0302“Anh em là thân của Đấng Christ, và mỗi cá nhân là một chi thể” (ICô-rinh-tô 12:27 TTHĐ)

Một lý do tại sao bạn cần phải kết nối với gia đình Hội Thánh chính là để hoàn thành sự kêu gọi để phục vụ cách cụ thể cho những anh em cùng đức tin.

Sự phục vụ của bạn là cần thiết cho thân thể Đấng Christ. Mỗi chúng ta đều có vai trò của mình và mỗi vai trò đều quan trọng cả. Không có một công tác nào là nhỏ bé trước mặt Chúa, tất cả đều quan trọng như nhau.

Cũng vậy, không có một mục vụ nào trong Hội thánh là kém phần quan trọng cả.  Có những mục vụ người khác dễ thấy được trong khi cũng có những mục vụ phục vụ âm thầm, nhưng tất cả đều giá trị.  Những mục vụ nhỏ bé hay khó nhận thấy thường là những mục vụ giúp gây những ảnh hưởng lớn lao nhất.

Trong nhà tôi, ngọn đèn quan trọng nhất không phải là chùm đèn lộng lẫy treo ngay giữa phòng ăn, nhưng chính là ngọn đèn ngủ nhỏ giúp tôi không vấp té mỗi khi thức giấc giữa đêm.  Không có sự tương quan nào giữa kích thước và tầm quan trọng.  Tất cả các mục vụ đều quan trọng vì chúng ta phụ thuộc lẫn nhau để làm việc.

Điều gì sẽ xảy ra khi một bộ phận trong thân thể bạn không hoạt động được?  Bạn sẽ lâm bịnh.  Toàn bộ những bộ phận khác trong thân thể sẽ bị đau đớn theo.  Thử tưởng tượng nếu lá gan bạn quyết định chỉ sống cho bản thân nó thôi: “Tôi mệt quá! Tôi không muốn phục vụ cho toàn thân thể nữa!  Tôi muốn ngưng làm một năm để nghỉ ngơi, hưởng thụ. Tôi phải làm điều tốt nhất cho mình!  Hãy để những bộ phận khác gánh thay phần việc của tôi.”

Điều gì sẽ xảy ra? Cơ thể bạn sẽ không còn hoạt động nữa.  Ngày nay hàng ngàn Hội thánh địa phương đang chết dần vì nhiều con dân Chúa không muốn phục vụ.  Họ chỉ muốn ngồi bên lề ngắm xem, và như thế khiến cả thân thể Đấng Christ chịu tổn thất.

Chúa kêu gọi bạn vào một công tác vượt xa hơn bất cứ những điều bạn có thể hình dung được. Ngài tạo dựng nên bạn để sống làm các việc lành Ngài đã sắm sẵn trước cho bạn (Ê-phê-sô 2:10).  Bất cứ lúc nào bạn phục vụ người khác đó chính là lúc bạn đang phục vụ Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Tại sao rất khó để thực hiện những việc Chúa kêu gọi bạn làm mà không có các anh chị em trong Chúa ở gần?

2. Tại sao tầm mức lớn hay nhỏ của mục vụ lại không phản ảnh mức quan trọng của mục vụ? Bạn thấy có dễ dàng để chấp nhận ý tưởng này không?

3. Bạn có từng thấy Chúa dùng những mục vụ dường như nhỏ bé để giúp ích cho bạn hoặc một người nào bạn quen biết?


 

 

 

The Body of Christ Needs You

BY RICK WARREN — 

“All of you together are Christ’s body, and each one of you is a separate and necessary part of it” (1 Corinthians 12:27 NLT).

One reason you need to be connected to a church family is to fulfill your calling to serve other believers in practical ways. The Bible says, “All of you together are Christ’s body, and each one of you is a separate and necessary part of it” (1 Corinthians 12:27 NLT).

Your service is essential to the body of Christ. Each of us has a role to play, and every role is important. There is no small service to God; it all matters.

No ministry in the church is insignificant. Some are visible, while some are hidden and work behind the scenes, but all are valuable. Small or hidden ministries often make the biggest difference. In my home, the most important light is not the large chandelier in our dining room but the little night-light that keeps me from stubbing my toe when I get up at night.

There is no correlation between size and significance. Every ministry matters because we are all dependent on each other to function.

When one part of your body fails to function, you get sick. The rest of your body suffers. Imagine if your liver decided to start living for itself: “I’m tired! I don’t want to serve your body anymore! I want a year off just to be fed. I’ve got to do what’s best for me! Let some other part take over.”

What would happen? Your body would die.

Today thousands of local churches are dying because of Christians who are unwilling to serve. They sit on the sidelines as spectators, and the body suffers.

God calls you to a service far beyond anything you could ever imagine. He created YOU for a life of good deeds, which he has already prepared for you to do (see Ephesians 2:10). Whenever you serve others, you are actually serving God.

Talk It Over

1.    Why is it difficult to fulfill your God-given calling without other believers around you?

2.    The size of your ministry doesn’t reflect the importance of your ministry. Do you find that idea easy or difficult to accept? Why?

3.    How have you seen God using seemingly insignificant ministry to make a difference in your life or the life of someone you know?