“Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất . . .  Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Chúa Jêsus, và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài.”  IICô-rinh-tô 4:8-9,14

Khi tương lai không định biết được và khi đang có quá nhiều lo sợ, bạn cảm thấy dường như là câu chuyện của mình đang đến hồi kết thúc.

Nhưng Kinh Thánh nói rằng, “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất . . .  Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Chúa Jêsus, và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài” (IICô-rinh-tô 4:8-9,14).

Khi cuộc sống dường như bất định, hãy nhớ lấy lẽ thật này: Bạn không thể thua trận!  Cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cuối cùng bạn vẫn là người thắng cuộc. Ngay cả khi bạn mất đi mạng sống mình, bạn sẽ đi thẳng đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời nếu bạn tin Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Rỗi.

Và khi bạn lên thiên đàng, bạn chỉ mới bắt đầu câu chuyện của mình.

Bạn có bao giờ xem một chương trình truyền hình mà mỗi tập phim đều kết thúc trong một tình huống gay cấn khiến bạn tự hỏi không biết nhân vật đó có sống sót hay không? Mặc dù đó chỉ là một câu chuyện, nhưng bạn có thể thấy được rằng mình đang vô cùng căng thẳng.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các tập phim các mùa của loạt phim truyền hình được gom lại, có sẵn để xem qua các dịch vụ phát hình trực tuyến hoặc qua bộ sưu tập DVD.  Khi đó, lúc bạn đang xem một tập phim hồi hộp, gay cấn từ mùa đầu tiên, bạn sẽ không cảm thấy căng thẳng nhiều lắm vì bạn biết rằng nhân vật đó sẽ sống sót trong sáu mùa nữa. Khi bạn biết bộ phim sẽ tiếp tục, bạn rằng biết mỗi tập không phải là đoạn kết của câu chuyện. Nhân vật đó sẽ thoát khỏi tình thế khó khăn và sẽ xuất hiện vào mùa phim tới.

Đời sống của bạn là như vậy. Ngay cả khi bạn đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, bạn biết rằng khó khăn không phải là đoạn kết câu chuyện của mình. Bạn có thể sống với niềm hy vọng trong cơn khủng hoảng khi bạn có được một cái nhìn đời đời.

Một ngày nào đó, khi bạn gặp Chúa Jêsus trên thiên đàng, tất cả mọi đau đớn, bệnh tật, phiền muộn, buồn bã, căng thẳng và đau buồn của bạn sẽ chấm dứt. Đây là điều bạn cần phải trông đợi nơi thiên đàng: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những việc cũ đã qua rồi” (Khải 21:4).

Cuộc sống này không phải là đoạn cuối của câu chuyện. Chúng ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng chúng ta biết ai là người nắm giữ tương lai.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cần chuyển sự tập trung của mình từ sợ hãi sang hy vọng trong những lãnh vực cụ thể nào của cuộc sống?

2.    Bạn dùng những điều gì để nhắc nhở mình về niềm hy vọng của Chúa Jêsus khi bạn cảm thấy nản lòng hoặc sợ hãi?

3.    Tại sao việc cho thế giới này thấy rằng người tin nơi Đấng Christ có được niềm hy vọng và sự tự tin, ngay cả khi trong cơn khủng hoảng lại là điều quan trọng?

4.    Bạn có biết chắc mình sẽ đến đâu sau khi qua đời không?

 

Một ngày nào đó, cuộc sống của bạn trên Trái đất sẽ chấm dứt — nhưng câu chuyện của bạn sẽ không kết thúc. Nếu Chúa Jêsus là Cứu Chúa của bạn, thì bạn sẽ ở với Ngài đời đời trên thiên đàng. Làm sao để bạn có được sự tự tin rằng câu chuyện của bạn sẽ tiếp tục sau khi mình qua đời?

Kinh thánh nói rằng mỗi người chúng ta đều đã phạm tội và hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus đến để chết thế tội cho bạn, để đem bạn vào gia đình của Đức Chúa Trời và cứu bạn khỏi nỗi sợ hãi về cái chết.

