“Khi có thể, đừng từ chối làm điều lành cho người đáng được hưởng. Đang khi có sẵn thì đừng nói với người lân cận rằng: ‘Hãy đi rồi trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh.’” Châm ngôn 3:27-28

Thời điểm tốt nhất để yêu là ngay lúc này. Không phải ngày mai. Không phải sau này. Không phải một ngày nào đó. Không phải một trong những ngày này. Không phải khi bạn có dịp tiện. Không phải sắp làm. Nhưng ngay bây giờ.

Tôi không thể nào hiểu được khi nghe người khác nói rằng, “Tôi sẽ để dành tiền và sau khi chết, tôi sẽ cho vào quỹ từ thiện.”

Tại sao phải làm như thế? Tại sao không tận hưởng việc cho đi cách thường xuyên? Tại sao không kinh nghiệm niềm vui của việc cho đi khi bạn vẫn còn sống? Bất cứ điều gì bạn dự định cho đi — cho dù đó là tiền bạc, thời gian, sức lực hay những điều nào khác — hãy cho đi ngay bây giờ!

Cách đây nhiều năm, chúng tôi nhận được một chi phiếu tại Nhà thờ Saddleback từ một cặp vợ chồng biết rằng chúng tôi cần sửa đổi trung tâm thờ phượng từ analog sang digital và thay thế các thiết bị cũ trên 15 năm rồi. Tấm chi phiếu đó trị giá nửa triệu đô la bên trong có ghi hàng chữ: “Sẽ rất tốt nếu có được thảm mới.”

Cặp vợ chồng đó nhận được nhiều niềm vui hơn khi cho đi ngay bây giờ hơn là sau khi họ chết. Đây là lý do tại sao tôi thường nói rằng, “Hãy cho khi bạn còn sống, rồi bạn sẽ biết nó đi đến đâu.” Và nó sẽ đem lại cho bạn niềm vui!

Đối với hầu hết mọi người, tình yêu không giống như việc viết một tấm chi phiếu trị giá nửa triệu đô la. Đối với bạn, tình yêu có thể giống như việc đến thăm một người đó trong bệnh viện, viết thư cho một người đang cô đơn hoặc đối xử tử tế với người bạn đồng nghiệp khó tánh. Dù tình yêu của bạn là như thế nào thì bạn cũng nên làm điều đó ngay bây giờ.

Kinh Thánh dạy rằng, “Khi có thể, đừng từ chối làm điều lành cho người đáng được hưởng. Đang khi có sẵn thì đừng nói với người lân cận rằng: ‘Hãy đi rồi trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh’” (Châm ngôn 3:27-28).

Bạn có biết rằng Chúa đặc biệt để những người khác chung quanh bạn để bạn có thể bày tỏ tình yêu ra cho họ không? Có một số hoạt động trong cuộc sống mà bạn có thể trì hoãn – chờ đợi cho đến thời điểm tốt hơn. Nhưng bạn đừng bao giờ trì hoãn trong việc bày tỏ tình yêu.

Học cách yêu thương là lý do Chúa đặt để bạn trên đất - và lúc nào nó cũng phải được ưu tiên hơn mọi điều khác.

Đừng bao giờ trì hoãn việc bày tỏ tình yêu thương. Đừng hoãn lại.  Đừng đợi đến sau này. Hãy làm ngay bây giờ.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.  Bạn cần phải làm gì hôm nay để bày tỏ tình yêu thương ra cho một người nào đó trong đời sống mình?

2. Hiện nay, những điều nào khiến bạn xao lãng hoặc những lý do bào chữa nào đã ngăn trở bạn trong việc làm tốt tình yêu thương?

3.  Ngay lúc này Chúa đang muốn bạn cho đi điều gì mà bạn đang trì hoãn?

 

 


THE BEST TIME TO LOVE IS NOW

BY RICK WARREN —

“Whenever you possibly can, do good to those who need it. Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now.” Proverbs 3:27-28 (GNT)

The best time to love is now. Not tomorrow. Not later. Not someday. Not one of these days. Not when you get around to it. Not soon. Now.

I don’t understand people who say, “I’m going to save all my money, and when I die, I’m going to give it away to charity.”

Why do that? Why not enjoy giving regularly? Why not experience the joy of giving while you’re still alive? Whatever you plan to give of yourself—whether it’s your money, time, energy, or something else—give it now!

Years ago, we received a check at Saddleback Church from a couple who knew we needed to upgrade our worship center from analog to digital and replace equipment that was more than 15 years old. The check was for half a million dollars, and it had a note with it that said, “It’d be great to have some new carpet, too.”

That couple got a whole lot more joy out of giving now rather than after they’re dead. This is why I say, “Do your givin’ while you’re livin’, then you’re knowin’ where it’s goin’.” And it will give you joy!

For most people, love isn’t going to look like writing a $500,000 check. For you, love might look like visiting someone in the hospital, writing a letter to someone who’s lonely, or being kind to your obnoxious coworker. Whatever love looks like for you, you should do it now.

The Bible says, “Whenever you possibly can, do good to those who need it. Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now” (Proverbs 3:27-28 GNT).

Did you know that God specifically puts people around you so you can show them love? There are some activities in life where it’s okay to procrastinate—to delay until a better time. But you should never procrastinate in showing love.

Learning to love is the reason God put you on Earth—and it should always take priority over everything else.

Never procrastinate in showing love. Don’t delay. Don’t put it off. Do it now.

Talk It Over

  • What do you need to do today to show love to someone in your life?
  • What are the distractions or excuses that keep you from loving well now?
  • What is God asking you to give now that you have put off?