0090“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, vì không có ai đỡ mình lên!” (Truyền 4:9-10 BHĐ)

Có cám dỗ nào mà bạn cứ vấp ngã hết lần này đến lần khác không?  Có thể đó là một cám dỗ liên quan đến ghen tuông, lo lắng, ham muốn, ngồi lê đôi mách, tham ăn hoặc lạm dụng các thiết bị điện tử và phương tiện truyền thông xã hội.  Dù đó là gì, bạn cũng không thể đắc thắng một cám dỗ dai dẳng nếu chỉ dùng sức riêng của mình.

Ai đang giúp bạn chiến đấu với cám dỗ?  Trong cơn đại dịch, khi bạn phải ở một mình lâu hơn bình thường, ai là người kiểm tra giúp cho bạn?  Ai là người được bạn đề nghị giúp bạn tăng trưởng về mặt thuộc linh? Ai là người được phép đặt ra cho bạn những câu hỏi khó trả lời?  Bạn đang kiểm tra giúp cho ai?

Kinh Thánh chép: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, Vì không có ai đỡ mình lên!” (Truyền 4:9-10 BHĐ)

Bạn không cần nói cho tất cả mọi người về những cám dỗ bạn đang tranh chiến, nhưng bạn thực sự cần phải thổ lộ với một người nào đó, một người có thể hỗ trợ bạn và giúp bạn đắc thắng trong những cuộc tranh chiến ấy.

Khi có người nói với bạn: "Trước giờ tôi chưa từng nói với ai điều này…" thì hãy lập tức chú ý lắng nghe vì điều đó có nghĩa là họ đang thực hiện bước đầu tiên hướng tới tự do.  Xin nhớ cho điều này: Bộc lộ cảm xúc là khởi đầu của sự chữa lành.  Nói về những cám dỗ của mình là phương cách để bạn đắc thắng những cám dỗ đó.

Liên quan đến sự thay đổi, bạn nghiêm túc đến mức nào?  Bạn không muốn thoát khỏi đại dịch với một đức tin mạnh mẽ hơn và đắc thắng một cám dỗ dai dẳng hay sao?  Sao bạn không tìm đến với một người bạn, một người có thể giúp bạn chịu trách nhiệm?  Bạn có thể kết nối với họ thông qua tin nhắn điện thoại, gọi điện thoại trực tiếp, trò chuyện qua video hoặc thậm chí là một cuộc gọi bằng điện thoại thông thường.

Có một số thói quen xấu trong đời sống mà bạn sẽ không vượt qua được cho đến khi nhận được sự hỗ trợ từ một người bạn tận tâm.  Hãy tìm người đó, và rồi trở thành một người như vậy cho ai có cần.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn cần tìm những phẩm chất nào nơi người mà bạn có thể tâm sự?  Hãy cầu xin Chúa phát triển những phẩm chất tương tự như vậy trong bạn, khiến bạn trở nên một người bạn tốt hơn.

2.      Mục tiêu thuộc linh của bạn trong thời gian giãn cách xã hội này là gì?

3.      Bạn đã giúp một người nào đó đắc thắng một cám dỗ dai dẳng như thế nào?  Bạn có sẵn sàng để cho một ai đó giúp đỡ bạn giống như vậy trong đời sống riêng của bạn không?

 


Why You Need Help to Overcome Temptation

BY RICK WARREN — 

“Two are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble.”  Ecclesiastes 4:9-10 (NLT)

Is there a temptation you keep stumbling with over and over again? Maybe it’s related to jealousy, worry, lust, gossip, gluttony, or the overuse of electronics and social media. Whatever it is, you won’t have victory over a persistent temptation if you try to overcome it by yourself.

Who’s helping you fight temptation? While you’re spending more time alone during the pandemic, who’s checking up on you? Who have you invited to help you grow spiritually? Who do you allow to ask you the tough questions? Who are youchecking up on?

The Bible says, “Two are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble” (Ecclesiastes 4:9-10 NLT).

You don’t have to tell everybody about the temptations you struggle with, but you do need to tell somebody. That person can support you and help you overcome your struggles.

When someone says, “I’ve never told this to anybody before . . . ” be quick to listen and pay attention because it may mean they are taking the first step toward freedom. Remember this: Revealing your feeling is the beginning of healing. Talking about your temptations is the way you overcome them.

How serious are you about changing? Wouldn’t you like to come out of the pandemic with a stronger faith, having overcome a persistent temptation? Why not reach out to a friend, who can help you be accountable. You can connect through text, direct message, video chat, or even a good, old-fashioned phone call.

There are some bad habits in your life you’re just not going to get over until you get support from a committed friend. Find that person, and then be that person for someone else.

Talk It Over

  • What qualities should you look for in a friend you can confide in? Ask God to develop those same qualities in you as you become a better friend.
  • What are your spiritual goals during this time of social distancing?
  • How have you helped someone overcome a persistent temptation? Have you been willing to let someone do the same in your own life?