0254“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:19 BHĐ).

Đôi khi thật khó khăn khi đang chờ đợi một phép lạ. Đôi khi con đường đi tới thật lạnh lẽo, tăm tối, và cô độc; bạn thậm chí còn có thể cảm thấy mình bị lún sâu trong một con đường mòn. Bạn có thể không biết mình đang đi đến đâu hoặc sẽ phải mất bao lâu nữa mới chấm dứt cuộc hành trình.

Cho dù bạn đang ở đâu trên con đường dẫn đến phép lạ, một điều bạn luôn cần ghi nhớ đó là:

  • Chúa là tất cả những gì bạn cần có.

Bạn không cần phải có một tài khoản lớn ở ngân hàng, một tủ lạnh đầy ắp thức ăn, hay thậm chí một công ăn việc làm. Nếu Chúa muốn, một cách Ngài có thể chu cấp là cho những con quạ thả thức ăn xuống cho bạn. Đó chính là cách mà Chúa đã chu cấp cho tiên tri Ê-li, một người đã kiệt lực và đuối sức trong sa mạc; bạn có thể đọc câu chuyện đó trong ICác Vua 17. Khi Chúa cất đi nguồn cung ứng này, Ngài có thể đem đến một nguồn cung ứng khác cũng dễ dàng như vậy. Bạn có thể tin cậy nơi Chúa cho tất cả những điều bạn cần đến.

  • Nơi nào Chúa dẫn dắt đến, Ngài sẽ chu cấp.

Sau khi sai những con quạ đến nuôi Ê-li, Chúa bảo ông thực hiện một cuộc hành trình nguy hiểm đến Sa-rép-ta. Có một cơn hạn hán ở Sa-rép-ta và thực phẩm rất khan hiếm. Tuy thế mà Chúa đã chu cấp cho Ê-li qua một góa phụ nghèo nhưng có tấm lòng rộng rãi. Khi Chúa bảo bạn đến một nơi nào đó, hãy đi ngay lập tức. Khi Chúa bảo bạn làm một điều gì đó, hãy làm ngay tức thì. Khi Chúa chỉ con đường bạn phải đi, Ngài sẽ chu cấp những gì bạn cần đến để đi đến đó.

  • Bạn phải tin cậy Chúa từng ngày một.

Tại sao vậy? Bởi vì một số nan đề của bạn sẽ kéo dài đăng đẳng hết ngày này sang ngày khác. Chẳng hạn như khi bạn gặp những khó khăn về tài chánh, bạn sẽ phải giải quyết chúng mỗi ngày. Và vì vậy chúng ta cần tin cậy rằng Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta từng ngày một. Kinh Thánh nói, ““Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:19 BHĐ).

  • Lời hứa của Chúa sẽ hiệu nghiệm khi bạn vâng lời.

Chúa thường chỉ cho chúng ta thấy được từng bước một trong kế hoạch của Ngài. Chúa muốn bạn thực hiện bước đầu tiên trong sự vâng lời, và sau đó Chúa sẽ chỉ cho bạn thấy được bước kế tiếp. Mỗi bước trên đường đi có thể dường như không hợp lý lắm, nhưng bạn có thể vâng lời trong đức tin và lòng tin chắc vì biết rằng đường lối của Chúa luôn là tốt nhất.

BẠN ĐÃ THỰC HIỆN BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TIN CHƯA?

Bước đầu tiên của đức tin là xin Chúa Jêsus cứu bạn và làm chủ cuộc đời của bạn. Nếu bạn chưa từng bao giờ làm điều đó thì tôi xin mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này ngay lúc này:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con và muốn con nương cậy vào Ngài. Xin tha tội cho con khi con đã nương cậy nơi công ăn việc làm của mình, vào những người khác, và vào kế hoạch riêng của con thay vì nương cậy vào Chúa. Con muốn học biết tin cậy Chúa từng ngày một. Con muốn theo đường lối của Chúa chứ không phải phương cách của con. Con xin xưng ra tội lỗi của mình và tin nơi Chúa là Cứu Chúa của con. Con muốn theo Chúa xin Chúa cứu con và bước vào cuộc đời của con. Con xin nhận lãnh lời hứa của Chúa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, con sẽ được cứu và Chúa sẽ chu cấp cho con những nhu cầu con cần đến. Khi Chúa bảo con làm điều gì, con sẽ vâng theo. Xin Chúa giúp con nhớ rằng Ngài là tất cả những gì con cần đến và nơi nào Chúa dắt dẫn con đi thì Ngài sẽ chu cấp cho con đầy đủ. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin liên lạc nói với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Nguyền xin Chúa chu cấp cho tất cả những nhu cầu của bạn và gia đình trong những ngày này. A-men!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn bị cám dỗ để nhờ cậy vào điều gì hơn là vào Chúa Jêsus?

2.      Chúa đã chu cấp cho bạn trong những cách bất ngờ như thế nào?

3.      Bạn đã tin cậy Chúa Jêsus cho sự cứu rỗi của mình chưa? Nếu chưa, điều gì đang ngăn trở bạn? Tin cậy Chúa đã khiến cho cuộc sống của bạn trở nên khác biệt như thế nào?


 

 

GOD PROVIDES ON THE WAY TO THE MIRACLE

By Rick Warren —

“My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.”

Philippians 4:19 (NIV)

Waiting for a miracle can be hard. Sometimes the road is cold, dark, and lonely; you may even find yourself stuck in a rut. You may not know where you’re going or how long the journey will take.

No matter where you are on the way to your miracle, here are some things you need to remember:

God is all you need.

You don’t need a big bank account, a full refrigerator, or even a job. If God wants to, he can have ravens drop food on you as his way of providing. That’s how he provided for the prophet Elijah, who was exhausted and burned-out in the desert; you can read about it in 1 Kings 17. When God turns off one source of provision, he can turn on another just as easily. You can trust him for all you need.

Where God guides, God provides.

After sending the ravens to feed Elijah, God told him to make a dangerous trip to Zarephath. There was a drought in Zarephath and very little food. Yet God provided for Elijah through a poor widow with a generous heart. When God tells you to go somewhere, go immediately. When God tells you to do something, do it right away. When God gives you direction, he will provide what you need to get there.

You must trust him one day at a time.

Why? Because some of your problems persist day after day. For instance, if you have financial problems, you’ll have to deal with them every day. And so we must trust God one day at a time to provide. The Bible says, “My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus” (Philippians 4:19 NIV).

God’s promises work when you’re obedient.

God often lays out his plan just one step at a time. He wants you to take the first step in obedience, and then he’ll show you the next step. Each step along the way may not seem logical, but you can obey in faith and confidence, knowing God’s way is always best.

Have you taken the first step of faith?

The first step of faith is asking Jesus to save you and take control of your life. If you’ve never done that, then I invite you to pray this prayer right now:

“Dear God, thank you for loving me and wanting me to depend on you. for loving me and wanting me to depend on you.Forgive me for when I’ve depended on my job, other people, and my own plans instead of you. I want to learn to trust you one day at a time. I want to go your way, not my way. I confess my sin, and I believe you are my Savior. I want to follow you, and I ask you to save me and come into my life. I claim your promise that if I trust you, I will be saved and you’ll meet my needs. When you tell me what to do, I will obey. Help me to remember you’re all I need and where you guide, you’ll provide. I pray this in Jesus’ name. Amen.”

 

Talk It Over

  • What are you tempted to depend on other than Jesus?
  • How has God provided for you in unexpected ways?
  • Have you trusted Jesus for your salvation? If not, what’s keeping you from it? If so, what difference has that made in your life?