0301“Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39 BHĐ).

Dù cuộc sống có trở nên tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, bạn vẫn có thể yên lòng vì lẽ thật quan trọng này: Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn.

Có những việc tốt đẹp xảy đến trong đời sống bạn nhưng cũng sẽ có nhiều điều xảy ra không theo ý bạn muốn. Tuy nhiên tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ còn đến đời đời và bạn có thể tin chắc vào điều đó.

Lẽ thật này phải là một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của bạn!

Kinh Thánh nói đến điều này trong Rô-ma 8:38-39, “Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (BHĐ).

Đó là một tin tốt lành. Khi bạn đặt tay của mình trong bàn tay của Chúa, Ngài sẽ nắm chặt lấy và sẽ không bao giờ buông bỏ.

Khi các con của tôi còn nhỏ, chúng tôi đi thăm công viên quốc gia nổi tiếng Grand Canyon (dài 446 km, rộng 29 km, cao 2134 m ở tiểu bang Arizona). Khi chúng tôi bước gần đến bờ vực, tôi nắm lấy tay hai đứa con nhỏ của tôi là Josh và Matthew. Tất nhiên, chúng nó muốn đến thật gần bờ vực hơn là tôi muốn. Chúng vùng vẫy khỏi tay tôi, nhưng tôi nhất định không buông tay. Tôi là cha của chúng nó, và tôi yêu chúng nó.

Sẽ có những lúc trong cuộc đời khi bạn muốn bỏ tay Chúa ra. Bạn muốn từ bỏ cam kết của mình với Chúa Cứu Thế vào những lúc cuộc sống trở nên khó khăn.

Nhưng Chúa sẽ không bao giờ buông bạn ra. Một khi bạn đã đặt tay mình vào bàn tay Chúa, Chúa sẽ không bao giờ để nó vuột mất.

Nếu bạn có thể đạt được sự cứu rỗi qua việc làm thì bạn sẽ mất điều đó ngay khi bạn không còn làm việc nữa. Nhưng bạn đã không cần làm gì cả để có được mối quan hệ với Chúa. Đó là một món quà miễn phí. Một khi món quà đó đã được ban cho, nó không bao giờ bị lấy lại.

Đó là một nguồn vui không thể tưởng tượng dành cho những người tin Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tại sao lẽ thật về tình yêu thương bất tận của Đức Chúa Trời sẽ đem lại niềm vui?

2.    Tại sao rất khó để tin cậy vào tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời?

3.    Bạn cần phó thác cho Chúa những lo lắng hay sợ hãi nào khi biết về tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho bạn?


 

 

 

God’s Love is Forever

By Rick Warren — 

“For I am convinced that nothing can ever separate us from his love. Death can’t, and life can’t. The angels won’t, and all the powers of hell itself cannot keep God’s love away. Our fears for today, our worries about tomorrow, or where we are—high above the sky, or in the deepest ocean—nothing will ever be able to separate us from the love of God demonstrated by our Lord Jesus Christ when he died for us” (Romans 8:38-39 TLB).

No matter how bad life gets, you can rest in one important truth: God won’t stop loving you.

You’ll have things go right. You’ll have things go wrong. But God’s love will never end—you can count on that.

That truth should be one of the most important sources of joy in your life!

The Bible says it like this in Romans 8:38-39: “For I am convinced that nothing can ever separate us from his love. Death can’t, and life can’t. The angels won’t, and all the powers of hell itself cannot keep God’s love away. Our fears for today, our worries about tomorrow, or where we are—high above the sky, or in the deepest ocean—nothing will ever be able to separate us from the love of God demonstrated by our Lord Jesus Christ when he died for us” (TLB).

That’s good news. When you put your hand in God’s hand, he grabs it and won’t let go. God holds on to you with all he has.

When my kids were little, we went to the Grand Canyon. When we walked up to the edge, I grabbed the hands of my two youngest children, Josh and Matthew. Of course, they wanted to get closer to the edge than I wanted them to get. They tried to squirm and shake free, but I wouldn’t let go. I was their father, and I loved them.

You’ll have times in your life when you’ll want to let go of God’s hand. You’ll want to give up your commitment to Christ when times get tough.

But God won’t let go of you—ever. Once you put your hand in his, it’s there to stay.

If you could earn your salvation by working for it, you could lose it the moment you stopped working for it. But you didn’t earn your relationship to God. It was a free gift. Once it has been given, it can’t be taken back.

That’s an unimaginable source of joy for the believer.

Talk It Over

  • Why would the truth that God’s love will never end give someone joy?
  • Why is it so hard to trust God’s infinite love?
  • What worry or fear do you need to entrust to God in light of his great love for you?