0429“Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát” (ICô-rinh-tô 9:25 TTHĐ).

Tiền vệ Tom Brady của Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Quốc Gia đã thắng được chiếc nhẫn vô địch lần thứ bảy của mình trong năm nay với tư cách là một cầu thủ lớn tuổi nhất chơi trong trận Super Bowl, trận tranh giải vô địch hằng năm lớn nhất của Mỹ. Làm thế nào mà anh đã chơi giỏi như thế?

Có cả một danh sách những điều Brady làm để giữ được thành tích cao nhất về tinh thần, thể chất, và cảm xúc, bao gồm cả việc uống hơn nửa lít nước ngay mỗi buổi sáng khi thức dậy. Tom Brady đã phát triển những thói quen lành mạnh đã được đền đáp bằng những kết quả tốt đẹp.

Bạn tăng trưởng khi bạn phát triển những thói quen tốt. Điều này áp dụng cho mọi lĩnh vực trong đời sống bạn, bao gồm cả sự tăng trưởng thuộc linh. Khi bạn tạo nên những thói quen tốt trong đời sống mình, bạn sẽ có được một tính cách tốt. Nếu bạn có tính cách tốt, bạn sẽ có một kết cuộc tuyệt vời trong tương lai. Tính cách của bạn là sự tổng hợp những thói quen của bạn.

Chúa Jêsus dạy rằng, “Các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước.” (Giăng 13:17 BDM-2002).

Bạn không nhận được ơn phước của Chúa vì biết được điều đúng cần phải làm. Bạn nhận được phước Chúa vì làm điều đúng và biến điều đó thành thói quen trong đời sống mình. Bạn tạo được những thói quen bằng cách nào? Thông qua việc lặp đi lặp lại và thực hành. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác cho thấy rằng bạn phải làm một điều gì đó — tập thể dục, ăn kiêng hay một thói quen thuộc linh — mỗi ngày trong sáu tuần trước khi điều đó trở thành một thói quen.

Học Kinh Thánh vài ngày rồi bỏ học một ngày rồi cứ lặp lại khuôn mẫu này cũng giống như cuộn dây lại rồi lại buông nó rơi xuống. Bạn đã xóa đi mọi thứ mình đã đạt được mỗi lần bạn bỏ qua một ngày học Kinh Thánh.

Bạn phải xây dựng những thói quen trong đời sống mà bạn sẽ sử dụng trong suốt quãng đời còn lại của mình để giúp bạn tăng trưởng và mạnh mẽ. Người thành công chỉ là những người bình thường đã quyết định lập nên những thói quen tốt và tiếp tục giữ lấy suốt cuộc sống mình. Bạn quyết định những thói quen của mình và những thói quen này quyết định bạn sẽ như thế nào.

“Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát” (ICô-rinh-tô 9:25 TTHĐ).

Những thói quen tốt bạn xây dựng trong đời sống thuộc linh của mình sẽ mãi mãi được nhận trả lại trong cõi đời đời.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Vào giờ này năm tới, bạn muốn mình được tăng trưởng thuộc linh như thế nào? Cần phải làm những gì để đạt được điều đó? Hãy viết ra từng bước của kế hoạch để giúp bạn luôn đi đúng hướng.

2.    Chúng ta thường đặt những mục tiêu mà mốc thời gian hoặc kỳ vọng không thực tế. Bạn không cần phải làm được tất cả mọi việc trong tuần này! Một điều nhỏ nào bạn có thể làm được mỗi ngày mà theo thời gian nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong sự tăng trưởng thuộc linh của bạn?

3.    Chịu trách nhiệm với một người khác sẽ giúp bạn tăng trưởng như thế nào về mặt thuộc linh cũng như các mặt khác trong đời sống bạn?

 

 

 

 


YOUR HABITS DETERMINE YOUR SPIRITUAL GROWTH

By Rick Warren —

“Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever" (1 Corinthians 9:25 NIV).

National Football League Quarterback Tom Brady won his seventh championship ring this year as the oldest player to appear in a Super Bowl. How did he get to be so good?

There’s a whole list of things Brady does to stay in peak performance mentally, physically, and emotionally, including drinking 20 ounces of water as soon as he wakes up every morning. He’s developed healthy habits that have paid off for him.

You grow when you develop good habits. This applies to every area of your life, including your spiritual growth. When you build good habits in your life, you’re going to have good character. If you have good character, you’re going to have a great destiny. Your character is the sum total of your habits.

The Bible says, “Now that you know these things, you will be blessed if you do them” (John 13:17 NIV).

You don’t get God’s blessing for knowing the right thing to do. You get God’s blessing for doing the right thing and making it a habit in your life. How do you build habits? Through repetition and practice. Study after study shows you have to do something—whether it’s exercise, diet, or a spiritual habit—every day for six weeks before it becomes a habit.

Doing a few days of study and then skipping a day and then repeating the pattern over and over again is like rolling up a ball of string and dropping it. You keep undoing everything you’ve gained every time you miss a day of Bible study.

You have to develop habits in your life that you’ll use the rest of your life that will help you grow and be strong. Successful people are just normal people who decide to develop good habits that stay with them for the rest of their lives. You determine your habits, and your habits determine you.

“Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever” (1 Corinthians 9:25 NIV).

The good habits you build in your spiritual life are going to pay off forever in eternity.

Talk It Over

  • This time next year, how do you want to have grown spiritually? What will it take to get there? Write out a step by step plan to keep you on track.
  • Too often we set goals with unrealistic timelines or expectations. You don’t have to get it all done this week! What is one small thing you can do every day that, over time, will make a difference in your spiritual growth?
  • How does accountability with another person help you grow spiritually and in every other area of your life?