Chúa Jesus phán rằng: "Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn" (Mat 5:48)

Ví dụ - THI ĐẬU - THI RỚT

Giả sử bạn đi thi, tiêu chuẩn thi đậu là 100 điểm. Nếu có người chỉ được 1 điểm, người ấy đã thi rớt, nếu bạn được 99 điểm, bạn cũng thi rớt. Bạn không thể nói "tôi còn khá hơn người 1 điểm." Cả hai đều thi rớt, cả hai đều không đạt tiêu chuẩn, không trọn vẹn.

Ví dụ - DANH HIỆU XUẤT SẮC

Một học sinh muốn nhận được danh hiệu xuất sắc phải có tất cả những điểm "A" của các bài kiểm tra. Giả sử tôi có năm điểm A và chỉ một điểm D, tôi không thể nào nhận được danh hiệu xuất sắc.

Ví dụ - LÀM BÁNH QUY

Giả sử một ngày nào đó bạn đến nhà tôi chơi và chúng ta cùng làm bánh. Tôi đến tủ lạnh và lấy ra hai quả trứng. Nhưng khi đập đến quả trứng thứ hai bỏ vào tô, thì tôi thấy nó đã bị thối rỗi. Bạn có còn muốn ăn chiếc bánh đó không khi biết có một quả trứng thối trong đó? Chắc là không rồi! Cũng vậy, tôi không thể là người trọn vẹn khi trong những điều tốt tôi đã làm lại có những lỗi lầm, có những tội lỗi đã phạm.