0041“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.” (Giô-Suê 1:8 BHĐ).

Để thật sự xuất sắc trong bất cứ điều gì bạn đang học (điều đó có thể là một kỷ năng mới, một lý thuyết mới, hay một con người mới), bạn phải trước hết dầm mình trong Lời Chúa.

Tôi cố tình dùng từ dầm mình. Bạn có biết dầm một túi trà có nghĩa là gì không? Bạn lấy túi trà ra, nhúng nó vào trong nước sôi, rồi nhúng lên nhúng xuống. Bạn không thể làm điều đó quá nhanh.  Nếu không bạn sẽ không có tí trà nào. Bạn cần làm điều đó một cách chậm rãi. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ lấy ra được hết mùi vị của túi trà đó.

Bạn cần phải làm y như vậy đối với Lời Chúa nếu bạn muốn thật sự xuất sắc trong bất kỳ điều gì bạn đang học. Bạn không làm điều đó một cách vội vàng được. Tôi tin vào việc đọc nhanh. Tôi thường xuyên làm điều đó. Nhưng tôi không bao giờ đọc lướt qua Kinh Thánh. Tôi đọc Kinh Thánh cách chậm rãi, từng lời, từng chữ.  Tại sao vậy? Kinh Thánh chép rằng mỗi một lời của Chúa là thanh khiết.

Trước khi bạn học điều gì, bắt đầu bằng việc dầm thấm mình trong Lời Chúa.  Đó là bí quyết để thành công.

Mọi người đều muốn thành công. Bạn muốn thành công trong nghề nghiệp của bạn. Bạn muốn thành công trong mối quan hệ của bạn. Bạn muốn thành công trong học vấn của bạn. Kinh Thánh cho những lời khuyên rõ ràng cho những ai muốn thành công.

Giô-suê 1:8 nói về Lời Chúa, “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.” (BHĐ) 

Đức Chúa Trời không phải là một kẻ nói dối. Đây là lời hứa của Ngài dành cho bạn. Nếu bạn muốn thành công và thạnh vượng trong cuộc sống, hãy không ngừng học hỏi Lời Chúa.

Kinh Thánh sẽ khiến cho bạn khôn ngoan. Và Kinh Thánh chép, khôn ngoan sẽ dẫn tới giàu có và tôn trọng.

Nhưng điều đó khởi đầu với sự hiểu biết Lời Chúa.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

1. Gần đây nhất bạn đã học được lẽ thật nào qua việc học và biết Lời Chúa? Lẽ thật đó đã giúp bạn gần Chúa Giê-xu hơn như thế nào?

2. Hiện tại bạn có một chương trình nào để học Lời Chúa một cách đều đặn, thường xuyên không? Chương trình đó có hiệu qủa không?

3. Điều gì đã khiến cho việc học Kinh Thánh thường xuyên của bạn gặp trở ngại? Những thay đổi nào có thể giúp bạn trung tín hơn trong việc học Lời Chúa?

 


Successful Learning Starts by Immersing in God’s Word

BY RICK WARREN —

“Never stop reciting these teachings. You must think about them night and day so that you will faithfully do everything written in them. Only then will you prosper and succeed” (Joshua 1:8 GW).

To really excel in whatever you’re learning (whether it’s a new skill, a new theory, or about a new person), you must first steep yourself in God’s Word.

I chose the word steep intentionally. Do you know what it means to steep a tea bag? You take a tea bag out, dunk it in hot water, and bounce it up and down. You can’t do that quickly. You won’t have any tea. You need to do it slowly. When you do that, you extract all of the flavor out of that tea bag.

You need to do the same thing with God’s Word if you want to really excel in whatever you’re learning. You don’t do it rapidly. I believe in speed-reading. I do it frequently. But I never speed-read the Bible. I read it slowly, word by word. Why? The Bible says every word of God is pure.

Before you learn anything, start by steeping yourself in God’s Word. It’s the key to being successful.

Everyone wants to succeed. You want to succeed in your career. You want to succeed in your relationships. You want to succeed in your learning. The Bible gives clear counsel to anyone who wants to succeed.

Joshua 1:8 says of God’s Word, “Never stop reciting these teachings. You must think about them night and day so that you will faithfully do everything written in them. Only then will you prosper and succeed” (GW).

God’s not a liar. This is his promise to you. If you want to be successful and prosperous in life, study his Word continuously.

It’ll make you wise. And the Bible says, with wisdom will come riches and honor.

But that starts with knowing God’s Word.

Talk It Over

  • What truth have you most recently learned from studying and knowing God’s Word? How has that truth helped you grow closer to Jesus?
  • What’s your current plan for studying God’s Word consistently? How well is that plan working?
  • What makes it difficult for you to study God’s Word continuously? What changes might help you become more faithful in that?