Kinh Thánh là cuốn sách tiên tri cổ nhất thế giới do khoảng 40 đấng tiên tri chép lại những lời của Đức Chúa Trời viết về viễn cảnh về tương lai và số phận của loài người. Tuy nhiên trước đây người ta chỉ coi Kinh Thánh là thần thoại không sự thật, là chuyện hoang đường. Cùng với sự phát triển của Khoa học, Khoa học và Lịch sử đã làm chứng Kinh Thánh là sự thật và thực sự tồn tại một Đức Chúa Trời quyền năng là Đấng Sáng Tạo ra muôn vật. Vậy chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu về những lời tiên tri trong Kinh Thánh để thấy Kinh Thánh luôn là chân thật.

I. Những lời tiên tri về tri thức của Nhân loại

1. Nói trước Tri thức về trái đất

a. Gióp 26:7

"Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không."

Sách Gióp được ghi chép cách đây 3500 năm, đã ghi chép rằng trái đất lơ lững trong không gian vũ trụ, tuy nhiên mãi đến thế kỷ thứ 16 bác học Galile, và thế kỷ thứ 17 bác học Isac newton mới chứng minh được rằng là trái đất treo lơ lững trong không gian vũ trụ. Cho mãi tới khi con tàu NASA của Mỹ bay ra không gian vũ trụ chụp bằng vệ tinh thì người ta mới chắc chắn về điều này. Như vậy Kinh Thánh đã ghi chép trước về tri thức khoa hoc về địa cầu rồi, với sự phát triển của khoa học, người ta mới tin Kinh Thánh là sự thật. Những lời ghi chép trong Kinh Thánh này không phải là tri thức của loài người mà chính là Đức Chúa Trời đã thông qua các đấng tiên tri ghi chép lại. Vì cách đây 3500 năm loài người không thể nào biết được kiến thức này

b/ Gióp 28:5 

"Đất sanh ra lương thực, Còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xáo lộn."

Cách đây 3500 năm Kinh Thánh đã ghi chép rằng lòng đất rất nóng như lửa vậy, tuy nhiên trong quá khứ người ta coi lời này là vô lý không sự thật, mãi cho tới khi vào năm 1936 các nhà khoa học mới xác minh được là lòng đất nóng tới 5500 độ C thì lúc này người ta mới tin rằng lời trong Kinh Thánh là sự thật.

 

2/ Tri thức về vòng tuần hoàn của nước

Gióp 36:27

Vì Ngài thâu hấp các giọt nước:
Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa,
Đám mây đổ mưa ấy ra,
Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người.

Cách đây 3500 năm Kinh Thánh đã miêu tả rất chính xác về vòng tuần hoàn của nước trải qua 3 giai đoạn: Bốc hơi nước từ Ao, Hồ, Biển,..vv  - Ngưng tụ thành những đám mây - Đổ ra những cơn mưa xuống ao, hồ, biển,..vv vào thế kỷ thứ 16 các nhà khoa học mới chứng minh được những lời Kinh Thánh trên là sự thật

3/ Tri thức về Mặt Trời

Thi-thiên 19:6

Mặt trời ra từ phương trời nầy,
Chạy vòng giáp đến phương trời kia;
Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được.

Cách đây khoảng 2800 năm Kinh Thánh đã ghi chép về sự xoay vòng của mặt trời rồi, tuy nhiên mãi đến thế kỹ thứ 21 các nhà khoa học mới chứng minh được rằng mặt trời xoay vòng xung quanh dãi ngân hà với tốc độ 250km/s. Rõ ràng cùng với sự phát triển khoa học, Kinh Thánh được chứng minh là sự thật, là lời của Đức Chúa Trời

 

II. Những lời tiên tri về văn minh của Nhân Loại

1. Tiên tri về sự xuất hiện của Đập Thủy Điện.

Gióp 28:11

Người ngăn nước sông để chẳng rịn ra;
Đem ra sáng điều chi ẩn bí.

