0430“Như cha thương xót con cái thể nào Thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy” (Thi Thiên 103:13 BDM-2002).

Chúa yêu thích bạn thưa chuyện với Chúa về bất cứ điều gì. Bạn chú ý, quan tâm đến điều gì, Chúa quan tâm đến điều đó. Chúa muốn bạn thưa chuyện với Chúa về những điều bạn quan tâm, chú ý đến vì ba lý do sau:

1. Chúa yêu thương bạn: Bạn hiện hữu bởi vì Chúa muốn yêu thương bạn. Đó là lý do mà bạn đang sống! Khi bạn yêu thương một người nào, bạn quan tâm những gì họ quan tâm đến. Có nhiều điều tôi trở nên hứng thú với nó vì vợ tôi thích điều đó — bởi vì tôi yêu vợ tôi. Chúa cũng cảm thấy như vậy về bạn, nhưng gấp ngàn lần hơn nữa.

2. Chúa đã ban cho bạn những sở thích đó: Bạn có biết tất cả những sở thích, các môn thể thao và tất cả những điều bạn thích làm không? Bạn có những sự ưa thích đó từ Đấng Tạo Hóa. Ngài đã tạo nên sự kết nối giữa bạn với chúng. Điều này có nghĩa là thật ra Ngài biết những gì bạn yêu thích nhiều hơn bạn biết nữa. Chúa yêu thương bạn và Ngài rất vui lòng khi nhìn thấy bạn tận hưởng những điều Ngài đã tạo dựng nên để bạn yêu thích.

3. Chúa thích nói chuyện với con cái của Ngài: Chúa là người Cha của bạn. Cha mẹ quan tâm đến những gì con cái mình ưa thích. Bạn có khi nào cảm thấy nhàm chán khi cầu nguyện không? Nếu có, đó là vì bạn đang nói về những gì bạn nghĩ là mình nên nói chứ không phải những gì bạn thật sự quan tâm, yêu thích. Chúa là một người Cha tốt và Ngài quan tâm đến những gì bạn yêu thích.

Kinh Thánh nói về điều đó như thế này: “Như cha thương xót con cái thể nào Thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy” (Thi Thiên 103:13 BDM-2002).

Nếu bạn là cha mẹ, bạn có chờ đợi cho đến khi con của mình biết nói mới bắt đầu yêu thương chúng không? Đương nhiên là không rồi. Bạn yêu thương chúng vô cùng, ngay cả trước khi chúng được sinh ra hay biết nói. Cho dù bạn đã từng thưa chuyện với Chúa trong sự cầu nguyện hay chưa, Ngài vẫn yêu thương bạn vô cùng cũng giống như cha mẹ yêu thương con cái mình trước khi chúng biết nói vậy.

Nhưng khi con cái bắt đầu lớn lên, cha mẹ ưa thích được trò chuyện với chúng. Bạn muốn biết chúng đang suy nghĩ gì và cảm giác của chúng như thế nào và bạn muốn chia sẻ những gánh nặng cũng như những niềm vui của chúng. Bạn thích thú với những gì chúng ưa thích và muốn nghe về quan điểm của chúng.

Đó là mối quan hệ mà Chúa muốn có với bạn. Chúa yêu thương bạn cho dù bạn có thưa chuyện với Chúa hay không. Nhưng Chúa mong đợi ngày bạn sẽ lớn lên và thưa chuyện với Ngài về những điều gì quan trọng đối với bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn thường cầu nguyện khi nào? Bạn có cảm thấy mình có thể thưa chuyện với Chúa bất cứ lúc nào không?

2.    Nếu bạn là cha mẹ, bạn muốn con cái nói chuyện với bạn theo những cách nào? Bạn có đang thưa chuyện với Chúa bằng cách như vậy không?

3.    Những điều bạn quan tâm, yêu thích nhất là gì? Lần cuối cùng bạn nói về những điều đó với Chúa là khi nào?

 

 

 


TALK TO GOD ABOUT YOUR INTERESTS

By Rick Warren —

“He is like a father to us, tender and sympathetic to those who reverence him." (Psalm 103:13 TLB)

God loves for you to talk to him about anything. Whatever you’re interested in, God is interested in it too. He wants you to talk to him about your interests for three reasons.

God loves you. You exist because God wants to love you. It’s the reason you’re alive! When you love someone, you’re interested in what they’re interested in. There are many things I’ve become interested in because my wife is interested in them—because I love her. God feels the same way about you, but a thousand times more.

God gave you those interests. You know all those hobbies and sports and all the things you like to do? You got those desires from your Creator. He wired you with them, which means he actually knows what you’re interested in more than you do. He loves you, and he delights to see you enjoy the things he made you to love.

God enjoys talking with his children. He is your Father. Parents are interested in what their kids are interested in. Are you ever bored while you’re praying? If you are, that’s because you’re talking about stuff that you think you should talk about, not what you’re actually interested in. God is a good Father, and he’s interested in what you are interested in.

The Bible says it like this: “He is like a father to us, tender and sympathetic to those who reverence him” (Psalm 103:13 TLB).

If you’re a parent, did you wait until your kids could talk in order to start loving them? Of course not. You loved them deeply, even before they were born or said a word. Whether you ever talk to God in prayer or not, he loves you deeply, just like a parent loves a child before they can’t communicate.

But as children begin to grow, parents desire to have a conversation with them. You want to know what they’re thinking and feeling and share their burdens and joys. You want to delight in their interests and hear their perspective.

That’s the kind of relationship God wants to have with you. He loves you, whether or not you communicate with him. But he longs for the day that you grow up and talk to him about the stuff that’s important to you.

Talk It Over

  • When do you most often pray? Do you feel like you can talk to God anytime?
  • If you’re a parent, what are the ways you want your children to communicate with you? Are you talking to God in the same way?
  • What are the things you are most interested in? When was the last time you talked to God about them?