Vì ma quỷ thuộc cùng một loại hữu thể như thiên sứ và Satan, nên mọi tạo vật này có rất nhiều điểm chung.

I. BẢN CHẤT CÁ NHÂN CỦA CHÚNG

A. Chúng Là Những Thân Vị Thật Sự

Ma quỷ không phải là những sức mạnh hay khái niệm chỉ có trong trí chúng ta. Ma quỷ hiện hữu; sự thực hữu của chúng không lệ thuộc sự hiện hữu và khả năng của con người để nhận thức về chúng.

1. Lý trí:

Chúng có lý trí, chúng biết Chúa là Đấng nào khi Ngài còn sống trên đất (Mac 1:24) và cũng biết số phận cuối cùng của chính chúng nữa (Mat 8:29). Chúng cũng biết chương trình cứu chuộc là gì dầu không thể tiếp nhận được chương trình đó. Chúng cũng tin có chỉ một Đức Chúa Trời (Gia 2:19).

2. Tình cảm:

Chúng có thể biểu lộ tình cảm,đặc biệt khi đối diện với sự đoán xét (Lu 8:28; Gia 2:19).

3. Ý chí:

Chúng có thể diễn tả ý muốn của chúng (Lu 8:32).

4. Thân vị tính:

Chúng được mô tả bằng đại danh từ nhân xưng (các câu 27-30).

B. Chúng Là Những Hữu Thể Thuộc Linh

Trái với những hữu thể thịt và huyết, ma quỉ là những hữu thể thuộc linh (Eph 6:12). Tuy nhiên, chúng bị giới hạn vào một vùng nhất định, vì là những tạo vật, nên chúng hữu hạn chứ không vô hạn như Đức Chúa Trời. Thông thường, loài người không thể thấy được chúng, dù vậy thỉnh thoảng,sự hiện diện của chúng lộ rõ qua nhiều phương tiện khác nhau (Cong 19:15; Kh 9:1-12; 16:13).

II. BẢN CHẤT LÝ TRÍ CỦA CHÚNG

Ma quỉ tỏ ra rất thông minh, đúng như mong đợi từ những hữu thể thuộc đẳng cấp cao như thế. Chúng biết Chúa Jesus là ai (Mac 1:24). Chúng nhận thức được số phận sau cùng của chúng (Mat 8:29). Chúng biết chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất (Gia 2:19). Chúng phát triển và đẩy mạnh những hệ thống đạo lý (ITi 4:1-3), một hoạt động rõ ràng sẽ gia tăng khi kỳ cuối cùng hầu đến.

Sự thông minh có thể được nâng cao nhờ kinh nghiệm. Dĩ nhiên mỗi con quỉ đã tồn tại suốt dòng lịch sử con người. Dầu mỗi quỉ riêng lẻ đã không quan sát hết mọi sự diễn ra trong suốt lịch sử, nhưng tuổi trường thọ của chúng đã bổ sung thêm chiều kích thông minh vốn đã có sẵn của chúng. Chúng quan sát loài người trong hầu như mọi hoàn cảnh có thể nghĩ ra được;vì thế, chúng có thể đoán chính xác mỗi cá nhân sẽ hành động thế nào trong hầu hết các trường hợp.

III. BẢN CHẤT VÔ ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG

A. Trong Bản Thể Của Chúng

Ma quỉ thường được gọi là những “tà ma” (Mat 10:1), là những “quỷ dữ” (Lu 7:21), trong một chỗ khác được gọi là “linh của một quỉ ô uế” (Lu 4:33), và “những thần dữ” (Eph 6:12). Mọi từ ngữ này cho thấy rõ bản chất vô đạo đức của ma quỷ.

