0015“Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau” (Cô-lô-se 3:16 BHĐ)

Kinh Thánh là một món quà đem lại nhiều lợi ích cho bạn. Nhưng giống như một chiếc hộp chứa đầy châu báu, nó chẳng ích lợi gì cho bạn nếu bạn không có chìa khóa để mở nó ra. Một trong những chiếc chìa khóa để mở Kinh Thánh là ghi nhớ Lời Chúa. Phát triển thói quen học thuộc các câu Kinh Thánh là điều sẽ đem lại nhiều ích lợi nhất cho đời sống Cơ Đốc của bạn.

Đó là một thói quen sẽ hỗ trợ bạn vượt qua cám dỗ. Thi Thiên 119:11 chép, “Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa.” Học thuộc Kinh Thánh giúp bạn chống cự cám dỗ.

Giăng 15:7 cho biết việc giữ Lời Chúa trong lòng còn giúp lời cầu nguyện được nhậm. Lời Chúa chép, “Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó.” Học thuộc Kinh Thánh còn giúp bạn đắc thắng sự lo lắng, giúp bạn thêm vững tin và phát triển đời sống cầu nguyện của bạn. Ghi nhớ Lời Chúa giúp bạn dễ tư vấn và chia sẻ Tin Lành của Chúa Giê-xu cho những người khác vì bạn luôn sẵn có các câu Kinh Thánh bên mình.

Tôi nghe người ta viện đủ lý do để không học thuộc Lời Chúa. Họ thường nói rằng, “Chỉ là tôi không thể nhớ được.” Sự thật là bạn nhớ những gì quan trọng đối với mình và những điều bạn thường sử dụng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Bạn có xem trọng Lời Chúa đủ để ghi nhớ một vài câu không? Bạn có đọc Lời Chúa thường xuyên đủ để bắt đầu ghi nhớ Lời ấy không?

Thử nghĩ về toàn bộ thời gian trong ngày bạn dùng để xem điện thoại – có thể là trong lúc chờ đợi trên xe, trong giờ ăn trưa hay ngồi trên ghế bành vào buổi tối. Sẽ ra sao nếu bạn dùng những khoảng thời gian đó để học thuộc Kinh Thánh? Chắc trong cuộc đời mình, bạn sẽ thuộc được vài sách trong Kinh Thánh cũng nên!

Nếu bạn mới bắt đầu học thuộc Kinh Thánh, hãy bắt đầu học một câu mỗi tuần. Ghi câu Kinh Thánh ấy lên một mẩu giấy hoặc vào phần ghi chú trên điện thoại của bạn. Lấy nó ra xem vài lần trong ngày. Trước khi học câu tiếp theo, hãy ôn lại những câu bạn đã học thuộc.

Điều quan trọng là phải có một người đồng hành – có thể là một người bạn, đồng nghiệp, vợ hoặc con. Cho nhau biết các câu Kinh Thánh đang học và khích lệ nhau giữ thói quen này.

Khi học thuộc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy chính mình thay đổi tốt hơn: “Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau” (Cô-lô-se 3:16 BHĐ)

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1.      Hãy nhớ lại những gì bạn đã thuộc – lời bài hát, một tác phẩm hay một khẩu hiệu trong trường học, thậm chí là những câu Kinh Thánh. Học thuộc những điều đó đã tác động thế nào đến đời sống bạn?

2.      Ai sẽ là bạn đồng hành của bạn trong việc học thuộc Lời Chúa? Hãy lên kế hoạch liên lạc với người đó ngay ngày mai và mời họ tham gia với bạn.

3.      Hãy chọn một câu Kinh Thánh để học thuộc. Bạn có thể bắt đầu bằng một câu trích từ bài tĩnh nguyện hôm nay trên Daily Hope. Ghi lại câu Kinh Thánh ấy và để ở nơi nào dễ thấy nhất. Hãy đặt mục tiêu học thuộc nó trong vòng một tuần rồi chọn một câu khác.

 


How and Why You Should Memorize Scripture

BY RICK WARREN —

“Remember what Christ taught, and let his words enrich your lives and make you wise.” Colossians 3:16 (TLB)

The Bible is a gift that offers you so much. But like a box full of treasure, it does you no good unless you have the keys to unlock it. One of the keys to unlocking the Bible is Scripture memorization. Nothing will do more for your Christian life than developing the habit of memorizing Bible verses.

It’s a habit that will assist you in overcoming temptation. Psalm 119:11 says, “I have hidden your word in my heart that I might not sin against you” (NIV). Memorizing the Bible helps you to resist temptation.

John 15:7 says that having God’s Word in your heart also leads to answered prayers. It says, “If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you” (ESV). Memorizing Scripture also helps you have victory over worry, keeps you encouraged, and develops your prayer life. Having God’s Word memorized makes it easier to counsel and share the Good News of Jesus with other people because you have Bible verses always at the ready.

I’ve heard all the excuses for not memorizing Scripture. People say, “I just can’t memorize.” The truth is that you remember what’s important to you and the things that you use. So the questions are: Do you value God’s Word enough to commit some verses to memory? Do you read God’s Word often enough that you start to remember it?

Think of all the times during the day that you pick up your smartphone—maybe as you’re waiting in the carpool line, on your lunch break, or sitting on your couch in the evening. What if you spent those times memorizing Scripture instead? In your lifetime, you’d probably memorize several books of the Bible that way.

If you’re new to Scripture memory, start with just one verse a week. Write the verse on a piece of paper or in a note on your phone. Pull it out and look at it several times a day. And when you’re ready to move on to the next verse, keep reviewing the ones you’ve already memorized.

It’s important to get a partner— maybe a friend, coworker, spouse, or child. Say your verses to each other and encourage each other to keep up the habit.

As you memorize the Bible, you’ll find yourself changing for the better: “Remember what Christ taught, and let his words enrich your lives and make you wise” (Colossians 3:16 TLB).

Talk It Over

1.    Think about the things you have memorized—song lyrics, a work or school motto, or even Bible verses. How does having those things memorized affect your life?

2.    Who could be your partner in Scripture memorization? Make plans to contact that person in the next day and ask them to join you.

3.    Choose one verse to memorize. You could start with one from today’s Daily Hope. Write it down in a place where you’ll see it often. Make it your goal to memorize it in one week, and then choose another.