“Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” Ê-phê-sô 4:2 (BHĐ)

Không có mối quan hệ nào tồn tại nếu không có lòng thương xót. Bạn phải nhẫn nhục, chịu đựng! Bạn phải để mọi thứ trôi qua.

Kinh Thánh dạy, “Tình yêu thương chịu đựng mọi sự.”  (1Cô-rinh-tô 13:7) Trong nguyên ngữ Hi-lạp có nghĩa là “có mái che”. Bạn có muốn mua cái nhà mà không có mái nhà? Dĩ nhiên là không. Mái nhà bảo vệ bạn khỏi mưa gió. Mái nhà che chở và bảo vệ ngôi nhà của bạn.

Tương tự như vậy, tình yêu thương che chở cho mối quan hệ và bỏ qua một số điều. Tình yêu thương là tha thứ, bỏ qua những sai lầm nhỏ mà họ mắc phải. Bạn cần có một mái nhà cho mối quan hệ của mình, bởi vì người ta phá hủy thì rất dễ, chúng ta cần loại tình yêu có lòng thương xót.

Tại sao lòng thương xót lại cần thiết cho các mối quan hệ?

Bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nếu bạn đã kết hôn, bạn kết hôn với một tội nhân – và người vợ/chồng của bạn cũng là một tội nhân! Hai người phối ngẫu không hoàn hảo sẽ không bao giờ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Điều đó cũng giống như trong tình bạn. Không có tình bạn nào là hoàn hảo – bởi vì không có người bạn nào là hoàn hảo cả? Hai con người không hoàn hảo sẽ không bao giờ tạo nên được mối quan hệ hoàn hảo.

Kinh Thánh cho biết trong Rô-ma 3:10, “Chẳng có một ai công chính cả, Dù một người cũng không” (BHĐ) Không có ai lúc nào cũng đúng 100 phần trăm. Không bao giờ chỉ là lỗi của một người. Tất cả chúng ta đều có những lỗi lầm và luôn có trách nhiệm của cả hai bên. Câu nói, “Điệu Tango cần có hai người”. Có hai người mới có sự bất đồng!

Đó là lý do tại sao Kinh Thánh dạy chúng ta phải học cách bày tỏ lòng thương xót với nhau. Sự tha thứ là con đường hai chiều. Chúng ta không thể nhận được những gì mà chúng ta không sẵn lòng cho người khác.

Bạn xây dựng mối quan hệ bền chặt bằng cách đối xử với người khác theo cách Chúa đối xử với bạn. Rô-ma 15:7 dạy, “Vậy, anh em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta” (KTHĐ). Chấp nhận người khác, giống như lắng nghe mà không phán xét một người bạn hoặc nhường chỗ cho một thành viên trong gia đình đang mệt mỏi, càm ràm khó tính.

Khi bạn chấp nhận con người thật của người khác, bỏ qua những lỗi lầm của họ trong quá khứ, đó là lòng thương xót.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Bạn có từng bao giờ chứng kiến lòng thương xót đã làm cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn?

2.    Tại sao chúng ta lại khó tha thứ cho người chúng ta yêu thương nhất?

3.    Hãy nghĩ đến một mối quan hệ trong cuộc đời bạn đã bị đổ vỡ hoặc một người “cần thêm ơn”. Bạn có đang chờ đợi người phía bên kia đến xin lỗi mình không? Những bước nào bạn cần làm để bày tỏ lòng thương xót cho người kia?

 


LASTING LOVE EXTENDS GRACE

By Rick Warren — 

“Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other’s faults because of your love.” Ephesians 4:2 (NLT)

No relationship will survive without grace. You’ve got to cut people some slack! You’ve got to let things go.

The Bible says, “Love patiently accepts all things” (1 Corinthians 13:7 NCV). In the original Greek, this literally means “covered with a roof.” Would you buy a house without a roof? Of course not. You’d have no protection from wind and rain. A roof covers and protects your home.

In the same way, biblical love covers a relationship and lets some things slide. It doesn’t hold people accountable for every little mistake they make. You need a roof on your relationship, because people damage pretty easily, and we need the kind of love that extends grace.

Why is grace essential to relationships?

Because we are all sinners. If you’re married, you married a sinner—and your spouse did too! Two imperfect spouses will never make a perfect marriage. And it’s the same way in friendships. No friendship is perfect—because no friend is perfect! Two imperfect people will never create a perfect relationship.

The Bible says in Romans 3:10, “There is no one who always does what is right, not even one” (NCV). Nobody gets it right 100 percent of the time. It’s never just one person’s fault. We all make mistakes, and there’s always responsibility on both sides. The saying goes, “It takes two to tango.” It also takes two to disagree!

That’s why the Bible says we have to learn to extend grace to each other. Forgiveness is a two-way street. We cannot receive what we’re unwilling to give to other people.

You build strong relationships by treating other people the way God treats you. Romans 15:7 says, “Accept each other just as Christ has accepted you” (NLT). Accepting others may look like listening without judging to a friend or giving space to a tired, grumpy family member.

When you accept others as they are, looking past their faults for the sake of love, that’s extending grace.

Talk It Over

1.    When have you seen grace make a positive difference in a relationship?

2.    Why is it often hardest to forgive the people we love the most?

3.    Think of a relationship in your life that is broken or where extra grace is needed. Have you been waiting on the other person to apologize? What step can you take to show that person grace?