Chúng ta hãy tin quyết đến cực điểm rằng nếu muốn có lương tâm thanh sạch trong mọi sự, thì phải nghe nó thỏ thẻ phán đoán những việc dường như là nhỏ mọn. Có nhiều thói quen nếu không hẳn là tội lỗi thì cũng làm phiền ta lắm, tỉ như: ăn trầu, hút thuốc, đánh phấn, bôi son, kẽ lông mày, theo đuổi thời trang như các bà các cô phóng túng. Cũng có thói quen đọc tiểu thuyết ô uế vẫn hủy diệt sự sống thiêng liêng của linh hồn, làm cho ta yếu đuối và bỏ mất tánh ham chuộng những điều cao thượng. Lương tâm sáng suốt luôn luôn lên án những thói quen ấy; nhưng than ôi, ta nào mấy khi cho phép lương tâm đá động đến! Chúng ta có để thói quen ấy ngăn trở mình làm việc ích lợi cho Đức Chúa Trời và hủy phá ảnh hưởng mình vẫn có trên kẻ khác không? Biết bao nhiêu linh hồn hư mất vì tín đồ ăn ở trái với lẽ đạo thật.

(NHỮNG TIA SÁNG)