“Khi ngươi vượt qua các dòng nước sâu và hoạn nạn lớn, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, nước sẽ chẳng cuốn trôi. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ không thiêu rụi ngươi.” Ê-sai 43:2

Khi mọi thứ xung quanh bạn đều không định biết được, chìa khóa để ổn định là tập trung vào lẽ thật không thể nào bị thay đổi. Bạn cần tập trung vào điều không bao giờ thay đổi: Lời và bản tánh của Đức Chúa Trời.

Dưới đây là một số sự thật không thể thay đổi mà bạn cần nói với chính mình trong thời kỳ bất định:

Chúa nhìn thấy mọi điều bạn đang phải trải qua. “Mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương không hề cạn của Ngài.” (Thi 33:18).

Chúa quan tâm đến tất cả mọi điều bạn đang phải trải qua. “Tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi; Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tiếng tôi” (Mi-chê 7:7).

Chúa có quyền thay đổi những điều bạn đang phải trải qua. “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7).

Đức Chúa Trời luôn làm việc vì lòng tốt lành của Ngài đối với bạn. “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28).

Kế hoạch của Chúa lúc nào cũng tốt hơn kế hoạch của bạn. “'Vì ta biết các kế hoạch ta định cho ngươi’, Đức Giê-hô-va phán. 'Đó là những kế hoạch tốt lành chứ không phải tai họa, để mang đến cho ngươi một tương lai và một hy vọng’” (Giê-rê-mi 29:11).

Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn. “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng bao giờ chuyển dời” (Ê-sai 54:10).

Một khi bạn đã đặt niềm tin vào Chúa Jêsus Christ, bạn không thể nào mất đi sự cứu rỗi của mình được. “Ta biết Đấng mà ta đang tin, cũng tin chắc rằng Ngài có thể quyền năng bảo vệ sự ta đã phó thác cho Ngài đến ngày đó” (IITi-mô-thê 1:12).

Dù bạn có đang trải qua điều gì, Chúa vẫn ở bên bạn. “Khi ngươi vượt qua các dòng nước sâu và hoạn nạn lớn, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, nước sẽ chẳng cuốn trôi. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ không thiêu rụi ngươi” (Ê-sai 43:2).

Để thay thế sự hoảng sợ của bạn bằng lời cầu nguyện, sự lo lắng bằng sự thờ phượng và sự âu lo bằng sự tôn thờ, hãy bớt tập trung vào những gì mà mạng xã hội, tin tức cũng như điều những người khác đang nói và tập trung nhiều hơn vào lẽ thật không thể thay đổi được của Đức Chúa Trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những tính cách nào của Đức Chúa Trời có thể đem đến cho bạn sự an ủi và niềm hy vọng đang khi trải qua thử thách?

2.    Bạn có kế hoạch gì để học thuộc lòng Kinh Thánh? Tại sao việc này lại quan trọng như vậy?

3.    Người nào trong đời sống bạn cần được nghe nói về những lời hứa của Đức Chúa Trời hôm nay?

 

 

 


FOCUS ON WHAT IS UNCHANGING

BY RICK WARREN —

“When you go through deep waters and great trouble, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown! When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up—the flames will not consume you.”  Isaiah 43:2 (TLB)

When everything around you is uncertain, the key to stability is to focus on unchangeable truth. You need to focus on what never changes: God’s Word and God’s character.

Here are some unchangeable truths you need to tell yourself during a time of uncertainty:

God sees everything you’re going through. “The eyes of the LORD are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love” (Psalm 33:18 NIV).

God cares about everything you’re going through. “But I will watch for the LORD; I will wait confidently for God, who will save me. My God will hear me” (Micah 7:7 GNT).

God has the power to change what you’re going through. “Ask, and you will be given what you ask for. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened” (Matthew 7:7 TLB).

God always acts out of his goodness to you. “And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose” (Romans 8:28 NIV).

God’s plan is always better than your plan. “'For I know the plans I have for you,’ says the LORD. 'They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope’” (Jeremiah 29:11 NLT).

God will never stop loving you. “For the mountains may move and the hills disappear, but even then my faithful love for you will remain” (Isaiah 54:10 NLT).

Once you have put your trust in Jesus Christ, you cannot lose your salvation. “I know the one in whom I trust, and I am sure that he is able to safely guard all that I have given him until the day of his return” (2 Timothy 1:12 TLB).

No matter what you go through, God is with you. “When you go through deep waters and great trouble, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown! When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up—the flames will not consume you” (Isaiah 43:2 TLB).

To replace your panic with prayer, your worry with worship, and your anxiety with adoration, focus less on what social media and the news and other people are saying and more on God’s unchanging truth.

Talk It Over

  • Which of God’s character traits can bring you comfort and hope while you experience trials?
  • Do you have a plan for memorizing Scripture? Why is it important to do so?
  • Who in your life needs to hear about God’s promises today?