0246Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi… vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền Tin Lành” (Phi-líp 1:3,5 BHĐ).

Phao-lô viết sách Phi-líp cho Hội Thánh mà ông đã thành lập ở thành phố Phi-líp, nơi một phụ nữ tên là Ly-đi đã mở cửa nhà mình cũng như cùng với những người khác để tiếp đón Phao-lô khi đến với thành phố. Hội Thánh Phi-líp thậm chí còn dâng hiến cho các hành trình truyền giáo của Phao-lô. Trong Phi-líp 1:3,5, Phao-lô nói, “Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi… vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền Tin Lành” (BHĐ).

Dầu vậy, Phao-lô cũng nói với các tín hữu rằng, “Mỗi khi nhớ đến anh em, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi” (Phi-líp 1:3 BHĐ).

Phao-lô đang làm điều gì ở đây? Ông lựa chọn những kỷ niệm vui mà ông nhận được tại thành Phi-líp. Thành phố Phi-líp không phải là một nơi vui vẻ, dễ chịu đối với Phao-lô, vì ông đã phải chịu đựng rất nhiều bắt bớ, đau đớn trong thời gian ông ở tại thành phố Phi-líp. Công 16:16-24 cho biết khi Phao-lô nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ để chữa lành cho một đầy tớ gái bị quỷ ám, ông bị dân chúng nổi lên nghịch cùng, bị xé áo, đánh đòn, và cuối cùng bị cùm chân bỏ vào ngục tối. Phao-lô đã chọn không nhớ đến những điều đau khổ khi ở tại thành Phi-líp. Thay vào đó, ông đã vui mừng, hớn hở khi cầu nguyện cho các tín đồ tại thành Phi-líp và cảm tạ Chúa về những điều tốt đẹp Ngài đã làm cho ông và làm qua ông.

Khi bạn biết một người nào đó lâu chừng nào, bạn càng có xu hướng không quý trọng người đó, bạn hay tìm kiếm những lỗi lầm và nhớ đến những điều xấu hơn là những điều đẹp.

Bạn có còn ôm giữ trong ký ức mình những đau đớn mà một người nào đó đã gây ra trong cuộc đời của bạn không? Có lẽ bạn chưa bao giờ tha thứ cho họ. Vì thế bạn không thể vui hưởng những mối quan hệ tốt đẹp vì bạn vẫn còn bám chặt lấy quá khứ.

Bạn cần phải hiểu rằng ký ức là một sự lựa chọn. Tôi muốn thuật lại câu chuyện về bà Clara Barton, người sáng lập Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Một người bạn đã nhắc với bà về một điều vô cùng tàn nhẫn mà một người đã làm với bà nhiều năm trước đó. Người bạn đó hỏi, “Bà có nhớ đến việc đó không?” Câu trả lời nổi tiếng của bà là, “Không, tôi nhớ rõ ràng là mình đã quên mất nó rồi.”

Ký ức của bạn là một sự lựa chọn. Nếu bạn muốn ôm giữ những ký ức đau buồn của mình thì bạn có thể cứ tiếp tục làm như thế. Nhưng bạn sẽ không thể nào có hạnh phúc! Phao-lô đã có rất nhiều lý do để tập trung vào những đau khổ ông đã trải qua tại thành Phi-líp. Nhưng thay vào đó, ông đã chọn sự biết ơn đối với những người trong cuộc sống của mình và những công việc Chúa đang làm ở trong họ và làm qua họ. Một khi bạn cũng làm như vậy, Chúa sẽ ban phước cho các mối quan hệ của bạn vượt xa hơn cả những điều mong đợi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Tại sao đôi khi ôm giữ những ký ức đau buồn lại dễ dàng hơn là thay thế chúng với những kỷ niệm tốt đẹp?

2.      Tập trung vào những kỷ niệm tốt đẹp thay đổi kỳ vọng của bạn về tương lai như thế nào?

3.      Bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với những người Chúa đặt để trong cuộc sống của bạn như thế nào? Xin chia sẻ cách chi tiết cụ thể.

 


 

 

 

Focus On The Good Times

By Rick Warren — 

“I thank God for the help you gave me” (Philippians 1:5 NCV).

Paul wrote the book of Philippians to the church that he started in Philippi, where a woman named Lydia opened up her home and, along with others, welcomed Paul to the city. The Philippian church even helped fund Paul’s missionary journeys. In Philippians 1:5, Paul says, “I thank God for the help you gave me” (NCV).

Yet Paul told the believers, “Every time I think of you, I give thanks to my God” (Philippians 1:3 NLT).

What is Paul doing there? He is choosing selective memory. Philippi was not a happy place for Paul, and he endured a lot of persecution and suffering during his time in that city. But he chose not to dwell on painful memories. Instead, he expressed his gratitude for the good things that had been done for him and through him.

The longer you know someone, the more likely you are to take that person for granted, look for faults, and remember the bad things instead of the good things.

Are you still clinging to some painful memories with some people in your life? Maybe you’ve never let them off the hook, and so you can’t enjoy those relationships because you’re still holding on to the past.

You need to understand memories are a choice. I’ve mentioned before a story about Clara Barton, who founded the American Red Cross. A friend reminded her of a particularly cruel thing somebody had done to her years before. The friend asked, “Don’t you remember?” Her famous reply was, “No, I distinctly remember forgetting it.”

Your memories are a choice. If you want to hold on to your painful memories, go right ahead. But you’re not going to be happy! Paul had a lot of reasons to focus on painful memories of Philippi. Instead, he chose to be grateful for the people in his life and the work God was doing in and through them. When you do the same, God will bless your relationships far beyond your expectations.

Talk It Over

  • Why is it sometimes easier to hold on to painful memories than replace them with good ones?
  • How does focusing on good memories change your expectations for the future?
  • How can you express gratitude for the people God has placed in your life? Be as specific as possible.