Cách đây 3500 năm Đức Chúa Trời đã tiên tri về sự con người làm ra đập thủy điện rồi.

 

2. Tiên tri về Điện thoại di động.

Gióp 38:35

Ngươi có thế thả chớp nhoáng ra,
Để nó đi, và đáp với ngươi rằng: Thưa, chúng tôi đây?

Cách đây 3500 năm, Đức Chúa Trời đã tiên tri trước về việc con người sẽ tạo ra điện thoại di động

 

3. Tiên tri về các loại phương tiện đi lại hiện đại của loài người.

Na-hum 2:4

Những xe đi hỗn độn trong đường phố, và chạy đi chạy lại trong các đường rộng,
thấy nó như những ngọn đuốc, và chạy như chớp! 

Cách đây 2500 năm Kinh Thánh đã tiên tri về thế giới loài người xuất hiện nhiều phương tiện giao thông hiện đại chạy nhanh như chớp vậy, ngày hôm nay loài người đã sãn xuất ra rất nhiều xe oto, xe máy, xe điện ngầm, ..vv

 

4. Tiên tri về sự xuất hiện của máy bay.

Ê-sai 60:8

Những kẻ bay như mây, giống chim bò câu về cửa sổ mình, đó là ai? 

Như vậy cách đây 2600 năm Kinh Thánh đã tiên tri về sự xuất hiện của máy bay dân dụng mà ngày hôm nay ai cũng biết

 

III. Những lời tiên tri về sự hưng vong và sự ra đời của các vị vua, các quốc gia và dân tộc.

Tiên tri về sư kiện xuất hiện vị vua Siru giải cứu người do thái ra khỏi xứ Babylon.

Sau khi người do thái được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi Ai cập thông qua đấng tiên tri MOISE và ban cho các điều răn, hình thành nên quốc ra do thái tại xứ CANAN . Tuy nhiên sau này người do thái đã không còn kính sợ Đức Chúa Trời nửa và đã phản bội giao ước của Ngài nên Đức Chúa Trời đã thông qua đấng tiên tri Gieremi tiên tri trước về sự diệt vong của quốc gia do thái

Giê-rê-mi 25:1-14

     1Nầy là lời phán cùng Giê-rê-mi về cả dân Giu-đa, trong năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa; ấy là năm thứ nhất đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua nước Ba-by-lôn. 2Đấng tiên tri Giê-rê-mi rao truyền những lời nầy trước mặt dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: 3Từ năm thứ mười ba đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua của Giu-đa, cho đến ngày nay có hai mươi ba năm, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi. Từ lúc đó, tôi dậy sớm nói cùng các ngươi; nhưng các ngươi chẳng khứng nghe tôi. 4Đức Giê-hô-va đã sai các đầy tớ Ngài, là các tiên tri, đến cùng các ngươi, dậy sớm mà sai đến, nhưng các ngươi không nghe lời, không để tai mà nghe. 5Các đấng ấy nói rằng: Mỗi người trong các ngươi hãy từ đường dữ mình trở lại; hãy bỏ điều ác của việc làm mình, và ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ xưa cho đến đời đời. 6Chớ theo các thần khác đặng hầu việc và thờ lạy, chớ lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận ta nữa, thì ta sẽ không làm hại chi các ngươi. 7Đức Giê-hô-va phán: Nhưng các ngươi chẳng nghe ta, mà lấy việc làm của tay mình chọc giận ta, và chuốc lấy tai hại cho mình.

     8Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi đã chẳng nghe lời ta, 9nầy, ta sẽ sai đòi mọi họ hàng phương bắc cùng đầy tớ ta là Nê-bu-các-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến nghịch cùng đất nầy, nghịch cùng dân cư nó, và các nước ở chung quanh. Ta sẽ diệt hết chúng nó, làm chúng nó nên sự gở lạ, chê cười, và hoang vu đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. 10Vả, ta sẽ làm cho trong vòng chúng nó hết tiếng reo vui và kêu mừng, hết tiếng của rể mới và dâu mới, hết tiếng ầm ầm của cối xay và ánh sáng của đèn. 11Cả đất nầy sẽ trở nên hoang vu gở lạ, các nước nầy sẽ phục sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm.

