Cách đây mấy năm, trên một tờ báo có in một bức tranh biếm hoạ vẽ hình hai con la nằm trên hai cánh đồng cỏ xanh tươi cạnh nhau, có hàng rào ngăn cách ở giữa. Cỏ hai bên đều xanh tốt như nhau, nhưng hai con la nầy tuy nằm tại phần cỏ của mình mà đầu thì cố chui qua hàng rào để gặm cỏ của cánh đồng bên kia. Có lẽ chúng có ý nghĩ là cỏ của mình không ngon bằng cỏ của kẻ khác.

Không biết ăn được mấy cọng cỏ mà coi bộ chúng vất vả quá và hình như đầu của cả hai đều bị mắc kẹt trong rào kẻm gai. Dưới tấm hình có chú thích: “Không thỏa lòng”(Discontent).