BA CÂU KHẨU HIỆU

Nhà thờ thành phố Milan, nước Ý, có ba cửa, mỗi cửa có một câu khẩu hiệu bao hàm ý nghĩa sâu xa. Dưới một chùm hoa hồng ta đọc mấy chữ: “Mọi sự làm cho ta thỏa thích chỉ còn trong giây lát.” Lại dưới một cây thập tự ta đọc mấy chữ: “Mọi sự làm cho ta bối rối chỉ trong giây lát.”

Nhưng trên cửa chánh có câu nầy: “Cái gì còn lại đời đời mới là quan trọng.”

Ước gì ai nấy cũng nói như Phao-lô rằng: “Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không vùng vậy” (IICô-rinh-tô 4:18).

(NHỮNG TIA SÁNG)