B. Trong Những Mục Tiêu Của Chúng

Vô đạo đức là bất cứ điều gì không thích hợp với điều tốt, nhưng rốt cuộc điều tốt phải được định nghĩa có liên hệ với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, những hoạt động vô đạo đức của ma quỉ có lẽ bao gồm mọi sự nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Sau đây là vài nghiên cứu của một người đã dấn sâu vào thông linh thuyết:

“Các linh mà tôi đã gặp trong những buổi cầu hồn hầu hết là rất mực đạo đức. Chúng khích lệ chúng tôi đừng hút thuốc uống rượu hay làm bất cứ điều gì hại cho tâm trí và thân thể chúng tôi. Các tư tế được truyền phải giảng về nề nếp đạo đức, những cung cách đối xử tốt và lòng tự hào công dân. Tôi biết có các tư tế thật sự đã có những sứ điệp của thần linh được những thư ký của họ ghi lại rồi sau đó rao ra trên bục giảng! Các linh thường hay nói về một Jesus đạo đức, nhưng không hề nói về Đấng Cứu Thế chịu chết thay để làm của lễ đền chuộc tội lỗi.

“Trái ngược với âm điệu đạo đức luân lý cao cả trong các buổi cầu hồn tại nhà chúng tôi, tôi có dự một số nơi mà các linh ở đó thật báng bổ và dâm dật.” (Victor H. Ernest, I Talked With Spirits (Wheaton:Tyndale, 1970, trang 38).

Những mục đích vô luân của ma quỷ phải gồm cả cổ súy cho sự vô luân ác lẫn vô luân thiện. Điều này hoàn toàn phù hợp với các mục đích và ước muốn của Satan nhằm giả mạo những điều chân thật.

IV. NHỮNG QUYỀN LỰC CỦA CHÚNG

A. Sức Mạnh Của Chúng

Nhiều khi ma quỷ có thể bày tỏ sức mạnh siêu phàm khi hành động qua con người. Người điên bị quỷ ám ở Giêrasê đã có thể bẻ mọi xiềng và cùm trói buộc người ấy (Mac 5:3). Các con trai của Sêva đã bị áp đảo bởi người bị quỷ ám trong Cong 19:16.

B. Trí Thông Minh Của Chúng

Tôi đã đề cập sự thông minh siêu phàm của chúng. Nhưng luôn có thắc mắc này: Ma quỷ có biết tương lai không? Chắc chắn chúng hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời cho tương lai khi thấy điều đó trong Kinh Thánh. Có phải Cong 16:16 cho thấy chúng có thể đoán trước tương lai? Rõ ràng là không, vì chữ “bói khoa” (fortune – telling), chỉ được dùng ở đây trong Tân Ước mà thôi, phải được hiểu theo nghĩa xấu; tức là “giả vờ nói trước tương lai.” Khi được dùng trong Bản Bảy Mươi, chữ này luôn nói đến những lời của các tiên tri giả hoặc những người thực hiện mưu kế gian ác bị Luật Pháp cấm.

C. Sự Hiện Diện Của Chúng

Ma quỷ không vô hạn; chúng bị giới hạn và chúng là những tạo vật, dẫu chúng là những tạo vật siêu phàm. Hiển nhiên chúng không có mặt khắp mọi nơi; dầu vậy chúng không bị giới hạn như con người bởi những rào cản thông thường của không gian (Lu 8:30 – một quân đoàn ma quỷ ở trong một người). Chính sự kiện ma quỷ có thể nhập vào thân xác của con người hay súc vật nói lên chúng có thể vượt qua những rào cản vốn hạn chế con người.

Tuy nhiên, chính số lượng rất đông đảo của ma quỷ có thể khiến chúng dường như hiện diện khắp mọi nơi, dù không phải như vậy.Thế nhưng, Satan cộng tác với chúng nên có thể dùng số đông của ma quỷ để cố gắng đẩy mạnh kế hoạch của hắn khắp mọi nơi.

Tóm lại: Ma quỷ không phải là con người;cũng không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng chúng thật siêu phàm, có trí thông minh, từng trải và những quyền lực vượt trội. Phủ nhận sự thực hữu của ma quỷ không phải là chủ nghĩa hoài nghi, mà chỉ phô bày sự thiếu hiểu biết. Thiếu thực tiễn trước quyền lực của chúng là thật liều lĩnh dại dột.