Nếu bạn đã sẵn sàng bước vào gia đình của Đức Chúa Trời, thì đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu:

“Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con chết, con sẽ phải trả lời về cuộc sống con đã như thế nào trước mặt Ngài. Con thú nhận mình đã bỏ quên Chúa. Con biết mình đã phạm tội cùng Chúa và đã sống theo kế hoạch của riêng mình. 

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus xuống chết thay cho những sai phạm con đã làm để con không phải trả án phạt. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết rằng chỉ nhờ ân điển Ngài con mới được cứu, Chúa ơi.

“Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa vì đã yêu thương con đến nỗi gánh hết mọi tội lỗi của con trên Ngài. Chúa đã cho con được vào thiên đàng, và con cúi xin Ngài cứu vớt con. Con xin Chúa cứu con ra khỏi tội lỗi mình và khỏi nỗi sợ hãi cái chết. Con tin nơi Chúa Jêsus. Và con tin rằng Ngài sẽ giữ lời hứa cứu con ngay lập tức và một ngày nào đó đem con lên thiên đàng để tiếp tục câu chuyện của con với Ngài trong cõi đời đời.  Trong danh Chúa Jesus. Amen.”

 

 

 


THIS IS NOT THE END OF THE STORY

BY RICK WARREN —

“We often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us, and when we are knocked down, we get up again . . . we know that God raised the Lord Jesus to life. And just as God raised Jesus, he will also raise us to life. Then he will bring us into his presence together.”  2 Corinthians 4:8-9, 14 (CEV)

When the future is uncertain and there is a lot of fear, it might seem like your story is coming to an end.

But the Bible says, “We often suffer, but we are never crushed. Even when we don’t know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us, and when we are knocked down, we get up again . . . we know that God raised the Lord Jesus back to life. And just as God raised Jesus, he will also raise us to life. Then he will bring us into his presence together” (2 Corinthians 4:8-9, 14 CEV).

When life seems uncertain, remember this truth: You can’t lose! You’ll win in the end, no matter what happens. Even if you lose your life, you’re going straight into the presence of God if you believe in Jesus Christ as Savior.

And when you arrive in heaven, your story is just at the beginning.

Have you ever watched a TV show where every single episode ended in a cliffhanger and left you thinking the hero might not survive? Even though it’s just a story, the tension can feel enormous.

But what if all the episodes from all the seasons of the television series were all together, the complete series available through a streaming service or a collection of DVDs. Then, when you’re watching a cliffhanger episode that’s from the first season, you wouldn’t feel as much tension because you know the hero survives for another six seasons. When you know the series will continue, then you know each episode is not the end of the story. The hero will make it out of a tight spot and on to the next season.

That’s how your life is. Even when you’re in a difficult circumstance, you know that the tough spot isn’t the end of your story. You can live with hope in the middle of a crisis when you have an eternal perspective.

One day, when you meet Jesus in heaven, all your pain, sickness, sorrow, sadness, stress, and grief will end. Here’s what you have to look forward to in heaven: “He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away” (Revelation 21:4 NIV).

This life is not the end of the story. We don’t know what the future holds, but we do know who holds the future.

Talk It Over

  • In what specific areas of your life do you need to change your focus from fear to hope?
  • What tools do you have to remind you of the hope of Jesus when you feel discouraged or fearful?
  • Why is it important for the world to see that Christians have hope and confidence, even in the midst of a crisis?
  • Are you certain of where you will go when you die?

One day your life on Earth will end—but your story won’t end. If Jesus is your Savior, you’ll spend eternity with him in heaven. How can you have confidence that your story will continue after you die?

The Bible says that every one of us sins and that the penalty of sin is death. But God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to pay the penalty of your sins, to bring you into the family of God, and to save you from the fear of death.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that, when I die, I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from my sins and from my fear of death. I believe in you, Jesus. And I believe that you will keep your promise to save me instantly and bring me to heaven one day to continue my story with you in eternity. In Jesus’ name. Amen.”