Vào năm 1993, một tài xế xe camion ở Pháp, chạy qua khu vực ngã tư  Guillotine ở Cauchy, gần  Béthune, đã bị máy radar chụp hình vì chạy quá nhanh với tốc độ 65km/g trong thành phố thay vì chỉ 50km/g như luật định.

Tài xế bị cảnh sát chận lại phạt 600 quan và bị trừ 1 điểm theo luật bằng lái tính điểm hiện hành. Quá tức giận, anh ta cho xe quay trở lại, ủi vào máy radar làm cho tan nát, rồi phóng xe đụng vào xe cảnh sát. Kết quả bị phạt 1 tháng tù mà còn phải đền 61.000 quan cho chiếc máy radar bị hư và 23.700 quan cho chiếc xe cảnh sát.(ĐT).

*Làm cho hả giận chỉ chuốc khổ cho mình. Lời Chúa dạy rằng: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi trước mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhơn dịp”.