0417“Đối với Đấng yêu thương ta hết lòng, ta không có gì phải sợ sệt; tình yêu trọn vẹn của Ngài xóa tan mọi khiếp sợ trong ta. Nếu ta sợ, tức là còn lo Ngài có thể hình phạt ta, nghĩa là ta chưa tin chắc Ngài thật tình yêu ta” (IGiăng 4:18 KTHĐ).

Cảm giác không an toàn hủy hoại các mối quan hệ. Nhưng khi bạn mở rộng cuộc sống của mình cho người khác nhìn thấy, mặc dầu họ có thể dùng nó để gây tổn thương cho bạn nhưng việc này sẽ giúp bạn được sống trong những cách mà bạn chưa từng bao giờ kinh nghiệm được.

Tại sao cảm giác không an toàn hủy hoại các mối quan hệ? Bởi vì nó ngăn trở sự gần gũi thân mật. Bạn mong muốn được gần gũi, nhưng bạn cũng sợ sự gần gũi. Bạn khao khát có được sự thân mật với người khác, nhưng cũng chính điều đó lại khiến bạn hoảng sợ.

Bạn không thể gần gũi một người nào đó nếu mối quan hệ đó lại có sự sợ hãi. Đây là lý do tại sao việc sống chung ngoài hôn nhân sẽ không có kết quả về lâu về dài. Không có sự cam kết trọn đời, bạn không bao giờ biết được khi nào người kia sẽ rời đi.

Nhưng khi sự sợ hãi được thay thế bằng sự thân mật — một sự thân mật thật sự sẽ gia tăng lên khi hai người nói rằng “Chúng tôi có sự cam kết với nhau cho dù bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa. Chúng tôi sẽ làm cho cuộc hôn nhân này được tốt đẹp.”

Bạn sợ hãi điều gì trong các mối quan hệ của mình? Có thể bạn không muốn người khác biết được con người thật của bạn là thế nào — vì vậy bạn giấu đi con người thật của mình. Đây là sự sợ hãi đã có từ thuở xa xưa, đã có từ thời A-đam, người đàn ông đầu tiên sống trên đất.  A-đam nói rằng, “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng” (Sáng Thế Ký 3:10 TTHĐ).

Khi bạn sợ hãi, bạn trở nên bất an và giấu đi con người thật của mình. Bạn che đậy, không những về thể chất mà còn về mặt cảm xúc nữa. Bạn xây nên những bức tường xung quanh mình và giả bộ rằng mình là một người nào đó.

Nhưng khi sự bất an hủy hoại các mối quan hệ, thì tình yêu lại bồi đắp, gây dựng chúng. Kinh Thánh cho biết trong IGiăng 4:8 rằng, “Đối với Đấng yêu thương ta hết lòng, ta không có gì phải sợ sệt; tình yêu trọn vẹn của Ngài xóa tan mọi khiếp sợ trong ta. Nếu ta sợ, tức là còn lo Ngài có thể hình phạt ta, nghĩa là ta chưa tin chắc Ngài thật tình yêu ta” (TTHĐ). Tình yêu khiến bạn không chú ý đến chính mình nhưng để ý, quan tâm đến người khác.

Người ta thường hỏi các mục sư rằng: “Mục Sư có bao giờ lo lắng khi phải nói chuyện trước mặt rất nhiều người không?” Tất nhiên là có rồi! Nhưng khi chúng tôi nghĩ đến việc chúng tôi yêu người khác nhiều như thế nào, thay vì lo lắng rằng họ đang nghĩ gì về quần áo, xe cộ, hay cách nói chuyện của chúng tôi, thì sự sợ hãi không còn nữa.

Nhưng cách duy nhất để có thể yêu người khác là nhận biết rằng Chúa đã yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng. Bất thình lình, bạn nhận ra rằng không cần phải chứng minh bản thân mình với bất cứ một ai khác nữa. Bạn là ai và giá trị của bạn như thế nào không còn phụ thuộc vào những gì người khác nghĩ. Thay vào đó, chúng phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với Chúa.

Bạn có thể đã có một mối quan hệ đầy thảm họa trong cuộc đời mình. Đó là điều khó tránh được trong thế giới này! Nhưng để mở lòng ra với người khác và thắng được cảm giác không được an toàn, Chúa muốn bạn trước tiên mở lòng mình ra với Chúa để Ngài cho bạn tràn đầy tình yêu của Ngài, để bạn có thể chia sẻ ra với những người khác.

Câu hỏi để suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã từng thấy sự bất an đã gây tổn hại cho một mối quan hệ như thế nào?

2.    Bạn đã thấy tình yêu đã gây dựng được một mối quan hệ như thế nào?

3.    Bạn đã mở lòng mình ra với tình yêu của Chúa trong những cách nào? Hãy xin Chúa đổ đầy bạn với tình yêu của Ngài ngay hôm nay.

 

Bước đầu tiên đáp ứng lại tình yêu của Chúa là tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Bất kể bạn đã từng làm điều gì hay đã ở đâu, bạn có một chỗ trong gia đình đời đời của Chúa. Chúa sẵn sàng và chờ đợi bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài, và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


REPLACE INSECURITY WITH GOD’S LOVE

By Rick Warren —

“Love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid . . . this shows that we have not fully experienced his perfect love" (1 John 4:18 NLT).

Insecurity ruins relationships. But when you open your life to others, even though they could potentially hurt you, you’ll come alive in ways you’ve never experienced before.

Why does insecurity ruin relationships? Because it prevents intimacy. You long to be close, but you also fear being close. You long to have intimacy with others, but it also scares you to death.

You can’t get close to someone if there’s fear in the relationship. This is why living together doesn’t work in the long run. There’s no lifetime commitment. You never know when somebody is going to walk out.

But fear vanishes, and intimacy—real intimacy—rises when two people say, “We’re committed no matter what. We’re going to make this thing work.”

What do you fear in your relationships? Maybe you don’t want people to find out what you’re really like—so you hide yourself. This is the oldest fear, all the way back to Adam, the first man. He said, “I was afraid because I was naked; so I hid” (Genesis 3:10 NIV).

When you’re afraid, you get insecure and hide who you are. You cover up, not just physically but emotionally. You build walls around yourself and pretend to be someone you’re not.

But while insecurity ruins relationships, love builds them up. The Bible says in 1 John 4:18, “Love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid . . . this shows that we have not fully experienced his perfect love” (NLT). Love takes the focus off you and puts the focus on the other person.

People often ask pastors: “Do you ever get nervous talking in front of a lot of people?” Of course we do! But the minute we think about how much we love our people, instead of being worried about what they think of our clothes or car or speaking style, fear goes out the back door.

But the only way to love others is to realize that God loves you more than you can ever imagine. Suddenly, you don’t have to prove yourself to anyone anymore, and your identity and self-worth aren’t caught up in what others think. Instead, they’re caught up in your relationship with Jesus.

You may have had some relational disasters in your life. Welcome to the human race. But in order to open up to others and fight insecurity, God wants you to first open up to Jesus, letting him fill you with his love so you can share it with others.

Talk It Over

  • How have you seen insecurity harm a relationship?
  • How have you seen love build up a relationship?
  • In what ways have you opened yourself up to God’s love? Ask him to fill you with his love today.

The first step in opening yourself to God’s love is to accept his salvation. No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”