“Sự thỏa lòng khiến thân thể khỏe mạnh, nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát.” Châm 14:30

Để sống một đời sống dư dật đầy tràn sự tốt lành của Đức Chúa Trời, điều đầu tiên bạn cần làm là bắt đầu biết ơn và ngưng phàn nàn. Điều thứ hai bạn cần làm là bắt đầu thỏa lòng và ngưng so sánh.

Chúa đã dựng nên bạn để bạn là chính mình. Ngài không muốn bạn là bất cứ người nào khác! Khi bạn so sánh mình với người khác, bạn sẽ ghen tị và oán trách, thậm chí bạn có thể bắt đầu bắt chước họ.

Nhưng Chúa chưa bao giờ tạo ra một bản sao. Chúa chỉ tạo ra bản gốc. Ngay cả những cặp song sinh cũng khác nhau theo hàng ngàn cách. Nếu bạn không là bạn, thì ai sẽ là bạn?

Sự thật ở đây là việc so sánh chỉ khiến bạn gặp rắc rối. Khi bạn so sánh về ngoại hình, điểm học, vợ/chồng, nghề nghiệp hoặc con cái, điều đó sẽ gây nên hai vấn đề.

Thứ nhất, bạn vô cùng nản lòng, vì lúc nào bạn cũng thấy có người tốt hơn mình - một người đẹp đẽ hơn, làm ra nhiều tiền hơn hoặc có nhiều tài năng hơn. Và thứ nhì, bạn đầy tự hào. Tại sao? Vì lúc nào bạn cũng thấy có một người nào đó không làm tốt được như mình.

Kinh Thánh nói rằng: “Thà thỏa lòng với chút ít mình có, còn hơn khổ nhọc để thêm hơn như thể hoài công bắt gió” (Truyền 4:6).

Vì có mạng xã hội, nên việc so sánh bản thân với người khác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi bạn nhìn thấy những bài đăng mỗi ngày la lớn lên rằng, “Hãy nhìn xem tôi! Hãy nhìn điều tôi có thể làm! Hãy xem những gì tôi có!” nó có thể kéo bạn đến trạng thái ghen tị và bất mãn. Nó thậm chí có thể khiến bạn cố gắng gây ấn tượng với người khác qua các bài đăng của mình. Nhưng vấn đề ở đây là, bạn không cần phải gây ấn tượng với bất cứ một ai. Chìa khóa để sống một đời sống tràn đầy niềm vui là hãy cứ là chính mình, thỏa lòng với con người của bạn mà Chúa đã dựng nên.

Bạn có mệt mỏi vì bị choáng ngợp không? Bạn có muốn được khỏe mạnh về tinh thần và cảm xúc không? Kinh Thánh nói rằng: “Sự thỏa lòng khiến thân thể khỏe mạnh, nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát.” (Châm Ngôn 14:30).

Sự thỏa lòng đến khi bạn biết tận hưởng điều mình có thay vì chờ đợi một cái gì đó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Hãy ngưng so sánh mình với người khác và bắt đầu thỏa lòng với những gì Chúa cho — và sau đó hãy nhìn xem niềm vui của bạn tràn đầy!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lúc này bạn đang tận hưởng gì về đời sống của mình?

2.    Khi dường như Chúa đang ban phước cho người kia khác hơn cách Ngài làm cho bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Trong những lúc như vậy, bạn có thể nhắc nhở bản thân mình điều gì về sự tốt lành của Chúa?

3.    Nếu biết rằng một điều nào đó chẳng hạn như mạng xã hội sẽ làm cho mình không được thỏa lòng, bạn sẽ làm gì để giảm bớt ảnh hưởng của nó trên mình?

 

Làm thế nào để trải nghiệm sự thỏa lòng đích thực

Cuộc hành trình hướng tới sự thỏa lòng lâu bền bắt đầu bằng sự cam kết với Chúa Jêsus. Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận Ngài vào cuộc sống của mình, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này:

 “Lạy Chúa, con biết mình là người có tội và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy nơi Ngài là Cứu Chúa con và đi theo Ngài là Chúa. Lạy Chúa Jêsus, xin hãy bước vào đời sống con và thay đổi những ưu tiên, giá trị, mục đích và hướng đi của con. Xin hãy biến đổi con được trở nên người như ý Ngài muốn.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


THE IMPORTANCE OF BEING YOU

BY RICK WARREN —

“It's healthy to be content, but envy can eat you up.”  Proverbs 14:30 (CEV)

To live an abundant life that overflows with God’s goodness, the first thing you need to do is start being grateful and stop complaining. The second thing you need to do is start being content and stop comparing.

God made you to be you. He doesn’t want you to be anybody else! When you compare yourself to other people, you get envious and resentful, and you might even start to copy them. 

But God has never made a clone. God only makes originals. Even identical twins are different in thousands of ways. If you won’t be you, then who will be you?

The truth is that comparing only gets you in trouble. When you compare your looks, your grades, your spouse, your career, or your kids, it causes two problems.

One, you get full of discouragement, because you can always find someone who’s doing a better job than you—someone who is better looking, makes more money, or has more talent. And two, you get full of pride. Why? Because you can always find someone who’s not doing as good a job as you.

The Bible says, “It is better to be content with what little you have. Otherwise, you will always be struggling for more, and that is like chasing the wind” Ecclesiastes 4:6 (NCV).

Because of social media, it’s easier than ever to compare yourself to others. When you see posts every day that shout, “Look at me! Look what I can do! Look what I’ve got!” it can draw you into a state of envy and discontent. It can even cause you to try to impress others with your own posts. But the thing is, you don’t have to impress anyone. A key to living a life overflowing with joy is to just be yourself, content with who God made you to be.

Are you tired of feeling overwhelmed? Do you want to be spiritually and emotionally healthy? The Bible says, “It’s healthy to be content, but envy can eat you up” (Proverbs 14:30 CEV).

Contentment comes when you enjoy what you have rather than waiting for something else to make you happy. Stop comparing yourself to other people, and start being content with what God has given you—and then watch your joy overflow!

Talk It Over

  • What do you enjoy about your life right now?
  • When it looks like God is blessing others in a way he’s not blessing you, how does it make you feel? In those moments, what can you remind yourself about God’s goodness?
  • If you know something like social media is going to cause you to be discontented, what will you do to lessen its effect on you?

How to experience true contentment

The journey toward lasting contentment begins with a commitment to Jesus Christ. If you’ve never received him into your life, start with this prayer:

“Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Please guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”