Nhà thám hiểm người Anh, William Edward Parry có kể lại câu chuyện khi ông dẫn một đoàn thủy thủ lên Bắc Băng Dương để ấn định trên bản đồ đâu là chỗ xa nhất về hướng Bắc.

Sau khi xem các ngôi sao để tính cho biết rõ vị trí của mình, ông Parry cùng những người đi theo bắt đầu một cuộc đi bộ rất khó khăn và hiểm trở về hướng Bắc. Sau nhiều giờ  mệt nhọc lội trên một con đường ngập tuyết, ông Parry cùng đoàn người tháp tùng gần kiệt sức nên phải dừng lại.

Hy vọng đã tiến triển được khá nhiều, ông Parry ngồi xuống để xem các ngôi sao hầu xác định lại một lần nữa vị trí của mình. Ông Parry quan sát tthật kỹ và chấm toạ độ trên bản đồ, thì thấy rằng mặc dù ông và các người đi theo đã cố gắng đi khá lâu về hướng Bắc, nhưng trên thực tế thì ông và đoàn tuỳ tùng đã đi xa hơn về phía Nam, xa hơn cả chỗ mà họ bắt đầu ra đi. Lý do là vì họ đi trên một khối băng nước đá đang trôi ngược về hướng Nam nhanh hơn tốc độ đi bộ của họ. (CT).

*Như ông Parry, người đã bị thụt lùi trên con đường mà ông tưởng là đi tới. Nhiều người hôm nay cũng đang mệt nhọc tìm cách đến gần Đức Chúa Trời bằng công đức, bằng đường lối riêng của mình, kết quả càng ngày càng xa cách Đức Chúa Trời.