CÓ TÔI ĐÂY!

Mùa thu năm 1870, một người lính bị trọng thương được điều trị trong bệnh viện nước Pháp. Tội nghiệp! Chàng thiếu niên càng lâu càng yếu đuối; thầy thuốc đang canh gác thình lình nghe chàng đáp rất rõ: “Có tôi đây!”

Không hiểu là gì, ông lại gần người hấp hối, ôn tồn hỏi rằng:

-Chàng muốn gì?

-Tôi không muốn chi hết, nhưng tôi nghe trên trời đang điểm danh; người ta gọi đến tên tôi, tôi bèn thưa “Có tôi đây!”

Nghe mấy lời đó, thầy thuốc lấy làm lạ, nghiêng mình trên chàng chiến sĩ thanh niên, cầm tay chàng… và chàng chết!

Hỡi độc giả, khi tiếng oai nghiêm vang dậy của Đức Chúa Trời gọi tên bạn, thì bạn có thể bình tĩnh và vắn tắt thưa: “Có tôi đây” chăng?

-Le Réveil-

(NHỮNG TIA SÁNG)