“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời không gì sánh được.  Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” IICô-rinh-tô 4:17-18

Khi khủng hoảng xảy ra, bạn cần phải hành động khôn ngoan để vượt qua khỏi. Bạn lắng nghe Lời Đức Chúa Trời và lời khuyên tin kính, bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn và bạn tiếp tục tiến về phía trước trong khi nhớ rằng điều này rồi sẽ qua đi. Nó sẽ không tồn tại mãi mãi!

Kinh Thánh nói trong IPhi-e-rơ 4:12 rằng, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình đang gặp một việc khác thường.”

Trong thế giới này, sẽ có những lúc thử thách, gian nan.  Điều này chắc chắn sẽ xảy ra!  Từ khi tội lỗi vào thế gian, không có điều gì là hoàn hảo cả. Mọi thứ trên hành tinh này đều bị đổi thay — thời tiết, nền kinh tế, cơ thể bạn và thậm chí cả những kế hoạch tốt nhất của bạn. Không điều gì hoạt động cách hoàn hảo trong cuộc sống này vì tội lỗi đã phá vỡ mọi thứ trên đất.

Ê-sai 24 nói rằng: “Đất phải chịu cảnh tang thương vì tội lỗi của con người . . . loài người bẻ cong luật Chúa và phạm các điều răn đời đời của Ngài . . . Đất bị đập vỡ tan nát.” (Ê-sai 24:4-5,19)

Trên đất, mọi thứ đều bị lạc mất, bị bỏ bê và hỗn độn. Ngay cả thiên nhiên cũng đang rên xiết. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại để cho tội lỗi và sự dữ xâm nhập vào thế giới; đó là vì Chúa muốn chúng ta có sự lựa chọn.

Và chúng ta là những người đã chọn gây nên điều ác. Chúng ta là những người ích kỷ, tự cho mình là trung tâm và gây ra các vấn đề khó khăn cho xã hội và cho môi trường sống của chúng ta.

Trấi đất này không phải là thiên đàng. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus dạy chúng ta cầu nguyện “ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10). Thiên đàng là một nơi hoàn hảo không có đau khổ, bệnh tật, buồn bã hay căng thẳng, nhưng chúng ta không nên mong đợi một thiên đàng trên đất. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đến đó, nhưng chúng ta vẫn chưa tới mức đến.

Bạn sẽ vượt qua được bất kỳ thử thách nào mà bạn đang đối mặt ngay bây giờ. Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ ngạc nhiên trước tất cả những điều Chúa đã làm cho bạn trong cơn khó khăn khi bạn nhìn vào nó từ một khía cạnh khác.

Sẽ có nhiều thử thách phải đối mặt và nhiều nghịch cảnh phải trải qua. Nhưng bạn luôn có được hy vọng về lẽ thật này: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời không gì sánh được.  Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” IICô-rinh-tô 4:17-18

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn hy vọng sẽ được lớn lên về mặt thuộc linh, thể xác và tình cảm bằng cách nào khi trải qua thời gian thử thách hiện nay?

2.    Đức Chúa Trời không làm cho những điều xấu xảy ra, nhưng Ngài có thể hành động để bù đắp, bồi hoàn những điều xấu đó. Bạn thấy Ngài bù đắp những khó khăn trong cuộc sống của bạn hoặc của những người khác như thế nào?

3.    Bạn đặt niềm hy vọng của mình vào điều gì trong một cơn khủng hoảng? Nó có đủ cho bạn không?

 

 

 


WHAT’S ON THE OTHER SIDE OF YOUR TROUBLES?

BY RICK WARREN —

Our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.”  2 Corinthians 4:17-18 (NIV)

When a crisis hits, you have to do the smart things necessary to get through it. You listen to God’s Word and godly advice, you make good choices, and you keep moving forward while remembering that this will pass. It’s not going to last forever!

The Bible says in 1 Peter 4:12, “Dear friends, don’t be bewildered or surprised when you go through the fiery trials ahead, for this is no strange, unusual thing that is going to happen to you” (TLB).

In this world, there will be times of trial and testing. It’s guaranteed! Since sin entered the world, nothing works perfectly. Everything on this planet is broken—the weather, the economy, your body, and even your best plans. Nothing works perfectly in this life because sin broke everything on Earth.

Isaiah 24 says, “The land suffers for the sins of its people . . . [they] have twisted the laws of God and broken his everlasting commands . . . The earth has broken down in utter collapse” (Isaiah 24:4-5, 19 TLB).

On Earth, everything is lost, abandoned, and confused. Even nature is groaning. We may wonder why God allowed sin and evil to enter the world; it’s because God wanted us to have a choice.

And we’re the ones who have chosen to cause evil. We’re the ones who are selfish and self-centered and cause problems in society and in our environment.

This Earth is not heaven. That’s why Jesus taught us to pray the Lord’s Prayer—”your will be done, on earth as it is in heaven” (Matthew 6:10 NIV). Heaven is a perfect place with no sorrow, sickness, sadness, or stress, but we shouldn’t expect heaven on Earth. One day we’ll get there, but we’re not there yet.

You will get through whatever trial you’re facing right now. Soon enough you will marvel at all that God did in the midst of your trouble as you look at it from the other side.

There will be more challenges to face and adversity to endure. But you can always hope in this truth: “Our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal” (2 Corinthians 4:17-18 NIV).

Talk It Over

What are some ways you hope to grow spiritually, physically, and emotionally through a current time of trial?

God does not cause bad things to happen, but he can work to redeem those bad things. How have you seen him redeem difficulty in your life or in others’ lives?

What do you place your hope in during a crisis? Is it enough to sustain you?