“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” Rô-ma 8:28

Hầu hết không ai biết rằng tôi là một người làm bánh “bậc thầy” (ít nhất là gia đình tôi nghĩ như vậy).

Nhiều năm trước, tôi quyết định học cách nướng bánh. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi muốn ăn thì tôi cần biết làm chúng. Một trong những sáng tạo yêu thích của tôi là làm một trong những loại bánh khó làm nhất: một chiếc bánh sô-cô-la Đức được làm từ những vật liệu cơ bản nhất cho ngày sinh nhật của vợ tôi.

Việc làm bánh khiến tôi biết yêu quý những vật liệu làm bánh mà tự mình nó nếm không ngon chút nào. Một số các vật liệu lại nếm khá đắng. Nếu chỉ ăn bột mì không thì sẽ không ngon. Nếu bạn chỉ ăn bột nở, trứng sống hoặc dầu, bạn sẽ cảm thấy đáng kinh. Ngay cả va-ni cũng ăn chẳng ra gì - không có một vật liệu làm bánh nào làm được điều đó! Nhưng nếu bạn hòa lẫn tất cả lại với nhau và nướng lên thì sẽ ngon tuyệt.

Một trong những lời hứa lớn nhất của Kinh Thánh là trong Rô-ma 8:28: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.”

Hãy lưu ý rằng câu Kinh Thánh này không nói rằng mọi sự đều tốt đẹp. Một cái liếc nhanh qua các tiêu đề của bản tin sẽ chứng minh rằng điều đó là không đúng. Câu Kinh Thánh này không nói rằng lời hứa này là dành cho tất cả mọi người — nó chỉ dành riêng cho những người yêu mến Chúa. Cách Chúa hiệp lại mọi sự để được tốt đẹp cũng giống như việc nướng một cái bánh.

Trong cuộc sống của bạn và trên thế giới, sẽ có những yếu tố cay đắng và khó chịu. Bạn có thể nghĩ rằng, “Điều đó không hay chút nào. Tôi không thích có sự thay đổi đó trong đời sống mình. Tôi không thích những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay.”

Khi bạn đang ở trong một thời kỳ thay đổi nhanh chóng và thay đổi không ngưng nghỉ, và một số yếu tố không còn phù hợp nữa, hãy quyết định rằng mình sẽ không trở nên cay đắng khi chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực trong hoàn cảnh của mình. Vì ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy nó, bạn vẫn có thể tin cậy rằng Chúa sẽ dùng tất cả – điều tốt đẹp và điều cay đắng – và sử dụng nó cho chương trình tốt lành của Ngài.

Bây giờ bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ nếm được sự ngọt ngào của nó trên thiên đàng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào việc tập trung vào những điều bạn không thể hiểu được lại khiến bạn cay đắng?

2.    Bạn cần tập trung vào điều gì trong thời kỳ có nhiều thay đổi lớn? Nó sẽ giúp bạn nhìn thấy được cách rõ ràng như thế nào?

3.    Theo bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời lại đưa ra lời hứa chỉ dành riêng cho những ai yêu mến và theo Ngài trong Rô-ma 8:28?

 

 


GOD GIVES THE BITTER INGREDIENTS PURPOSE

BY RICK WARREN —

“We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them.”  Romans 8:28 (NLT)

Most people don’t know that I am a “master” cake builder (my family, at least, thinks I am).

Years ago, I decided to learn how to bake cakes. I figured that, if I wanted to eat them, I ought to know how to make them. One of my favorite creations was one of the more difficult cakes to make: a German chocolate cake made from scratch for my wife’s birthday.

Making cakes has made me appreciate that the individual ingredients for a cake don’t taste good at all on their own. Some of them are quite bitter. If you eat flour by itself, it doesn’t taste good. If you eat baking powder or raw egg or oil by itself, you’ll be grossed out. Even the vanilla by itself doesn’t taste good—none of the ingredients do! But if you mix them all together and bake it, it’s delicious.

One of the greatest promises of the Bible is in Romans 8:28: “We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them” (NLT).

Notice that verse does not say that everything is good. A quick look at the news headlines proves that isn’t true. And it doesn’t say this promise is for everyone—just those who love God. The way God works all things together for good is kind of like baking a cake.

In your life and in the world, there will be elements that are bitter and unpleasant. You might think, “That doesn’t taste good. I don’t like that change in my life. I don’t like what’s happening in the world today.”

When you’re in a season of rapid and relentless change, and some of the elements don’t taste good, determine that you will not become bitter by seeing only the negative in your circumstances. Because even when you can’t see it, you can trust that God takes it all—the good and the bitter—and uses it for his good plan.

You can’t see it now, but you will taste its sweetness in heaven one day.

Talk It Over

  • How does focusing on the things you don’t understand make you bitter?
  • What do you need to focus on in a time of major change? How will it help you see clearly?
  • Why do you think God makes the promise of Romans 8:28 just for those who love and follow him?