“Tình yêu thương…hi vọng mọi sự,” (I Cô-rinh-tô 13:7 BHĐ)

Khi đặt nhiều kỳ vọng vào một ai đó, bạn sẽ không nhận định theo thực tế mà nói chắc về những điều người đó có thể làm được. Bạn tin vào những gì Đức Chúa Trời muốn làm trong và qua người đó, và bạn khẳng định mục đích Đức Chúa Trời đặt ra cho họ.

Một ví dụ tuyệt vời về việc này là câu chuyện của Bruce Wilkinson, một tác giả đồng thời cũng là một giáo viên.  Nhiều năm trước, anh là giáo sư mới tại Đại học Multnomah, và trong cuộc họp khoa đầu tiên, anh được nhận các lớp mình sẽ dạy.  Một giáo sư khác nhìn vào lịch phân công của anh và nói, "Bruce, anh được nhận hai trong số các lớp thuộc nhóm A. Họ là những sinh viên sáng giá nhất trong trường đại học. Họ thực sự rất thú vị và dạy họ là cả một niềm vui. Anh thật may mắn khi ngay trong năm đầu tiên đã được dạy các sinh viên loại A."

Bruce nhận thấy quả đúng là như vậy - anh rất thích dạy những đứa trẻ đó.  Đúng là dạy các lớp này vui hơn so với các lớp khác vì họ thông minh hơn và đặt những câu hỏi hay hơn.

Đến cuối năm đó, Bruce nói với trưởng khoa, "Ôi, hi vọng năm sau tôi lại được dạy các lớp loại A!"  Vị trưởng khoa nói với anh, "Bruce ạ, không có lớp học loại A nào cả. Chúng tôi đã hủy bỏ chương trình đó từ sáu năm trước rồi."

Khi Bruce kiểm tra lại sổ điểm của mình, anh nhận thấy rằng có thể những lớp "nhóm A" đó không được xếp ở vị trí cao, nhưng họ nhận được nhiều điểm A hơn và làm bài thi học kỳ chu đáo hơn các lớp khác mà anh dạy.  Bruce nhận ra rằng vì anh mong đợi họ là những học sinh giỏi hơn nên họ đã vượt qua thử thách.

Trong cuộc đời mình, bạn sẽ định hình những người xung quanh bằng những kỳ vọng bạn đặt nơi họ.  Khi bạn mong đợi những điều tốt nhất từ người khác, bạn đang phản ánh tình yêu bền vững của Chúa Jêsus.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng tình yêu thương không cằn nhằn hay nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm trong quá khứ.  Kinh Thánh chép, “Tình yêu thương …hi vọng mọi sự,” (ICô-rinh-tô 13:7 BHĐ). Tình yêu bền vững luôn hướng tới tương lai. Đó chính là sự lạc quan.

Tình yêu bền vững luôn ngập tràn hy vọng

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Bạn có đang tranh chiến với việc mong đợi điều tốt đẹp nhất từ người nào đó trong cuộc đời mình không?  Nếu có, làm sao để bạn có thể bắt đầu thay đổi những kỳ vọng của mình?

2.    Bạn cảm thấy thế nào khi biết vợ / chồng hoặc sếp của bạn mong đợi những điều tuyệt vời từ mình?

3.    Bạn nghĩ Chúa có những kỳ vọng nào đối với bạn?

 

 


TELL IT LIKE IT COULD BE

By Rick Warren — 

“Love . . . always looks for the best.” 1 Corinthians 13:7 (MSG)

When you have high expectations of someone, you don’t tell it like it is. You tell it like it could be. What does that mean? It’s means you believe in what God wants to do in and through that person, and you affirm God’s purpose for them.

An excellent example of how this works is a story from Bruce Wilkinson, an author and teacher. Years ago, he was a new professor at Multnomah University, and at the first faculty meeting, he received his class assignments. Another professor saw his sheet and said, “Bruce, you’ve been given two of the section A classes. They’re the brightest students in the university. They’re really engaged and a joy to teach. You’re fortunate to have section A students in your first year.”

Bruce discovered that to be true—he absolutely loved teaching those kids. They were so much more fun to teach than the other classes. They were smarter and asked better questions.

At the end of the year, Bruce told his department supervisor, “Man, I sure hope I get the section A classes again next year!” The supervisor told him, “Bruce, there is no section A. We canceled that program six years ago.”

When Bruce went back and checked his grade books, he found that those “section A” classes may not have been advanced placement, but they received higher grades and wrote more thoughtful term papers than his other classes. Bruce realized—because he expected them to be better students—they rose to the challenge.

Throughout your life, you will shape the people around you by your expectations of them. When you expect the best from others, you are reflecting the lasting love of Jesus.

The Bible says that love does not nag or perpetually bring up past mistakes. The apostle Paul said it this way: “Love . . . always looks for the best” (1 Corinthians 13:7 MSG). Lasting love is forward-looking. It’s optimistic.

Lasting love is full of hope.

Talk It Over

1.    Are you struggling to expect the best from someone in your life? If so, how can you begin to change your expectations?

2.    How do you feel when you know someone like your spouse or your boss expects great things from you?

3.    What kind of expectations do you think God has of you?