0089“… và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.” (IICô 10:5 BHĐ)

Sở dĩ chúng ta dễ dàng bị đánh bại trước cám dỗ là vì chúng ta cố gắng chống cự nó thay vì chuyển hướng tập trung vào tiêu điểm khác. Bạn chống cự điều gì, điều đó vẫn cứ tồn tại.

Càng suy nghĩ nhiều về một điều nào đó, bạn càng bị nó thu hút.  Vì vậy, nếu bạn muốn đánh bại cám dỗ thì xin đừng tranh đấu với nó mà hãy thay đổi mục tiêu tập trung của bạn!

“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:21 BHĐ). Nếu tâm trí bạn được lấp đầy bằng những tư tưởng tốt, sẽ không có chỗ cho những điều có thể cám dỗ bạn phạm tội.

Trong đại dịch, khi bạn ở nhà nhiều hơn, bạn có thể phải đối mặt với những cám dỗ lặp đi lặp lại.  Bất kể đối với bạn những lĩnh vực ấy là gì thì bạn cũng sẽ nản lòng nếu tiếp tục cố gắng chống lại chúng, nhất là nếu bạn liên tục nhượng bộ.

Bí quyết là chuyển hướng tập trung vào một mục tiêu khác.  Ví dụ, nếu bạn bị cám dỗ khi đang xem TV thì xin đừng ngồi đó tự nhủ: "Mình sẽ không xem chương trình này nữa."  Thay vì thế, hãy đổi kênh khác.

Cám dỗ luôn bắt đầu bằng một ý nghĩ.  Nếu Sa-tan không thể gây được sự chú ý của bạn thì hắn không thể cám dỗ bạn.  Các nhà quảng cáo cũng sử dụng cùng một chiến thuật như vậy.  Họ gây sự chú ý cho bạn và sau đó thu hút cảm xúc của bạn.  Theo đó, từ chỗ chú ý, bạn chuyển sang cảm xúc để hành động.

Không biết bạn đã từng trải qua chuyện này chưa: Một người nào đó hỏi bạn: "Bây giờ anh có đói không?"  Và mặc dù bạn không đói nhưng bạn lại bắt đầu cảm thấy đói.  Hay, họ hỏi, "Anh có mệt không?"  Và bạn trả lời, "Anh biết không, tôi chẳng nghĩ đến chuyện đó nhưng giờ anh hỏi tới, tự nhiên tôi thấy có chút mệt mỏi."

Bất cứ điều gì khiến bạn chú ý sẽ tóm được bạn.

Vì lẽ đó, khi bị cám dỗ, bạn cần chuyển hướng tập trung. Phi-líp 4:8 có chép: “…thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.” (BHĐ)

Càng chiến đấu với một tư tưởng hay một cảm xúc cám dỗ, nó sẽ càng kiểm soát bạn.  Vì vậy, đừng chiến đấu với nó!  Hãy chuyển hướng tập trung và nghĩ đến những điều tốt đẹp, những điều giúp bạn trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Bạn bị cám dỗ thế nào trong lúc ở nhà do đại dịch?  Xin nêu những phương cách để chuyển hướng tập trung khỏi những sự cám dỗ ấy?

2. Việc học thuộc Lời Chúa có thể giúp ích thế nào cho bạn trong việc chuyển hướng suy nghĩ khi bạn bị cám dỗ?

3. Dựa trên Phi-líp 4:8, Kinh Thánh cho biết bạn nên tập trung chú ý vào những điều gì?

 


Instead of Resisting Temptation, Refocus

BY RICK WARREN —

“We take captive every thought to make it obedient to Christ.” 2 Corinthians 10:5 (NIV)

The reason we are easily defeated by temptation is because we try to resist it instead of refocusing. What you resist, persists.

The more you think about something, the more you’re attracted to it. So, if you want to defeat temptation, don’t fight it. Change your focus!

“Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (Romans 12:21 NIV). If your mind is filled with good thoughts, there’s no room for ones that may tempt you to sin.

During the pandemic, while you’re staying home more, you may face recurring temptations. Whatever those areas are for you, you’ll get discouraged if you keep trying to fight against them, particularly if you continually give in.

The key is to refocus your attention on something else. Here’s an example—if you’re tempted while watching TV, don’t keep telling yourself, “I’m not going to watch this.” Instead, pick up the remote and change the channel.

Temptation always starts with a thought. If Satan can’t get your attention, you can’t be tempted. Advertisers use the same tactic. They get your attention and then engage your emotions. So you move from attention to emotions to action.

Have you ever experienced this: Someone asks you, “Are you hungry right now?” And even though you’re not hungry, you start to feel hungry. Or they ask, “Are you tired?” And you answer, “You know, I hadn’t really thought about it, but now that you mention it, I am feeling a little worn down.”

Whatever gets your attention, gets you.

That’s why, when you’re tempted, you need to change your focus. Philippians 4:8 says, “ . . . My friends, fill your minds with those things that are good and that deserve praise: things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable” (GNT).

The more you fight a tempting thought or feeling, the more it controls you. So don’t fight it! Refocus and replace your thoughts with things that are good and make you more like Jesus.

Talk It Over

  • How are you tempted while at home during the pandemic? What are ways you can refocus away from these temptations?
  • How can memorizing Scripture help you refocus your thoughts when you are tempted?
  • Based on Philippians 4:8, what kinds of things does the Bible say should get the focus of your attention?