0240“Đừng ai tự lừa dối! Ai trong anh em tưởng mình khôn ngoan theo đời nầy, hãy nhìn nhận mình khờ dại để được khôn ngoan thật” (ICô 3:18 KTHĐ).

Khi bạn nhầm lẫn giữa cập nhật, hợp thời với sự khôn ngoan là bạn đang tự lừa dối chính mình.

Hiểu biết rộng rãi về tất cả các tin tức thời sự và những lời đồn đại trong khi không biết chút gì về lẽ thật vĩnh cửu của Lời Chúa là điều không khôn ngoan chút nào cả. Dành nhiều thì giờ để xem tin tức hơn là đọc và nghiên cứu Lời Chúa là một vấn đề ở đây. Bạn cho rằng mình biết mọi sự vì bạn có thể trích dẫn lời bài hát thịnh hành nhất, cho biết thống kê thể thao mới nhất, biết được giá cả của thị trường chứng khoán, hay tin tức các tình hình chính trị mới nhất là điều dại dột. Bạn không khôn ngoan như bạn tưởng!

Bạn sẽ chỉ có thể nhận được sự khôn ngoan từ Lời Chúa là Kinh Thánh mà thôi.

Nhiều Cơ-đốc-nhân cần có ít thì giờ hơn trên Facebook và dành nhiều thì giờ hơn vào việc đọc và học hỏi Lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô cho biết, “Đừng ai tự lừa dối! Ai trong anh em tưởng mình khôn ngoan theo đời nầy, hãy nhìn nhận mình khờ dại để được khôn ngoan thật” (ICô 3:18 KTHĐ).

Bạn có thể có cả thế giới ở trong bàn tay của mình, để có được mọi thông tin chỉ cách xa có một cái nhấp vào con chuột của máy tính. Nhưng kiến thức không làm cho bạn có được sự khôn ngoan. Có rất nhiều thông tin sai trật được đăng lên mà bạn không nên tin vào nếu chưa được kiểm chứng.

Ngay cả khi bạn có tất cả thông tin chính xác trên thế giới về một điều gì đó, điều này cũng không có nghĩa là bạn sẽ làm những điều phải, điều nên làm với những thông tin mà mình có.

Cách duy nhất để trở nên khôn ngoan là bước đi với Chúa. Và để bước đi với Chúa, bạn cần phải dành thì giờ để đọc và học hỏi Kinh Thánh. Không có con đường tắt nào khác để dẫn đến sự khôn ngoan cả!

Hãy xin Chúa ban cho bạn lòng khao khát sự khôn ngoan của Ngài hơn bất kỳ sự khôn ngoan nào của thế gian. Khi bạn sống trong ánh sáng của những gì Chúa bày tỏ qua Lời Ngài, bạn sẽ không cần phải biết hết tất cả mọi thứ ở trên thế giới này. Bạn không cần phải lúc nào cũng đúng hết.

Bạn sẽ chỉ muốn biết nhiều hơn về Chúa và tình yêu của Ngài, bởi vì đó là điều duy nhất sẽ làm cho bạn thỏa lòng mà thôi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Sự khác nhau giữa thông minh và khôn ngoan là gì?

2.      Bạn mong muốn điều gì hơn: học hỏi Lời Chúa hay xem thông tin trên điện thoại của mình? Tại sao vậy?

3.      Theo bạn nghĩ tại sao xin Chúa ban cho sự khôn ngoan là điều quan trọng?


 

 

 

Where To Find Real Wisdom

By Rick Warren — 

“Don't fool yourself. Don't think that you can be wise merely by being up-to-date with the times” (1 Corinthians 3:18 The Message).

When you confuse being current with being wise, you deceive yourself.

Being well versed in all of the current news and gossip while being ignorant of the eternal truth of God’s Word is unwise. Spending more time watching the news than reading and studying the Good News is a problem. Thinking you know it all because you can quote the lyrics of the latest hit song, the most recent sports statistic, the stock market prices, or the latest political news is foolish. You’re not as smart as you think you are!

You’ll only get wisdom from God’s Word, the Bible.

Many Christians need to spend less time on Facebook and more time getting their face into God’s book of wisdom. God says, “Don’t fool yourself. Don’t think that you can be wise merely by being up-to-date with the times” (1 Corinthians 3:18 The Message).

You may have the world at your fingertips, every bit of information a click away. But that doesn’t make you wise. There’s a lot of wrong information out there and news that you can’t accept without fact-checking first.

Even if you have all of the correct information in the world about something, that doesn’t mean you’re going to do the right thing with that information.

The only way to be wise is to walk with God. And to walk with God, you need to spend time reading and studying the Bible. There are no shortcuts to wisdom!

Ask God to give you a desire for his wisdom over any worldly wisdom. When you live in light of what he reveals to you in his Word, you won’t need to know everything in the world. You won’t need to be right all the time.

You’ll just want to know more of God and his love, because it is the only thing that will satisfy.

Talk It Over

  • What is the difference between being smart and being wise?
  • What do you desire more: studying God’s Word or scrolling through your phone? Why?
  • Why do you think it’s important to ask God for wisdom?