0362“Người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ, Kẻ khoan dung thường được tiếng ngợi khen.” (Châm 19:11 KTHĐ).

Khi giao tiếp với những người thích gây sự hoặc làm cho người khác bực bội, bạn không chỉ nhìn vào những hành vi đó nhưng cũng nhìn thấy được những nỗi đau của họ.

Tất cả mọi điều chúng ta làm đều được thúc đẩy bởi một điều gì đó. Khi một người gây tổn thương cho người khác là bởi vì họ đang bị tổn thương bên trong. Những người bị tổn thương thường gây tổn thương cho người khác.

Càng hiểu nhiều về hoàn cảnh sống của người khác chừng nào, bạn sẽ càng bày tỏ sự khoan dung cho họ nhiều chừng đó. Hãy nghĩ đến một người mà bạn thấy họ rất khó và thích gây sự. Bạn có thể không biết một chút gì về hoàn cảnh sống của họ, vì vậy bạn bớt chỉ trích, khắt khe với họ.

Bạn không biết được rằng có thể họ đã mất cha hoặc mẹ khi còn nhỏ. Bạn không biết được rằng họ có thể đã bị xúc phạm tình dục lúc còn nhỏ. Bạn không biết được rằng họ có thể đã trải qua hai cuộc hôn nhân và người phối ngẫu đã bỏ rơi họ. Bạn không biết câu chuyện của họ, và đó là một phần lý do tại sao bạn không đối xử với họ cách nhẹ nhàng, khoan dung.

Kinh Thánh dạy trong Châm 19:11 rằng: “Người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ, Kẻ khoan dung thường được tiếng ngợi khen” (KTHĐ). Thật dễ cảm thấy bị xúc phạm bởi những người bạn cho rằng họ khó chịu. Nhưng khi bạn là người khôn ngoan, bạn sẽ không bị xúc phạm cách dễ dàng. Tại sao vậy? Bởi vì sự khôn ngoan ban cho bạn có được sự kiên nhẫn.

Khi bạn kiên nhẫn dành thì giờ để hiểu được hoàn cảnh sống của một người nào đó, bạn sẽ hiểu được những căng thẳng mà họ đang trải qua và điều này sẽ dễ dàng thông cảm, khoan dung họ hơn. Sự hiểu biết của bạn cho bạn sự kiên nhẫn để bỏ qua nhưng xúc phạm đó.

Điều mà tôi đang nói đến ở đây là tình yêu thật. Thật ra, Kinh Thánh nói rằng việc kiên quyết không cảm thấy bị xúc phạm bởi người khác thật sự là hành động của một tình yêu thương trưởng thành. Bạn càng có nhiều tình yêu thương trong lòng thì càng khó cho người khác xúc phạm được đến bạn cách cá nhân. Bạn càng có ít tình yêu trong lòng bạn sẽ càng cảm thấy không được an toàn hơn và càng dễ dàng cảm thấy bị xúc phạm hơn.

Châm 10:12b nói, “tình yêu thương che đậy mọi vi phạm” (BDM-2002). Bạn càng được đổ đầy tình yêu đến chừng nào, bạn sẽ càng ít bực bội khi người khác đòi hỏi, khinh thường hay bài bác chừng nấy. Khi bạn gặp một người tánh tình khó chịu, hãy nhớ làm điều này: Hãy nhìn không chỉ vào hành vi nhưng nhìn thấy được nỗi đau. Sau đó, kiên quyết không cảm thấy bị xúc phạm và thay vào đó hãy đáp trả lại bằng tình yêu thương.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ai là người khiến bạn khó đối mặt nhất hoặc làm cho bạn khó chịu nhất? Làm thế nào để bạn có thể đối đáp lại bằng tình yêu thay vì cảm thấy bị xúc phạm?

2.    Khi nào tình yêu thương và sự khôn ngoan đã giúp bạn bỏ qua một sự xúc phạm? Điều này đã ảnh hưởng đến cá nhân bạn hay đến mối quan hệ của bạn với người đó như thế nào?

3.    Sự khôn ngoan giúp bạn đáp trả lại bằng tình yêu thương. Làm thế nào để bạn có thể tăng trưởng trong sự khôn khôn ngoan?

- Cầu nguyện: “Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha hằng yêu thương. Xin đổ đầy tình yêu của Ngài vào lòng con; cho con có sự khôn ngoan, kiên nhẫn để tìm hiểu những nỗi đau của những người xúc phạm con thay vì chỉ thấy những hành vi xúc phạm của họ. Xin cho con có thể đáp trả lại bằng tình yêu thương và bày tỏ ân điển của Chúa cho họ thay vì buồn giận, cay đắng, xa lánh họ. Xin Chúa giúp con tha thứ cho họ như Chúa đã tha thứ cho con vậy. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men.”


 

 

 

 

LOVE OVERLOOKS OFFENSES

By Rick Warren — 

“A person’s wisdom yields patience; it is to one’s glory to overlook an offense.” Proverbs 19:11 (NIV)

When you’re dealing with people who are offensive or irritating, you need to look past the behavior to the pain.

Everything we do is motivated by something. When people hurt others, it’s because they’re hurting on the inside. Hurt people hurt people.

The more you understand about other people’s backgrounds, the more grace you’ll show them. Think of a person you find to be difficult or irritating. You probably know nothing about their background, so you don’t cut them any slack.

You don’t know that maybe they lost their parents at a young age. You don’t know that maybe they were molested. You don’t know that they’ve gone through two marriages and their spouse just walked out on them. You don’t know their story, and that’s part of why you’re not showing them any grace.

The Bible says in Proverbs 19:11, “A person’s wisdom yields patience; it is to one’s glory to overlook an offense” (NIV). It’s easy to take offense from people you find difficult. But when you’re wise, you don’t get offended easily. Why? Because wisdom gives you patience.

When you patiently take the time to understand someone’s background, you understand the stress they’re under—and it’s easier to show grace. Your understanding gives you patience to overlook the offense.

What I’m talking about here is real love. In fact, the Bible says refusing to be offended by other people is actually an act of mature love. The more love you have in your heart, the harder it is for someone to personally offend you. The less love you have in your heart, the more insecure you feel and the easier it is to offend you.

Proverbs 10:12 says, “Love overlooks the wrongs that others do” (CEV). The more you’re filled with love, the less you’ll be upset when people are demanding, demeaning, or disapproving.

When you encounter a difficult person, remember to do this: Look past the behavior to the pain. Then refuse to be offended and, instead, respond in love.

Talk It Over

  • Who are the people you find the most difficult to deal with and who irritate you the most? How can you respond in love rather than getting offended by them?
  • When was a time that love and wisdom helped you overlook an offense? How did this affect you personally or affect your relationship with that person?
  • Wisdom helps you to respond in love. How can you grow in wisdom?