0119“Khi linh hồn con mòn mỏi trong con. Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va. Và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, vào tận trong đền thánh Ngài.” (Giô-na 2:8 BHĐ)

Khi cảm thấy tuyệt vọng, một trong những bước quan trọng nhất bạn có thể làm là xác định nguyên nhân.  Nói cách khác, thay vì vật lộn với cảm giác tuyệt vọng mơ hồ, hãy cố gắng tìm hiểu xem nó đến từ đâu — bởi vì vấn đề của bạn không phải là sự tuyệt vọng.  Vấn đề thực sự là nguyên nhân gây nên sự tuyệt vọng ấy.

Trong Giô-na 2: 4-7, chúng ta khám phá ra tám nguyên nhân phổ biến gây nên sự tuyệt vọng.  Hãy nhìn qua và tìm xem có vấn đề gốc rễ nào trong số này cho cảm giác quen thuộc không.

 • Bạn cảm thấy như đang bị sa lầy.“Ngài đã ném con xuống vực sâu.” (Giô-na 2:4 BHĐ)
 • Bạn đã chạm đến đáy. “Nơi đáy biển” (Giô-na 2:4 BHĐ)
 • Bạn cảm thấy mất kiểm soát và bất lực. “Tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài. Đều phủ quét trên con.” (Giô-na 2:4 BHĐ)
 • Bạn cảm thấy bị choáng ngợp. “ dòng nước lớn bao bọc lấy con.” (Giô-na 2:4 BHĐ)
 • Bạn cảm thấy bị khước từ. “Con than thở: 'Con đã bị ném khỏi trước mắt Ngài;” (Giô-na 2:5 BHĐ)
 • Bạn cảm thấy hối hận và tiếc nuối. "Con nghĩ rằng con đã bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Ngài và sẽ không bao giờ nhìn thấy Đền thánh của Ngài nữa" (Tạm dịch theo Jonah 2:4 GNT)
 • Bạn cảm thấy sợ hãi bóp nghẹt. “Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con; Vực sâu vây lấy con bốn bề; Rong rêu vấn vít đầu con.” (Giô-na 2:6 BHĐ)
 • Bạn cảm thấy bị mắc kẹt.“Con đã xuống đến chân nền các núi; Đất đã cài then nó trên con đời đời. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố!” (Giô-na 2:7 BHĐ)

Khi Giô-na bắt đầu thưa với Đức Chúa Trời về sự tuyệt vọng của mình, Ngài bắt đầu chữa lành cho ông. “Khi linh hồn con mòn mỏi trong con. Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va. Và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, Vào tận trong đền thánh Ngài.” (Giô-na 2:8 BHĐ).

Hãy thưa chuyện với Chúa về cảm giác tuyệt vọng của bạn.  Ngài là Đức Chúa Trời của hy vọng, và qua Chúa Giê-xu, Ngài cung ứng niềm hi vọng duy nhất thực sự bền vững bạn có thể tìm được.

Suy ngẫm và áp dụng

1.      Trong những nguyên nhân của sự tuyệt vọng được xác định trong bài tĩnh nguyện hôm nay, bạn nghĩ nguyên nhân nào phù hợp với hoàn cảnh của bạn ngay lúc này — hay nguyên nhân nào bạn cảm thấy quen thuộc nhất từ những sự tuyệt vọng bạn đã trải qua trong quá khứ?

2.      Nếu bạn đang cảm thấy tuyệt vọng, Chúa đang phán dạy bạn điều gì về sự tuyệt vọng đó?

3.      Cảm giác tuyệt vọng trong quá khứ đã kéo bạn đến gần Chúa Giê-xu như thế nào?

 


Identifying the Causes of Hopelessness

BY RICK WARREN —

“When my life was slipping away, I remembered you—and in your holy temple you heard my prayer.” Jonah 2:7 (CEV)

When you’re experiencing hopelessness, one of the most important steps you can take is to identify the cause. In other words, instead of wrestling with a vague sense of hopelessness, try to figure out where it’s coming from—because your problem isn’t hopelessness. The real problem is what’s causing your hopelessness.

In Jonah 2:3-6, we discover eight common causes of hopelessness. Take a look and see if any of these root issues feel familiar.

 • You feel like you’re in over your head. “You threw me into the ocean depths” (Jonah 2:3 NLT).
 • You’ve hit the bottom. “I sank down to the heart of the sea” (Jonah 2:3 NLT).
 • You feel out of control and powerless. “I was buried beneath your wild and stormy waves” (Jonah 2:3 NLT).
 • You feel overwhelmed. “The mighty waters engulfed me” (Jonah 2:3 NLT).
 • You feel rejected.“O Lord, you have driven me from your presence” (Jonah 2:4 NLT).
 • You feel remorse and regret. “I thought I had been banished from your presence and would never see your holy Temple again” (Jonah 2:4 GNT).
 • You feel crushing fear. “I sank beneath the waves, and the waters closed over me. Seaweed wrapped itself around my head” (Jonah 2:5 NLT).
 • You feel trapped. “I was imprisoned in the earth, whose gates lock shut forever. But you, O Lord my God, snatched me from the jaws of death!” (Jonah 2:6 NLT).

When Jonah started talking to God about his hopelessness, God began to heal him. “When my life was slipping away, I remembered you—and in your holy temple you heard my prayer” (Jonah 2:7 CEV).  Talk to God about your sense of hopelessness. He is the God of hope, and through Jesus, he offers the only real and lasting hope you can find.

Talk It Over

4.       Of the causes of hopelessness identified in today’s devotional, which one do you think applies to you right now—or which one feels most familiar from past times of hopelessness?

5.       If you’re experiencing a sense of hopelessness, what is God telling you about it?

6.       How have past feelings of hopelessness drawn you closer to Jesus?