     12Đức Giê-hô-va phán: Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canh-đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời. 13Phàm lời ta đã phán nghịch cùng đất ấy, tức lời chép trong sách nầy, là lời Giê-rê-mi đã nói tiên tri nghịch cùng muôn nước, thì sẽ xảy đến cho đất ấy.14Vả, sẽ có nhiều nước và vua lớn bắt chính người Canh-đê làm tôi mọi, và ta sẽ báo chúng nó theo việc làm của chúng, và theo việc bởi tay chúng làm ra.

Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng người do thái sẽ bị diệt vong bởi quốc gia Babylon bởi vua Nê-bu-các-nết-sa, và phải làm nô lệ cho quốc gia này 70 năm. Sau khi kết thúc 70 năm nô lệ, người do thái sẽ được phục hưng trở lại. Và cuối cùng lời tiên tri này đã ứng nghiệm trong lịch sử. Trong lịch sử nhân loại, Vua Babylon là Nê-bu-các-nết-sa đã chinh phục được quốc gia do thái và bắt họ làm nô lệ. Tuy nhiên ngài cũng báo trước là người do thái sau khi hết kì hạn 70 năm sẽ được tự do, vậy làm thế nào người do thái được tự do, Đức Chúa Trời cũng đã tiên tri trước rằng sẽ có một vị vua ngoại bang  sẽ xuất hiện để giải cứu người do thái

 

Ê-sai 45:1-13

     1Đức Giê-hô-va phán thể nầy cùng Si-ru, là người xức dầu của Ngài, ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua; đặng mỡ các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại: 2Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt; 3ta sẽ ban vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta, là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã lấy tên ngươi gọi ngươi.13Ấy chính ta đã dấy người lên trong sự công bình, và sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thành ta, và thả kẻ bị đày của ta, không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Đức Chúa Trời đã tiên tri về sự xuất hiện của vua siru giải cứu người dân do thái, và trong lịch sử đã ứng nghiệm lời tiên tri này một cách chính xác tuyệt đối, sau khi kết thúc 70 năm nô lệ tại xứ Babylon, Vua siru của đế chế Batu đã xuất hiện và tấn công Babylon và đã chiếm cứ được thành trì này. Vua Siru đã chiếm được Babylon rất dễ dàng trước sự giúp đở của người do thái, sau khi chiếm được babylon, Siru đã vào kho tàng của Babylon để tịch thu tài sản thì bắt gặp được cuốn sách tiên tri Esai được viết trước đó 170 năm, ông ta vô cùng ngạc nhiện vì không ngờ Đức Chúa Trời  đã tiên tri về mình trước đó rồi. Ong ta vô cũng cảm kích và kính sợ Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời là thần chân thật, nên sau đó ông ta đã quyết định trả tự do cho người do thái và đồng ý trích ngân khố để xây dựng lại thành JERUSALEM và đền thờ của Đức Chúa Trời. Không những thế ông ta còn tôn vinh lên Đức Chúa Trời.

E-xơ-ra 1:1-3

     1Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ tuyên truyền trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng:

     2Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa. 3Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người! 

Có một điều đáng ngạc nhiên là, siru vua nước Batu vốn dĩ là một dân tộc ngoại bang, chẳng liên quan gì tới người do thái, người Batu lại tôn kính thần mặt trời mà không hề tin và Đức Chúa Trời của người do thái, nhưng cuối cùng Siru lại làm một điều khiến các nhà sử học ngạc nhiên đấy chính là SIRU đã tôn vinh Đức Chúa Trời và đã trả tự do cho người do thái y như lời tiên tri báo trước của Đức Chúa Trời. Điều này thể hiện quyền năng vĩ đại lớn lao của Đức Chúa Trời toàn năng.

(Sưu tầm)