0072“Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” Ga 6:2 (BHĐ)

Trong cuộc khủng hoảng về vi-rút Corona, bạn cần ưu tiên cho sức khỏe về mặt cảm xúc của mình.  Cảm xúc không tốt cũng không xấu, chúng chỉ là cảm xúc nhưng cần được giãi bày một cách thích hợp với Chúa và với một người bạn đáng tin cậy.  Kinh thánh chép: “Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:2 BHĐ)

Bạn không cần phải chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người, nhưng bạn thực sự cần một người mà bạn có thể tâm sự. Một người nào đó để bạn tìm đến và nói: "Này, tôi có thể tâm sự với bạn được không?" Đây là người sẽ lắng nghe, chia sẻ nỗi đau và sự thất vọng của bạn, rồi giúp bạn tiến về phía trước.

Phao-lô cho ta tấm gương tuyệt vời về việc giải bày những cảm xúc của mình thay vì chất chứa trong lòng: “Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại A-si-a. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống.” (IICôr 1:8 - BHĐ)

Nếu Phao-lô, một Cơ đốc nhân vĩ đại nhất trên đời, ngoài Chúa Giê-xu, có thể lấy hết can đảm nói ra những gì ông đang trải qua, thì chúng ta cũng có thể làm điều đó.

Chia sẻ những vấn đề của bạn là chia sẻ cả những sự thất vọng, nỗi sợ hãi và cảm xúc của bạn.  Chúng ta đang sống trong thời đại chưa từng có, và mọi người đều cảm thấy sự căng thẳng của đại dịch.  Tất cả chúng ta cũng đã trải qua những mất mát và bỏ lỡ những cơ hội do biến động lớn này.  Bạn có thể đã bỏ lỡ một buổi lễ tốt nghiệp, đám tang của một người thân yêu, một đám cưới hoặc sự ra đời của một đứa cháu.

Bạn cần phải đau buồn trước những mất mát đó – nhưng không phải chịu đựng một mình.  Đau buồn là một điều tốt và lành mạnh.  Đó là cách để chúng ta thực hiện những bước chuyển tiếp.  Chia sẻ nỗi đau buồn với người khác giúp bạn không bị cô lập, cô đơn và sẽ nhắc nhở bạn về sự chu cấp của Chúa.

Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là những con người cần có nhau!  Ngài đã thiết kế chúng ta để chia sẻ cảm xúc của mình với người khác.  Nhưng Ngài cũng muốn chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình với Ngài: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương. Và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công chính gặp nhiều tai họa; Nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người.” (Thi 34:18-19 BHĐ)

Có thể bạn không quen chia sẻ cảm xúc của mình với người khác.  Nhưng đó là cách duy nhất để khỏe mạnh về mặt cảm xúc.  Hãy tìm người mà bạn tin tưởng để giúp bạn vượt qua những trải nghiệm hiện tại của bạn, để rồi chính bạn sẽ trở thành người bạn đó đối với người khác.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Bạn có thể sẽ phải sáng tạo theo cách của bạn để chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó trong khi đang thực hiện dãn cách xã hội hoặc có thể bạn vẫn chưa thoải mái khi mở lòng.  Xin nêu một số cách bạn có thể truyền đạt nỗi đau và những cảm xúc khác với một người bạn?  Và một số phương cách thực hiện?
  2. Theo bạn, vì sao Chúa muốn bạn chia sẻ những cảm xúc, sự thất vọng và nỗi sợ hãi của bạn với người khác mà không chỉ với một mình Ngài?  Vì sao Ngài dựng nên bạn theo cách bạn phải cần đến người khác?
  3. Nếu bạn nghĩ rằng không có ai cần bạn làm người để họ tâm sự, hãy cầu xin Chúa giúp bạn thấy rõ hơn sự tranh chiến của những người khác để bạn có thể tiếp cận với người cần được chia sẻ nỗi đau.

 

 


Why You Need to Share Your Grief with Others

BY RICK WARREN —

“Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.”

Galatians 6:2 (NIV)

During the coronavirus crisis, your emotional health needs to be an important priority. Feelings are neither good nor bad—they’re just emotions but they need to be expressed appropriately to God and to a trusted friend. The Bible says, “Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ” (Galatians 6:2 NIV).

You don’t have to share your feelings with everybody, but you do need to have one person you can confide in. Someone you can go to and say, “Hey, can I just tell you how I’m really feeling right now?” This is someone who will listen, share in your pain and frustration, and then help you move forward.

Paul gives a great example of sharing feelings instead of stuffing them in: “My friends, I want you to know what a hard time we had in Asia. Our sufferings were so horrible and so unbearable that death seemed certain” (2 Corinthians 1:8 CEV).

If Paul, the greatest Christian who ever lived next to Jesus Christ himself, could be gut-level honest about what he was going through, then we can do it, too.

Sharing your problems includes sharing your frustrations, fears, and feelings. We are living in unprecedented times, and everyone is feeling the stress of the pandemic. We’ve also all experienced losses and missed opportunities due to the upheaval in the world. You may have missed a graduation, the funeral of a loved one, a wedding, or the birth of a grandchild.

You need to grieve those losses—and not just in private. Grief is a good, healthy thing. It’s how we transition. Sharing your grief with others keeps you from isolation and loneliness and will remind you of God’s provision.

God created us to need each other! He designed us to share our feelings with others. But he also wants us to share our feelings with him: “The LORD is there to rescue all who are discouraged and have given up hope. The LORD’s people may suffer a lot, but he will always bring them safely through” (Psalm 34:18-19 CEV).

Sharing your feelings with others may not come naturally to you. But it is the only way to be emotionally healthy. Find that person you trust to help you process what you’re experiencing, and then be that friend to someone else.

Talk It Over

  • You may have to get creative in the way you share your feelings with someone while you are social distancing—or maybe you’re just not yet comfortable opening up in person. What are some ways you can communicate your grief and other feelings with a friend? What are some ways to process that?
  • Why do you think God wants you to talk about your feelings, frustrations, and fears with other people and not just with him? Why did he create you to need other people?
  • If you think there’s no one that needs you to be this kind of friend to them, ask God to help you be more aware of other people’s struggles so you can reach out to someone who needs to share their grief.