“Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.”  Sáng thế ký 8:22

Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Tất cả chúng ta đều biết điều đó nhưng chúng ta vẫn thường tỏ ra ngạc nhiên khi mọi thứ không giống như cũ.

Khi có sự thay đổi, chúng ta có thể phàn nàn, lằm bằm, tức giận và đổ lỗi cho người khác. Thậm chí chúng ta còn cố ngăn cản sự thay đổi không thể nào tránh được, như thể chúng ta đang cầm quyền kiểm soát. Nhưng mọi thứ trên trái đất không bao giờ y nguyên như xưa. Mỗi khoảnh khắc trong đời sống của chúng ta đều có sự thay đổi, tốt hơn hay xấu đi.

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trái đất, đây là một trong những điều đầu tiên Ngài phán, “Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được” (Sáng thế ký 8:22). Trong thiết kế hoàn hảo của Ngài, Chúa đã tạo dựng mọi thứ trên hành tinh này theo mùa. Mọi thứ đang thay đổi, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy hoặc cảm thấy được. Gia đình bạn không giống như trước nữa. Công việc của bạn không giống như trước nữa. Bạn không còn giống như mình ngày xưa nữa.

Nhưng vì Chúa đã thiết kế và bảo rằng đó là điều tốt đẹp nên chúng ta biết rằng sự thay đổi là để đem lại lợi ích cho chúng ta. Sự thay đổi giúp chúng ta không bị thỏa mãn và không muốn làm gì nữa và nó giúp chúng ta tin cậy Chúa về những điều mà chúng ta không thể hiểu được. Khi sự thay đổi mang lại những đau đớn trong đời sống chúng ta, nó khiến cho chúng ta nương cậy nơi Chúa. Và thay đổi giúp cho việc tăng trưởng về tinh thần, thể chất và cảm xúc thành một phần tự nhiên của đời sống. Thay đổi để được tốt hơn trong việc bước đi với Chúa Jêsus cũng có nghĩa là bạn đang trở nên giống Chúa hơn.

Không có sự tăng trưởng mà không có sự thay đổi. Không có sự thay đổi nào mà không gây ra mất mát. Không có mất mát nào mà không có sự buồn bã. Và không buồn bã nào lại không đau đớn. Một người muốn lớn lên và trở nên tốt hơn nhưng không trải qua đau đớn của sự thay đổi cũng như một người phụ nữ nói rằng, “Tôi muốn có con nhưng tôi không muốn trải qua việc sanh đẻ”. Điều này sẽ không xảy ra được! Để đem lại một đời sống mới vào trong thế giới nó đòi hỏi phải có sự đau đớn. Để tận hưởng mọi món quà tốt lành, đôi khi chúng ta phải trải qua sự thay đổi đầy đau đớn cần có mới có thể đón nhận được.

Mọi thứ đều thay đổi, nhưng hãy nhớ điều này: Thay đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng và không phải lúc nào bạn cũng có thể hiểu được tại sao. Nhưng bất cứ thay đổi nào Chúa muốn bạn làm, bạn có thể tin chắc rằng đó là điều tốt cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang thay đổi và tăng trưởng để được tốt hơn trong những phương cách nào?

2.    Tại sao việc cám ơn Chúa trước vì cách Ngài đang thay đổi bạn lại là điều quan trọng, ngay cả khi bạn không nhận thức được điều đó?

3.    Bạn muốn thấy được Chúa thực hiện sự thay đổi nào trong đời sống hoặc trong đời sống của người mà bạn yêu quí? Bạn đã xin Chúa về điều đó chưa?

 


CHANGE IS FOR YOUR GOOD

BY RICK WARREN —

“As long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night.”  Genesis 8:22 (NLT)

Change is unavoidable. We all know that—but we still often act surprised when things don’t stay the same.

When change happens, we can complain and grumble, get mad, and blame other people. We can even try to stop the inevitable change, as if we have any control. But things on earth never stay the same. Every moment of our lives, there is change, for good or for bad.

When God created the earth, this is one of the first things he said: “As long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night” (Genesis 8:22 NLT). In his perfect design, God made everything on this planet seasonal. Everything is changing, even when we can’t see or feel it. Your family isn’t the way it used to be. Your job isn’t the same as it used to be. You are not the same as you used to be.

But because God designed it and said it was good, we know that change is for our benefit. Change keeps us from becoming complacent and keeps us trusting God for the things we cannot understand. When change brings pain into our lives, it makes us depend on him. And change makes spiritual, physical, and emotional growth a natural part of life. Change for the better in your walk with Jesus means you are becoming more like him.

There is no growth without change. There is no change without loss. There is no loss without grief. And there is no grief without pain. A person who wants to grow and be better but not go through the pain of change is like a woman saying, “I want to have a baby, but I don’t want to go through labor.” It isn’t going to happen! To bring new life into the world requires pain. To enjoy every good gift, we sometimes have to experience the painful change required to receive it.

Things change, but remember this: Change will not always be easy, and you might not always understand it. But whatever change God requires from you, you can be sure it is for your good.

Talk It Over

  • In what ways are you changing and growing for the better?
  • Why is it important to thank God in advance for how he is changing you, even when you’re not aware of it?
  • What change do you want to see God make in your life or in the life of someone you love? Have you asked him for it?