0172“Vì chúng ta không chiến đấu chống người trần gian nhưng chống lại quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và chống các tà linh trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12 KTHĐ).

Vấn đề bắt nạt hiếp đáp, hay chế giễu đang gia tăng trong trường học, tại nơi làm việc của chúng ta và thậm chí ở ngay trên mạng xã hội.

Bất cứ khi nào một người thể hiện thái độ hung hăng áp đặt sức mạnh hay quyền lực của mình trên một người nào khác, đó là hành vi bắt nạt hiếp đáp. Hành vi đó có thể bao gồm việc hăm dọa, tung tin đồn, tấn công bằng lời nói hay hành động, quấy rối, hoặc cố tình bài trừ người nào đó ra khỏi nhóm.

Bắt nạt không chỉ diễn ra cách trực tiếp. Ngày nay, việc liên lạc, truyền tin càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn nhiều nhờ vào sự phát triển của công nghệ: những thông tin qua tin nhắn, thông tin mạng xã hội, trò chơi điện tử, hay các ứng dụng khác. Điều này cũng có nghĩa là việc hiếp đáp cũng sẽ có thể xảy ra trên mạng, trên tất cả các lãnh vực liên lạc, truyền thông. Trong các thế hệ trước, trẻ em có thể tránh được những kẻ bắt nạt bằng cách rời khỏi sân chơi, nhưng ngày nay những kẻ bắt nạt có thể tiếp cận bất cứ người nào qua điện thoại, máy tính cá nhân, hay các thiết bị điện tử. Nhiều lúc dường như không có cách nào có được lối thoát cho những người bị bắt nạt cả.

Khi bạn hoặc con cái của bạn gặp phải các hành vi hà hiếp, chế giễu, lăng mạ này, điều quan trọng là chúng ta phải thấy được nguyên nhân dẫn đến các hành vi bắt nạt đó.

“Vì chúng ta không chiến đấu chống người trần gian nhưng chống lại quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và chống các tà linh trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12 KTHĐ).

Việc bắt nạt người khác không phải là vấn đề thật sự. Vấn đề thật sự ở đây không phải là một hành vi mà chính là một thế lực thuộc linh. Thế lực đó được gọi là ma quỷ. Kẻ bắt nạt chỉ là đang bị quỷ Sa-tan (chúa của ma quỷ) sử dụng. Không phải bạn đang chiến đấu chống lại loài người đâu. Bạn đang chiến đấu chống lại những thế lực thuộc linh độc ác. Tất cả những điều gian ác và thù hận đều đến từ Sa-tan. Và Sa-tan có thể sử dụng bất cứ người nào không tin Chúa, vì những người này không có Thánh Linh của Chúa ở trong họ.

Sa-tan muốn gây hại cho Đức Chúa Trời, nhưng nó không thể làm được điều đó với Ngài. Vì vậy điều tốt nhất mà Sa-tan có thể làm được là tìm cách hãm hại con cái của Đức Chúa Trời. Cách tốt nhất để làm tổn thương cha mẹ là làm tổn thương con cái của người đó, và con cái của Đức Chúa Trời là kẻ thù của quỷ Sa-tan. Đây là lý do tại sao cầu nguyện phải là một phần quan trọng trong việc đối phó với sự quấy rối hay hiếp đáp tại trường học hay là nơi làm việc, bởi vì chúng không phải đang đối phó với một người. Chúng ta đang chiến đấu với một thế lực thuộc linh đằng sau những điều đó.

Bạn có thể không có sức mạnh để ngăn chặn kẻ bắt nạt đó, nhưng Chúa sẽ làm điều này. Hãy luôn luôn bắt đầu bằng sự cầu nguyện.

Đó là nơi bạn nhận được quyền năng của Chúa để chống lại các thế lực thuộc linh đang hoạt động ở chung quanh bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn sẽ cho người bạn cùng sở làm biết họ nên phản ứng lại với kẻ bắt nạt bằng cách nào? Bạn sẽ nói điều gì với con cái của bạn?

2.      Quan điểm của bạn thay đổi như thế nào khi thấy được những thế lực thuộc linh đang hành động ở phía sau những hành động bắt nạt đó?

3.      Cầu nguyện kết nối chúng ta với quyền năng của Chúa như thế nào?

 


 

 

 

The Real Problem With A Bully

By Rick Warren — 

“We are not fighting against human beings but against the wicked spiritual forces in the heavenly world” (Ephesians 6:12 GNT).

Bullying is on the rise in our schools, our workplaces, and even online.

Whenever someone exhibits aggressive behavior or tries to exert power over somebody else, that’s bullying. It could include making threats, spreading rumors, physically or verbally attacking, harassing, or purposefully excluding somebody from a group.

Bullying doesn’t just happen in person. Today we’re more and more connected through texts, social media, video games, and apps. And that means cyber bullying happens in all those spheres. In previous generations, kids could escape bullies by leaving the playground, but today the bullies can reach you through your phone, tablet, or computer. Sometimes it can seem like there is no escape.

When you or your children face this kind of behavior, it’s important to recognize the source behind the bully.

“We are not fighting against human beings but against the wicked spiritual forces in the heavenly world” (Ephesians 6:12 GNT).

The bully is not your real problem. The real problem is a spiritual force. It’s called evil. The bully is just being used by Satan. You’re not fighting against human beings. You’re fighting against wicked spiritual forces. All evil and hatred come from Satan. And he can use anybody who doesn’t know the Lord, because they don’t have God’s Spirit in them.

Satan wants to hurt God, but he can’t—so he does the next best thing: He goes after God’s children. The best way to hurt a parent is to hurt his child, and the child of God is the enemy of Satan. This is why prayer is such an important part of dealing with harassment or a bully at school or work, because you’re not dealing with just human beings. There’s a spiritual force behind it all.

You may not have the power to stop that bully, but God does.

Always start with prayer. That’s where you get God’s power to fight the spiritual forces at work around you.

Talk It Over

  • How would you tell another adult at work to respond to a bully? What would you say to your child?
  • In what ways does your perspective shift when you see the spiritual forces at work behind bullying?
  • How does prayer connect us to God’s power?