0120“Những kẻ chăm sự hư không giả dối. Thì lìa bỏ sự thương xót của mình.” Giô-na 2:9 (BHĐ)

Khi gặp khó khăn, chúng ta thường bị cám dỗ tìm kiếm những giải pháp khắc phục nhanh chóng — hoặc ít nhất là một điều gì đó giúp chúng ta bớt căng thẳng.  Có thể người ta đang lâm vào cảnh gia đình sắp ly tán. Có thể họ đang khánh kiệt về tài chính. Có lẽ sự nghiệp của họ đang sa sút. Có thể sức khỏe của họ đang suy sụp.  Lâm vào bước đường cùng, họ thử mọi cách có thể tưởng tượng ra để giải quyết vấn đề.  Tất cả mọi thứ, tức là, ngoại trừ việc cầu xin Chúa giúp đỡ.

Chúng ta cần từ chối mọi nỗ lực khắc phục một cách sai lầm, và thay vào đó hãy cầu xin Chúa giúp đỡ. Giô-na đã có thời gian để nghĩ về điều này khi ông bị mắc kẹt trong bụng một con cá lớn.  Đây là lời ông cầu nguyện: “Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình.” (Giô-na 2:9 BHĐ)

Ngày nay chúng ta không chạm khắc thần tượng, nhưng chúng ta vẫn có thần tượng của riêng mình.  Một số người trong chúng ta thần tượng những chiếc xe của mình.  Những người khác thần tượng nhà cửa hoặc quần áo.  Đôi khi người ta thần tượng hóa tài sản, sự giàu có hoặc danh vọng.  Bất cứ điều gì chúng ta xem trọng hơn Chúa đều là thần tượng. Giải pháp duy nhất cho các vấn đề của chúng ta là ân điển của Đức Chúa Trời.  Bất cứ khi nào chúng ta tìm cầu một điều gì khác, chúng ta đang tìm cầu một thần tượng.

Nhiều năm trước, gia đình tôi có dịp đi nghỉ mát, và vì tôi thích tìm hiểu về đá và khoáng chất, chúng tôi đã đi vào một cửa hàng bán các loại đá mà người ta sưu tầm được.  Có một khu vực trưng bày các tinh thể thạch anh được cho là có thể giải quyết nhiều vấn đề.  Ví dụ, những bản mô tả cho rằng các tinh thể ấy có thể cung cấp sự thỏa lòng và tự tin hoặc được cho là tạo ra một lá chắn bảo vệ hoặc thậm chí cung cấp cho bạn một dạng trực giác tâm linh nào đó.  Nhưng tôi biết chúng sẽ chẳng đem lại cho tôi một điều nào trong số đó.

Thật ra, các tinh thể và những lời hứa hẹn về chúng khiến tôi nhớ đến Rô-ma 1:25: “vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời! A-men.” Khi bạn chọn tin vào điều gì đó ngoài việc Chúa sẽ giải quyết vấn đề của bạn, bạn đang đặt niềm tin vào một vật vô tri vô giác.  Bạn đang phục vụ một vật thọ tạo hơn là chính Đấng Tạo hóa.

Khi Giô-na ở trong bụng một con cá, dưới đáy đại dương, ông đã không tìm đến một thần tượng.  Ông nhờ cậy Chúa giúp đỡ — và Chúa đã giúp đỡ ông.  Ngài cũng sẽ làm thế với bạn.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1. Khi cảm thấy vô vọng, bạn bị cám dỗ “thờ lạy” những thần tượng nào nhất?

2. Đâu là phần khó nhất trong việc từ bỏ thần tượng?

3. Những thần tượng nào có vẻ phổ biến nhất trong cộng đồng của bạn?

 


Don’t Settle for False Fixes

BY RICK WARREN — 

“All who worship worthless idols turn from the God who offers them mercy.” Jonah 2:8 (CEV)

When we’re in trouble, we’re often tempted to find some sort of quick fix—or at least something that will relieve our stress. People’s families may be falling apart. Their finances may be falling apart. Their careers may be falling apart. Their health may be falling apart. With their backs against the wall, they try everything imaginable to solve the problem. Everything, that is, except asking God for help.

We need to reject any attempts at a false fix, and instead turn to God for help. Jonah had time to think about this when he was stuck in the belly of a big fish. Here’s what he prayed: “All who worship worthless idols turn from the God who offers them mercy” (Jonah 2:8 CEV).

Today we don’t carve idols. But we still have them. Some of us idolize our cars. Others of us idolize our homes or our clothes. Sometimes people idolize fortune, wealth, or fame. Anything we place above God is an idol. The only solution for our problems is the grace of God. Anytime we turn to something else, we’re turning to an idol.

Years ago my family was on vacation, and because I like learning about rocks and minerals, we went into a store that sold the kinds of rocks people collect. There was a whole section of quartz crystals that supposedly could solve a variety of problems. For instance, the descriptions claimed the crystals could provide contentment and confidence or supposedly create a protective shield or even give you some sort of psychic intuition. But I knew they wouldn’t help me with any of those things.

In fact, the crystals and the promises about them reminded me of Romans 1:25: “They exchanged the truth about God for a lie, and worshiped and served created things rather than the Creator” (NIV). When you choose to believe something, other than God will solve your problems, you’re placing your trust in an inanimate object. You’re serving a created thing rather than the Creator himself.

When Jonah was at the bottom of the ocean in a big fish, he didn’t turn to an idol. He trusted God to help—and God came through. God will do the same for you.

Talk It Over

  • What idols do you find most tempting to “worship” when you’re feeling hopeless?
  • What’s the most difficult part about giving up your idols?
  • What idols seem the most common in your community?