0190“Đừng tự lừa dối, tưởng mình có thể qua mặt Chúa, gieo gì gặt nấy” (Ga-la-ti 6:7 KTHĐ).

Bạn không gieo những hạt táo mà lại thu hoạch những trái cà chua. Cũng cùng một cách như thế bạn không gieo cay đắng mà lại gặt được yêu thương. Bạn không gieo chỉ trích mà lại nhận được sự khích lệ từ người khác.

Ga-la-ti 6:7 nói, “Đừng tự lừa dối, tưởng mình có thể qua mặt Chúa, gieo gì gặt nấy” (KTHĐ).

Bất cứ bạn gieo điều gì thì sẽ gặt hái điều đó. Nếu bạn gieo trồng trong đất của bản tính tội lỗi, bạn sẽ gặt lấy sự hủy diệt. Nhưng nếu bạn gieo trồng trong đất bản tính thuộc linh, bạn sẽ gặt hái được sự sống đời đời.

Từ hàng ngàn năm trước Chúa đã nói rằng tội lỗi của chúng ta có thể ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Chẳng hạn như khi bạn nổi nóng và mất bình tĩnh với con cái của mình, bạn đang mở đường cho con bạn nóng giận, cáu gắt với con cái của chúng sau này. Tội lỗi cứ lưu truyền, tiếp nối mãi trong gia đình và có thể qua nhiều thế hệ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến phương diện quan hệ về mặt quan hệ và môi trường sống nhưng còn gây tác động đến mặt thể chất nữa. Ngày nay chúng ta biết được rằng những hành động lập đi lập lại nhiều lần sẽ có thể khiến não bộ chúng ta trở nên tốt hơn hay xấu đi.

Người ta thường nghĩ rằng trí óc của con người sẽ khá ổn định, không còn thay đổi nhiều khi đến tuổi thành niên.  Nhưng bây giờ chúng ta biết được rằng não bộ có thể co giãn và bộ não của bạn có thể tiếp tục được uốn nắn khuôn đúc cho đến suốt cả cuộc đời.  

Thật tốt khi chúng ta biết được điều này! Điều này có nghĩa là nếu đầu óc của bạn đã được khuôn đúc một cách tự nhiên để dễ bị trầm cảm, dễ nóng nảy hay băn khoăn, lo âu thì nó vẫn có thể được thay đổi.

Nhưng bạn cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Kinh Thánh gọi điều này là sự ăn năn hay là sự thay đổi tâm trí của bạn. Bạn có thể thay đổi cách bạn suy nghĩ, và khi bạn làm điều đó, nó sẽ thay đổi cách bạn cảm nhận. Và khi bạn thay đổi cách bạn cảm nhận, nó sẽ thay đổi cách bạn hành động.

Và rồi bạn gieo trồng trong bản tính thuộc linh của mình và nhìn xem những bông trái tuyệt hảo mà Chúa sẽ gặt hái trong đời sống bạn.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.      Bạn thấy hành vi của mình thay đổi theo những cách cụ thể nào khi bạn chọn cách mình suy nghĩ về một điều gì đó?

2.      Một số những lựa chọn tiêu cực nào bạn đã thấy truyền lại trong gia đình của mình? Bạn có thể làm gì để phá vỡ những chu kỳ tuần hoàn đó?

3.      Những cảm xúc của bạn quyết định những hành động của bạn như thế nào?

 


 

 

Change The Way You Think, Change Your Life

By Rick Warren — 

“Make no mistake about this: You can never make a fool out of God. Whatever you plant is what you’ll harvest” (Galatians 6:7 GW).

You don’t plant apple seeds and get tomatoes.

In the same way, you don’t plant bitterness and get love. You don’t plant criticism and then get encouragement from other people.

Galatians 6:7 says, “Make no mistake about this: You can never make a fool out of God. Whatever you plant is what you’ll harvest” (GW).

Whatever you plant is what you’ll harvest. If you plant in the soil of your sinful nature, you’ll harvest destruction. But if you plant in the soil of your spiritual nature, you’ll harvest everlasting life.

God has said for thousands of years that our sins can affect future generations. For instance, when you’re angry and you lose your temper with your kids, you’re setting them up to lose their temper with their kids. Sins get perpetuated in families, possibly for multiple generations. Not only does it work relationally and environmentally but it also works physically. We now know your brain can actually be changed by repetitive behavior, for good or for bad.

Everyone used to think the brain was pretty much set in stone by the time you were an adolescent. Now we know about brain plasticity and how your brain can continue to be molded for the rest of your life.

That’s good to know! It means if your brain has been naturally molded toward depression or a quick temper or anxiety, it can change.

But you’ve got to change the way you think. The Bible refers to this as repentance or changing your mind. You canchange your mind, and when you do, it changes the way you feel. And when you change the way you feel, it changes the way you act.

Then, you plant in your spiritual nature and watch what amazing fruit God will reap in your life.

Talk It Over

  • In what specific ways have you noticed your behavior change because of how you chose to think about something?
  • What are some negative choices you’ve seen perpetuated in your family? What can you do to break those cycles?
  • How do your feelings determine your actions?