0597“Nếu con nản lòng trong ngày hoạn nạn, Thì sức con thật kém cỏi thay!” (Châm 24:10 BDM).

Cuộc sống đầy dẫy những điều mà bạn không thể kiểm soát được, và nhiều người đã để cho điều đó ngăn trở họ theo đuổi giấc mơ mà Chúa đã đặt trong lòng họ. Giữa những khó khăn và những hoàn cảnh không nằm trong tầm kiểm soát, hãy học để sống một đời sống cho Chúa và làm bất cứ điều gì Ngài đã kêu gọi bạn để làm.

Nói một cách khác, bạn kiểm soát những gì có thể kiểm soát được và tin cậy vào Chúa cho những phần còn lại. Bạn có thể kiểm soát thái độ, phản ứng và mức độ tin cậy Chúa của mình. Đó là những sự lựa chọn của bạn.

Trong đại dịch COVID-19, nhiều người đã hoãn lại tất cả mọi thứ trong đời sống mình. Họ sống như đang ở trong tình trạng bấp bênh, và vì vậy họ không làm gì cả. Họ chỉ chờ đợi. Và họ là những người bực tức, chán nản nhất.

Có thể bạn không làm được tất cả mọi thứ mình muốn ngay bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể làm được một điều nào đó. Điều đó không có nghĩa là bạn nên tuột dốc một cách thụ động và lãng phí những ngày tháng này trong cơn đại dịch.

Những giới hạn, hạn chế là cơ hội cho sự sáng tạo. Khi Hội Thánh chúng tôi không thể nhóm lại trực tiếp để thờ phượng, chúng tôi đã tích cực hơn và có hiệu quả hơn trong bốn mục đích khác của Hội Thánh: thông công, đào tạo môn đồ, phục vụ và truyền giáo.

Năm đầu tiên của cơn đại dịch rất có thể đã là năm tồi tệ nhất của chúng tôi — và nó thật cảm thấy như là tồi tệ nhất về nhiều mặt — nhưng nó lại trở thành năm thành công nhất của Hội Thánh chúng tôi về việc bắt đầu những nhóm nhỏ, gây dựng các môn đệ, phát động các mục vụ trong cộng đồng, và tiếp cận được với những người chưa tin Chúa nhiều hơn đã từng làm trước đây. Điều này xảy ra vì rất nhiều người hiểu rằng Hội Thánh không chỉ là những buổi lễ thờ phượng. Hội thánh là một gia đình, và gia đình đó sinh hoạt mỗi ngày trong tuần chứ không chỉ vào ngày Chúa Nhật.

Chúng tôi không thể kiểm soát được việc cơn đại dịch ngăn trở chúng tôi thờ phượng chung với nhau như thế nào. Nhưng chúng tôi có thể kiểm soát được cách chúng tôi phản ứng lại và đã chọn sử dụng những tài nguyên, năng lực mà chúng tôi vẫn còn đang có.

Châm 24:10 dạy rằng, “Nếu con nản lòng trong ngày hoạn nạn, Thì sức con thật kém cỏi thay!” (BDM).

Bạn có ngừng cố gắng không? Bạn có từ bỏ đi một số điều vì bạn mất kiểm soát một phần nào đó không?

Trong thời kỳ khó khăn, bạn phải tiếp tục cố gắng. Có rất nhiều vấn đề khó khăn trên thế giới trong lúc này, nhưng bạn không phải không giải quyết được. Hãy nhìn lên và nhìn ra bên ngoài bạn. Hãy thay đổi thái độ của mình. Hãy kiểm xem  những gì bạn đang có và dùng chúng để giúp đỡ người khác.

Năm nay có thể là năm thành công nhất của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có lãnh vực nào trong đời sống mà bạn cảm thấy không nằm dưới tầm kiểm soát của mình không? Trong hoàn cảnh của bạn có những cơ hội nào để tăng trưởng và phục vụ?

2.    Thái độ nào của bạn cần được thay đổi để phản ảnh được tốt hơn sự tin cậy vào Chúa là Đấng luôn tể trị?

3.    Việc dành nhiều thì giờ hơn để nghĩ đến người khác cho bạn có được cách nhìn đúng đắn trong những lúc khó khăn như thế nào?

 

 

 

 


IN TRYING TIMES, KEEP TRYING

By Rick Warren —

“Don't give up and be helpless in times of trouble" (Proverbs 24:10 CEV).

Life is filled with things you can’t control, and many people let that keep them from pursuing the dream God has put in their heart. In the middle of uncontrollable circumstances and problems, learn to live your life for God and do whatever he’s called you to do.

In other words, you control the controllables and trust God for the rest. You can control your attitude, your reactions, and how much you trust God. Those are your choices.

During the COVID-19 pandemic, many people have put everything on hold in their life. They act like they’re in limbo, and so they do nothing. They’re just waiting. And they’re the ones getting the most frustrated.

You may not be able to do everything you’d like to do right now, but that doesn’t mean you can’t do something. It doesn’t mean you should coast passively and waste these days during the pandemic.

Limitations are opportunities for creativity. When our church was unable to meet in person for worship, we were more active and effective in the other four purposes of our church: fellowship, discipleship, ministry, and mission.

The first year of the pandemic could have been our worst year—and it certainly felt like the worst in many ways—yet it ended up being our church’s greatest year for starting small groups, developing disciples, launching ministries in the community, and reaching more nonbelievers than we’ve ever reached before. This happened because so many people understood that the church is far more than just a worship service. It’s family, and it is active every day of the week, not just on Sunday.

We couldn’t control how the pandemic kept us from worshipping together. But we could control how we responded and chose to use the resources that were still available to us.

Proverbs 24:10 says, “Don’t give up and be helpless in times of trouble” (CEV).

Have you stopped trying? Have you given up on something because you lost control of some part of it?

During trying times, you’ve got to keep trying. There is a lot of trouble in the world right now, but you’re not helpless. Look up and outside of yourself. Change your attitude. Take stock of your resources and use them to help others.

This could be your greatest year.

Talk It Over

  • Is there some area of your life that feels out of control? What are some of the opportunities to grow and serve within your circumstances?
  • What needs to change about your attitude so that it better reflects trust in a God who is always in control?
  • How does spending more time thinking of others give you the right perspective in trying times?