0343“Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23 TTHĐ).

Chúa Jêsus nói điều răn lớn hơn hết là “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (TTHĐ).

Như chúng ta đã học được, Chúa đòi hỏi mỗi người trong chúng ta được trưởng thành trong tất cả các lãnh vực kể trên. Nhưng Ngài cũng biết mỗi chúng ta thường thiên nhiều về một lãnh vực này hơn là lãnh vực khác. Điều này có nghĩa là Chúa đã định dạng cho bạn một cách tự nhiên thiên về một người thích trò chuyện (tấm lòng), người có nhiều xúc cảm (linh hồn), người thích suy nghĩ, tư duy (tâm trí), hay một người thích hành động (sức lực).

Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc yêu mến Chúa với tất cả sức lực của bạn.

Những người thích làm việc, hoạt động yêu mến Chúa với tất cả sức lực của họ. Họ là những người hoạt động tích cực, tràn đầy sinh lực - những người thành công, những người đạt được kết quả, những người làm việc. Họ là những người thực hiện, thúc đẩy công việc và làm cho mọi việc được tiến hành theo những cách cụ thể.

Mục đích của những người hành động trong thế gian là gì? Những người hành động có mặt trên đất bởi vì thế giới cần có được sự đóng góp - và những người hành động có thể khiến công việc được hoàn tất! Họ là người chủ động, có đầy năng lực, sức sống, người hoạt động và người có động lực để thành công. Trong một ý nghĩa thực tế, họ thường phục vụ như những bàn tay, bàn chân của Chúa Jêsus ở trong thế gian.

Nhưng tất cả chúng ta đều có những sai lầm, khuyết điểm và đối với những người hành động thì điểm yếu của họ là làm việc quá sức. Thật khó để cho họ có thể dừng lại để suy nghĩ hay để cảm nhận. Lúc nào họ cũng luôn bận rộn!

Thi 127:2 nói, “Thật vô ích cho người thức khuya dậy sớm, đổi mồ hôi lấy bát cơm, vì Chúa muốn cho người Ngài yêu được nghỉ ngơi đầy đủ” (KTHĐ). Nếu bạn là một người ưa thích hành động, đó là câu Kinh Thánh rất hay để dán trên tấm gương trong phòng tắm. Chúa muốn những người thân yêu của Ngài được nghỉ ngơi đầy đủ.

Khi bạn trở nên một tín đồ, quá khứ của bạn được tha thứ, bạn có lý do để sống, và bạn có một ngôi nhà trên thiên đàng. Nhưng có một vài điều không hề thay đổi khi bạn đến với Chúa Cứu Thế: Cá tính của bạn không hề thay đổi. Chúa không làm cho một người hành động sẽ làm việc chậm lại khi đến với Ngài. Chúa chỉ thay đổi phương hướng của bạn. Thật ra, Chúa muốn thêm sức cho bạn. Hãy nhớ lại rằng cá tính của bạn là do Chúa ban cho.

Cô-lô-se 3:23 có một lời khuyên tuyệt vời cho những người thích hành động, “Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta” (TTHĐ).

Nếu Chúa đã tạo dựng nên bạn là một người hành động, thì Ngài muốn sử dụng bạn để hoàn thành những công việc trên thế giới. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải làm hết tất cả mọi việc đó, và bạn đừng cố gắng làm việc dựa vào sức riêng của mình.

Đôi khi có những lúc làm việc ít hơn nhưng điều này không có nghĩa là ít hơn cho Chúa, nhưng ít hơn trong những lãnh vực khác để bạn sẽ có thì giờ hơn để làm những gì quan trọng nhất.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã yêu mến Chúa bằng sức lực của mình trong những cách nào?

2.    Thi Thiên 127 nói rằng Chúa vui thích ban sự nghỉ ngơi cho những người Ngài yêu. Bạn đã kinh nghiệm được sự nghỉ ngơi của Chúa như thế nào?

3.    Nếu bạn có khuynh hướng là một người thích hành động, những lãnh vực nào bạn cần phải làm ít hơn để có nhiều thì giờ hơn cho những việc thật sự quan trọng?


 

 

 

 

 

LOVE GOD WITH YOUR STRENGTH

By Rick Warren — 

“Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people” (Colossians 3:23 GNT).

Jesus said the greatest commandment is to “love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength” (Mark 12:30 NLT).

As we’ve learned, God expects every one of us to mature in all of these areas. But he also knows each one of us tends to lead in one area. This means God has shaped you to most naturally be a talker (heart), feeler (soul), thinker (mind), or doer (strength).

Today we’re going to focus on loving God with all your strength.

Doers love God with their strength. They’re energetic activists—the achievers, the accomplishers, the workers. They push things forward and make things happen in practical ways.

What is the purpose of doers in the world? Doers are here because the world needs contribution—and doers can get the job done! They have initiative, energy, action, and a drive to achieve. In a practical sense, they often serve as the hands and feet of Jesus in the world.

But we all have flaws, and for doers, it’s overwork. Doers are always working. They have trouble stopping to think or feel. They are always busy!

Psalm 127:2 says, “It’s useless to rise early and go to bed late, and work your worried fingers to the bone. Don’t you know he enjoys giving rest to those he loves?” (The Message). If you’re a doer, that would be a good verse to put up on the mirror in your bathroom. God wants his loved ones to get their proper rest.

When you become a believer, your past is forgiven, you have a reason for living, and you have a home in heaven. But there’s something that doesn’t change when you come to Christ: Your personality doesn’t change. God doesn’t slow a doer down when you come to him. He just changes your direction. In fact, he wants to empower you. Remember, you got your personality from him.

Colossians 3:23 has great advice for doers: “Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people” (GNT).

If God made you a doer, then he wants to use you to get stuff done in the world. But you’re not meant to do it all, and you should never try to do it in your own strength.

It’s okay sometimes to do less—not less for God, but less in other areas so you’ll have more time to do what matters most.

Talk It Over

  • In what ways have you loved God with your strength?
  • Psalm 127 says that God enjoys giving rest to those he loves. How have you experienced God’s rest?
  • If you tend to be a doer, in what areas do you need to do less so that you have more time for the things that really matter?