0551“Hãy tôn vinh Chúa bằng cách dâng cho Ngài phần đầu tất cả các thu nhập của con” (Châm 3:9 TLB*).

Khi còn nhỏ, tôi thường mua hay làm những món quà nhỏ cho cha mẹ tôi. Mỗi khi tôi tặng cha mẹ tôi một món quà, họ đều rất vui vẻ.  Chẳng phải là họ cần bất cứ một thứ gì của tôi; họ không cần một điều gì cả. Họ chỉ vui vẻ vì tôi đã nghĩ đến họ.

Lúc 8 tuổi, khi tôi đi vào một cửa hàng bán đồ cũ và mua cho mẹ tôi một cái áo đầm với giá 25 xu. Tôi nghĩ đó là một chiếc áo rất đẹp. Số đo của chiếc áo đó là số 4, nhưng áo mẹ tôi mặc là số 12. Người bán hàng nói, “Ricky, mẹ cậu không cách nào xỏ ngón chân cái của bà vào chiếc áo đó được đâu!” Điều này làm tôi bị tổn thương và tôi khóc trên đường trở về nhà. Khi tôi đem cái áo đó tặng cho mẹ tôi, bà rất lấy làm cảm động. Khi bà qua đời, tôi đã thấy chiếc áo đó trong tủ quần áo của bà. Bà đã cất giữ chiếc áo đó qua suốt bao năm trời.

Không có điều gì bạn có thể dâng cho Chúa mà Ngài lại cần đến cả. Nhưng khi bạn dâng cho Chúa một của lễ là bạn đang nói rằng, “Chúa ơi, con yêu Chúa. Con đang nghĩ đến Chúa. Con muốn Chúa đứng hàng đầu trong đời sống con.”

Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy tôn vinh Chúa bằng cách dâng cho Ngài phần đầu tất cả các thu nhập của con” (Châm 3:9 TLB*). Điều đó gọi là dâng phần mười. Kinh Thánh nói rằng phần mười đó là 10 phần trăm của những gì bạn kiếm được, đó là điều bạn nên làm trước tiên với số tiền mình làm ra.

Dâng phần mười không chỉ là tôn kính Chúa. Đó cũng là một hành động thờ phượng. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng không phải tất cả các việc dâng hiến đều là một hành động thờ phượng. Vậy việc dâng hiến như thế nào mới là thờ phượng?

Kinh Thánh dạy rằng, “Anh em nên dành một phần lợi tức theo khả năng Chúa cho từng người và quyên góp đều đặn mỗi Chúa Nhật” (ICô-rinh-tô 16:2 KTHĐ*).

Dâng hiến thờ phượng là dâng hiến chỉ định ra mục đích. Điều đó có nghĩa là bạn không kiểm soát số tiền dâng đó, bạn không điều khiển số tiền dâng đó và bạn không bảo Ngài phải làm gì với số tiền dâng đó.

Dâng hiến thờ phượng phải được dâng vào nơi bạn thờ phượng. Việc đóng góp cho các quỹ từ thiện hay giúp đỡ bạn bè trong cơn túng thiếu là một việc rất tốt, nhưng đó không phải là thờ phượng qua việc dâng phần mười. Dâng hiến thờ phượng phải được dâng vào Hội Thánh địa phương của bạn.

Dâng hiến thờ phượng phải được dự định trước. Bạn không chỉ dâng một cách tùy hứng. Bạn cầu nguyện về việc dâng hiến đó.

Dâng hiến thờ phượng phải theo tỷ lệ thu nhập. Nếu bạn không làm ra đồng nào trong tuần lễ đó thì đừng dâng gì cả. Bạn kiếm được ít thì dâng ít. Bạn kiếm được nhiều thì dâng nhiều.

Điều thiết yếu ở đây là Chúa không phải muốn tiền bạc của bạn. Chúa muốn điều gì tiền bạc của bạn tượng trưng cho. Dây thần kinh nhạy cảm nhất trong cơ thể là dây thần kinh đi từ trái tim cho đến túi tiền. Chúa muốn tấm lòng của bạn hơn bất cứ một điều nào khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn có thái độ như thế nào khi dâng hiến?

2.    Thái độ hiện tại của bạn so sánh với điều Chúa muốn như thế nào?

3.    Biết được rằng Chúa muốn tấm lòng của bạn hơn là tiền bạc sẽ ảnh hưởng đến thái độ của bạn đối với việc dâng hiến như thế nào?

 

Chú thích

KTHĐ*: Kinh Thánh Hiện Đại

TLB*: Bản dịch Living Bible

 

 

 

 


WORSHIP THROUGH YOUR GIVING

By Rick Warren —

“Honor the Lord by giving him the first part of all your income" (Proverbs 3:9 TLB).

When I was a kid, I used to buy or make little gifts for my parents. Every time I would give my parents a present, they were overjoyed. It wasn’t like they needed anything from me; they didn’t. They just enjoyed the fact that I thought of them.

I was eight years old when I went into a thrift store and bought my mother a dress for 25 cents. I thought it was a cool dress. It was about a size four, and my mom was a size 12. The clerk said, “Ricky, your mom couldn’t get her big toe in that dress.” I was so offended and went home crying. When I gave the dress to my mom, she was so thrilled. And when she died, I found that dress in one of her chests. She’d kept it all those years.

There’s nothing you can give God that he needs. But when you give him an offering, you’re saying, “God, I love you. I’m thinking of you. I want you first in my life.”

The Bible says, “Honor the Lord by giving him the first part of all your income” (Proverbs 3:9 TLB). That’s called tithing. The Bible says that tithing is 10 percent of what you earn, and it’s what you should do first with your income.

Tithing doesn’t just honor God. It is also an act of worship. But the Bible says not all giving is an act of worship. So what kind of giving is worship?

The Bible says, “On the first day of each week, you should each put aside a portion of the money you have earned” (1 Corinthians 16:2 NLT).

Worship giving is undesignated. That means you don’t control it, you don’t direct it, and you don’t tell God what to do with it.

Worship giving is given where you worship. It’s great to give to charities or friends in need, but that’s not worship through tithing. Your worship giving goes to your local church.

Worship giving is planned. You don’t just give spontaneously. You pray about it.

Worship giving is proportional. If you didn’t earn anything that week, don’t give anything. You earn a little, you give a little. You earn a lot, you give a lot.

Ultimately, God doesn’t want your money. He wants what your money represents. The most sensitive nerve in the body is the one that goes from the heart to the wallet. God wants your heart more than anything else.

Talk It Over

  • What kind of attitude do you think God wants you to have when you give?
  • How does your current attitude compare to that?
  • How does knowing that God wants your heart more than your money affect your attitude toward giving?