Năm 1992, trận bão Andrew đã hủy diệt hàng ngàn căn nhà ở miền Nam Florida. Tuy nhiên trong một khu vực đổ nát như vùng chiến địa, một nhà còn đứng vững, vẫn còn neo vào nền móng của nó.

Một phóng viên hỏi chủ nhà tại sao nhà ông ta không bị bão thổi bay đi, chủ nhà bèn trả lời: “Tôi đã tự xây cất nhà nầy. Tôi đã xây cất nó theo đúng luật xây cất của tiểu bang Florida. Khi luật lệ bảo phải có vi kèo 5 phân bề ngang và 15 phân bề dài cho mái nhà, thì tôi dùng đúng vi kèo 5 phân  và 15 phân. Tôi được biết xây cất đúng theo luật, thì căn nhà có thể chịu nổi cơn bão tố  - mà thật vậy!

*Chúa Giê-xu phán về tầm quan trọng của việc xây dựng cuộc đời chúng ta trên nền móng vững chắc. Ngài dạy người nào vâng theo lời Chúa giống như: “Người khôn ngoan xây nhà trên vầng đá vững chắc” (Ma 7:24). Nếu chúng ta xây cất theo đúng luật vâng phục Ngài, chúng ta không bị cuốn đi khi những cơn khủng hoảng giống như bão tố dồn tới. Những giông tố cám dỗ và những cơn bão khổ đau không thể cuốn chúng ta đi khỏi nền móng vững chắc của đức tin và vâng lời. Nghịch cảnh có thể xảy đến, tuy nhiên vì chúng ta đã xây cất đúng luật của vầng đá không rúng động là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có thể nổi bật lên với tánh hạnh được tăng cường.