0239“Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn” (Châm 10:22 BHĐ).

Hãy tưởng tượng nếu một người cha đem con trai mình đến tiệm McDonald’s và mua cho nó một phần khoai tây chiên lớn. Và rồi khi họ đang trên đường lái xe về nhà, người cha nghĩ, “Chà, khoai chiên thơm quá.” Nhưng khi ông ta với tay để lấy một miếng khoai chiên, đứa con đẩy tay ông ra và nói, “Ba không được ăn. Đây là khoai chiên của con mà!”

Khi tiếp tục lái xe về nhà, ông nghĩ, “Thật không thể tưởng tượng được! Trước hết, con tôi đã quên rằng tôi đã cho nó tất cả những gì nó có. Tôi dẫn nó đến tiệm McDonald’s, gọi mua khoai tây chiên, trả tiền và đưa khoai chiên đó cho nó. Lý do duy nhất mà nó có khoai chiên là nhờ tôi!

“Và con tôi không nhận biết được rằng nếu muốn tôi đã có thể lấy hết khoai chiên đó đi ăn một mình. Hoặc tôi có thể mua cho con trai tôi một xe tải đầy khoai chiên!”

“Hơn nữa, tôi không cần khoai chiên của nó. Nếu tôi muốn ăn, tôi đã có thể mua riêng cho mình một phần rồi. Nhưng tôi muốn cho nó học cách sống không ích kỷ.”

Khi nói đến Chúa và vấn đề tài chánh của bạn, bạn có bao giờ thấy mình giống như cậu bé với món khoai tây chiên đó không? Khi bạn cảm thấy Chúa muốn bạn sử dụng tiền bạc của mình theo một cách nào đó, bạn có đẩy Chúa sang một bên và giữ những của cải, tài sản cho riêng mình không?

Qua câu chuyện này, người cha muốn con trai mình hiểu ba điều và đây cũng chính là ba điều trong bài học mà Chúa muốn bạn học về tiền bạc. Trước hết, Chúa muốn bạn biết rằng tiền bạc, tài sản đó không phải là của bạn. Bạn không thật sự sở hữu điều gì cả; mọi thứ bạn nghĩ mình sở hữu đều là do Chúa cho mượn. Kế đến, Chúa có thể lấy đi tiền bạc của bạn bất cứ lúc nào, hoặc Ngài cũng có thể khiến số tiền đó tăng lên gấp bội. Và cuối cùng, điều Chúa muốn hơn hết là bạn học được sống không ích kỷ và càng trở nên giống Chúa nhiều hơn.

Điều gì xảy ra khi bạn học sống rộng rãi hơn với tiền bạc của mình? Bạn trở nên ít ích kỷ hơn — được giống Chúa nhiều hơn — và rồi Chúa sẽ ban cho bạn nhiều hơn vì Ngài có thể tin cậy nơi bạn. Và trong sự rộng rãi đó mà không có sự hổ thẹn, mặc cảm tội lỗi, hay hối tiếc gì cả.

“Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn” (Châm 10:22 BHĐ).

Học tin cậy Chúa về tiền bạc của mình và trở nên giống Chúa hơn trong cách sử dụng tiền bạc là một quá trình trải qua suốt đời. Hãy bắt đầu làm những chọn lựa khôn ngoan để giúp bạn hướng tới mục tiêu này.

Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối tiếc cả!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn có bao giờ hối tiếc vì mình đã dâng hiến cách rời rộng cho Chúa không?

2.      Ngày hôm nay bạn có thể làm được điều gì để vâng lời Chúa về cách sử dụng tiền bạc của mình?

3.      Bạn có tin rằng Chúa muốn cho bạn có nhiều tiền hơn không? Tại sao có hay tại sao không?


 

 

What Happens When You Learn To Be Generous?

By Rick Warren —

“When the LORD blesses you with riches, you have nothing to regret” (Proverbs 10:22 CEV).

Imagine if a father took his son to McDonald’s and bought him a large order of french fries. And, as they were driving home, the father thought, “Man, those fries smell so good.” But, when he reached over to take just one french fry, his son pushed his hand away and said, “Dad, you can’t have one. These are my fries!”

As they continued to drive along, the man thought, “Wow. First of all, my child has forgotten that I am the source of all he’s got. I brought him to McDonald’s, ordered the fries, paid for them, and handed the fries to him. The only reason he has fries is because of me!

“And my child doesn’t realize I could take those fries away if I wanted to. I could just grab the whole box and eat them myself. Or I could buy my son a truckload of french fries!

“What’s more, I don’t need his fries. If I wanted some, I could have gotten my own. But I want him to learn to be unselfish.”

When it comes to God and your finances, do you ever find yourself being like the boy with his french fries? When you feel God prompting you to use your money in a certain way, do you want to push him away and keep your money for yourself?

In the story, the dad wanted his son to understand three things that are the same lessons God wants you to learn about money. First, he wants you to know it’s not your money. You don’t really own anything; everything you think you own is on loan from God. Next, God could take your money away in an instant, or he could double it or triple it. And, lastly, what he wants most of all is for you to learn to not be selfish and be more like him.

What happens when you learn to be more generous with your money? You become less selfish—more like God—and then he will give you more because he can trust you. And it comes without shame, guilt, or regret.

“When the LORD blesses you with riches, you have nothing to regret” (Proverbs 10:22 CEV).

Learning to trust God with your money and to become more like him in the way you use your money is a lifelong process. Start making choices today that will move you toward this goal.

You won’t regret it!

Talk It Over

  • Have you ever regretted giving generously to God?
  • What is one thing you can do today to be obedient to God with your money?
  • Do you believe God wants to bless you with more money? Why or why not?