0134“Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi” (Gia-cơ 5:8 BHĐ).

Chúng ta đang sống trong những giai đoạn lạ lẫm và bất ổn. Chúng ta không biết chuyện gì đang diễn ra trên thế giới và nhận được nhiều thông tin trái ngược nhau từ nhiều nguồn khác nhau.

Chúng ta không biết con virút corona này sẽ còn lây lan đến bao giờ. Chúng ta không biết phải quyết định thế nào khi không có đủ thông tin cần thiết. Khi có quá nhiều điều bất ổn như vậy, chúng ta vẫn biết chắc một chân lý ấy là: Đức Chúa Trời đang cầm quyền.

“Vì vậy, thưa anh em, hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa quang lâm. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất, kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi. Thưa anh em, đừng phiền trách nhau, để anh em khỏi bị phán xét; kìa, Đấng phán xét đang đứng trước cửa” (Gia-cơ 5:7-9 BHĐ).

Vì sao trong phân đoạn này Gia-cơ nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đang trở lại? Vì đó là bằng chứng tối thượng cho thấy Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát.

Lịch sử là câu chuyện của Đức Chúa Trời và nó không lặp lại. Không có vòng lặp nào trong đời sống cả. Lịch sử là một đường thẳng và đang tiến dần đến đỉnh điểm của nó. Đức Chúa Trời có một chương trình, một mục đích, và một ngày kia Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Mọi vệc đều đã được lên kế hoạch.

Chúng ta không biết khi nào Ngài sẽ trở lại nhưng Thánh Kinh nói nhiều về sự tái lâm của Chúa Giê-xu hơn là nói về sự hiện đến lần thứ nhất của Ngài. Điều đó nghĩa là sự tái lâm của Chúa phải làm thay đổi cách chúng ta sống mỗi ngày. Chúng ta phải sống với niềm trông đợi lớn lao!

Mặc dù tình hình hiện nay dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát và những gì bạn đang trải qua thật đau đớn nhưng không có điều gì nằm ngoài sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Hãy kiên nhẫn. Thời điểm của Đức Chúa Trời là hoàn hảo, Ngài không bao giờ muộn. Ngài đang kiểm soát. Gia-cơ 5:8 trong bản dịch J.B. Phillips chép, “Be patient, resting your hearts on the ultimate certainty.” (Tạm dịch: “Hãy kiên nhẫn và đặt lòng tin cậy nơi điều chắc chắn tối thượng.”)

Điều chắc chắn tối thượng đó là gì? Đó là một ngày kia Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Không điều gì có thể ngăn trở việc đó. Nhận biết rằng lịch sử nằm trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời, cùng với lời Chúa Giê-xu hứa rằng ngài sẽ trở lại, đem đến cho chúng ta sự vững tin cần có trong những giai đoạn bất ổn.

Khi bạn cảm thấy không thể tin cậy vào bất cứ điều gì khác thì xin hãy tin vào điều này: Đức Chúa Trời biết rõ tình hình hiện tại. Và Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào một ngày gần đây để sửa chữa và đổi mới muôn vật.

Suy ngẫm và Áp dụng

1.      Sống với lòng trông đợi ngày Chúa Giê-xu tái lâm có nghĩa là gì?

2.      Việc nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang cầm quyền kiểm soát lịch sử có đem lại cho bạn niềm an ủi và lòng vững tin? Vì sao và vì sao không?

3.      Bạn cần nhớ rằng Đức Chúa Trời đang cầm quyền kiểm soát trong tình huống nào? Bạn đã thấy Ngài hành động trong lĩnh vực ấy ra sao?

 


How to Be Confident in Uncertain Times

BY RICK WARREN —

“Be patient, resting your hearts on the ultimate certainty.” James 5:8 (PHILLIPS)

We’re living in strange and uncertain times. We don’t know what’s happening in the world. We get conflicting information from every source. We don’t know how long this coronavirus is going to continue spreading. We’re not sure how to make wise decisions without all the information we need. When so many things are uncertain, we can remain certain of this one truth: God is in control.

“Brothers and sisters, be patient until the Lord comes again. See how farmers wait for their precious crops to grow. They wait patiently for fall and spring rains. You, too, must be patient. Don’t give up hope. The Lord will soon be here. Brothers and sisters, stop complaining about each other, or you will be condemned. Realize that the judge is standing at the door” (James 5:7-9 GW).

Why does James remind us several times in this passage that the Lord is coming back? Because it’s the ultimate proof that God is in control. History is God’s story. It’s not circular. There is no circle of life. History is linear, and it’s moving to a climax. God has a plan. God has a purpose. And one day Jesus is going to return. Everything is on schedule. We don’t know when he’s coming back, but the Bible talks more about Jesus’ second coming than it does about his first coming. That means it should change how we live our lives every day. We should be living with great expectation!

Although the situation may seem out of control and what you’re going through may be painful, nothing is beyond God’s control. Be patient. God’s timing is perfect. He’s never late. He is in control. The J.B. Phillips translation of James 5:8 says, “Be patient, resting your hearts on the ultimate certainty.”

What’s the ultimate certainty? Jesus is going to come back one day. Nothing’s going to stop that.Knowing that history is under God’s control and that Jesus has promised to return should give us all the confidence we need in uncertain times. When you feel like you can’t count on anything else, count on this: God’s got this. And Jesus will come back one day soon to make all things right and new.

Talk It Over

1.      What does it mean to live with expectation of Jesus’ return?

2.      Does knowing that God is in control of history give you comfort and confidence? Why or why not?

3.      In what situation do you need to remember that God is in control? How have you seen him at work already in that area?