“Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới.” (Lu-ca 5:6 BHĐ).

Nếu bạn từng cảm thấy chán nản với công việc của mình, bạn đang ở trong một công ty tốt. Có thể bạn đang mệt mỏi vì làm việc quá sức. Có thể bạn đã đặt cả tâm huyết của mình vào một dự án, và nó hoàn toàn thất bại. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những thất bại thối lui trong công việc. Nhưng điều gì xảy ra sau đó mới thực sự quan trọng. Chỉ cần hỏi Si-môn Phi-e-rơ và Anh-rê.

Lu-ca 5 cho chúng ta biết rằng hai anh em đã đi câu cá suốt đêm. Là những ngư dân chuyên nghiệp, nếu họ không bắt được cá, họ sẽ không kiếm được tiền. Nhưng trong Lu-ca 5 chép rằng họ không bắt được gì cả. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì cái hồ dường như đã đi vào thời kỳ suy thoái. Hai anh em chán nản và mệt mỏi.

Nhưng rồi Chúa Jêsus đến và làm điều không thể. Sau khi mượn thuyền của họ để giảng dạy, Chúa Jêsus nói với Si-môn Phi-e-rơ: “Hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá.” (Lu-ca 5:4 BHĐ).

Câu trả lời của Si-môn Phi-e-rơ là câu nói điển hình cho những lúc thất vọng ập đến: Si-môn thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả” (Lu-ca 5:5 BHĐ). Tất cả chúng ta đều vấp phải giai đoạn này. Chúng ta đã làm việc hết sức nhưng không có kết quả. Chúng ta đã làm đúng mọi thứ và thậm chí có thể tin rằng Chúa đã dẫn dắt những điều mình đang làm, nhưng chúng ta không có gì để bày tỏ điều đó.

Sau đó, Chúa Jêsus làm một phép lạ. Chúa Jêsus không chỉ đáp ứng nhu cầu của những người này. Ngài khiến họ hoàn toàn sửng sốt. Kinh Thánh chép: “Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới.” (Lu-ca 5:6 BHĐ). Họ không chỉ bắt đủ cá cho mình, mà Chúa còn ban cho họ có đủ để chia sẻ.

Sau khi Si-môn Phi-e-rơ và Anh-rê làm những gì Chúa Jêsus bảo họ làm, trong 10 phút họ bắt được nhiều cá hơn so với 10 giờ trước đó. Chúa biến một sự thối lui thành một sự trở lại. Sự trở lại của bạn cũng có thể sắp tới. Cho dù bạn đã không có việc làm trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, hoặc cho dù bạn đã thất bại nặng nề năm lần liên tiếp, điều đó không quan trọng. Chúa có thể mở vòi nước nhanh hơn khi nó bị tắt.

Và rồi bạn sẽ phải cần một chiếc thuyền lớn hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1. Bạn đã thấy Chúa làm những phép lạ như thế nào trong đời sống công việc của bạn? Điều đó nói lên điều gì về những điều Ngài có thể làm trong tương lai?

2. Điều gì khiến bạn sợ nhất khi tin tưởng Chúa về một phép lạ trong đời sống công việc của bạn?

3. Ai đang gặp phải sự thất bại thối lui trong công việc và cần đọc bài tĩnh nguyện hôm nay? Xin hãy cam kết chuyển bài này cho người đó

 

 


LET GOD TURN YOUR WORK SETBACKS INTO COMEBACKS

By Rick Warren — 

“When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break.” Luke 5:6 (NIV)

If you’ve ever felt discouraged with your work, you’re in good company. Maybe you’re worn out from overwork. Maybe you’ve put your heart and soul into a project, and it simply failed.

We’ve all faced similar setbacks in life. But it’s what happens after the setback that is truly important.

Just ask Simon Peter.

He was a fisherman by trade. One day he and his fellow fishermen were washing their nets after spending the whole night fishing—and catching nothing. When they didn’t catch fish, they didn’t make money. No doubt they were discouraged and tired.

And then Jesus came along and did the impossible.

He told Simon Peter: “Put out into deep water, and let down the nets for a catch” (Luke 5:4 NIV).

Simon Peter’s response was typical of someone who’s frustrated: “Master, we’ve worked hard all night and haven’t caught anything” (Luke 5:5 NIV).

We’ve all hit that stage. We’ve given our work our best shot and come up empty. We’ve done everything right—and we may even believe God led us to do what we’re doing—but we have nothing to show for it.

We’re ready to give up.

But then Jesus shows up. He reveals how he’s been working in your life, doing things you haven’t been able to see until now. He meets your needs. He redeems a bad situation.

And he proves he is Lord over everything.

Simon Peter and his companions obeyed Jesus’ instructions, and “when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break” (Luke 5:6 NIV).

Not only did they catch enough fish for themselves, but God also gave them enough to share with other fishermen.

When Jesus joined their efforts, they caught more fish in 10 minutes than they had in the previous 10 hours. God turned a setback into a comeback.

You may be frustrated because of setback after setback in your life. You’re tired and discouraged, wondering if things can ever get back on track. And you can empathize with Simon Peter’s frustration.

But your comeback may be just around the corner.

Even if you can’t see it yet, God is working in your life, transforming bad into good, turning your setback into a comeback.

Talk It Over

1.    How have you seen God work miracles in your work life? What does that say about what he can do in the future?

2.    What scares you the most about trusting God for a miracle in your work life?

3.    Who is experiencing a setback at work or in your friend group and needs to read today’s devotional? Make a commitment to pass this on to them.