0141“Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con. Và canh cửa môi con.” (Thi-thiên 141:3 BHĐ)

Đức Chúa Trời giúp chúng ta quản trị môi miệng mình bằng cách nào?  Bằng cách đi thẳng vào cội rễ đó chính là tấm lòng của chúng ta.  Bạn có bao giờ nói rằng, "Tôi không biết điều gì đã xui khiến mình - Tôi không phải là loại người như vậy" không?  Sự thật là miệng bạn sẽ không thốt ra điều đó nếu trong lòng bạn chưa từng nghĩ qua.

Nói cách khác, điều gây cho bạn gặp rắc rối không phải là môi miệng nhưng chính là tấm lòng! Những điều bị lộ ra đến từ những điều cất giữ bên trong bạn.  Kinh Thánh chép: “Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra.” (Ma-thi-ơ 12:34 BHĐ). Lời nói của bạn cho thấy được bên trong tấm lòng bạn là thể nào.

Điều này có nghĩa là khi một người nói ra những điều cay đắng thì bên trong lòng họ đang chứa đầy sự giận dữ. Một người khoe khoang sẽ cho chúng ta biết rằng bên trong lòng họ đang bị bất an. Người hay nói nhiều là người có tấm lòng bất ổn. Người hay chỉ trích là người đang có một tấm lòng cay đắng.

Trái lại, khi bạn nói lên những lời để khích lệ người khác, điều đó cho thấy ban đang có được sự vui tươi hạnh phúc.  Khi bạn nói lời hòa nhã, ôn hòa, êm dịu với những người đang chán nãn, điều đó cho thấy bạn có tấm lòng yêu thương.

Nếu bạn nói với những lời tử tế và an ủi, điều đó cho thấy bạn có một tấm lòng bình an.  Lời bạn nói ra cho thấy được tấm lòng bên trong của bạn như thế nào.  Những điều vi phạm chỉ có thể được loại bỏ bằng cách đi thẳng vào cội rễ.  Khi Đức Chúa Trời giúp bạn gìn giữ môi miệng, Ngài sẽ giúp bạn thay đổi từ trong ra ngoài.

Đức Chúa Trời là chuyên gia “thay ghép tim mạch”, Ngài sẵn sàng biến đổi bất cứ người nào đến với Ngài, bất kể điều gì đã xảy ra trong quá khứ của họ.

Câu Hỏi Suy ngẫm và áp dụng

1.      Lời nói của bạn phản ánh điều gì về tình trạng bên trong của tấm lòng bạn?

2.      Bạn đã được khích lệ thế nào qua những lời an ủi, ân cần của một người khác?

3.      Những thói quen nào bạn cần thực hành để giúp cho việc thay đổi tấm lòng?


 

What Does Your Heart Reveal?

BY RICK WARREN — 

“LORD, help me control my tongue; help me be careful about what I say.”  Psalm 141:3 (NCV)

How does God help us manage our mouth? By going directly to the source: the heart. Have you ever said, “I don’t know what got into me—I’m not that kind of person”? Well, the truth is, it wouldn’t be coming out of your mouth if it wasn’t in your heart first.

In other words, it’s not your mouth that gets you in trouble; it’s your heart! The stuff that’s inside of you is what comes out. The Bible says, “Whatever is in your heart determines what you say” (Matthew 12:34 NLT). Your words demonstrate your heart’s condition. That means that someone with a harsh tongue is demonstrating an angry heart. Someone who brags a lot is revealing an insecure heart.

A person who is overly talkative has an unsettled heart. Critical words reveal a bitter heart.

On the other hand, when you share encouraging words with others, it reveals a joyful heart. When you offer gentle words to people when they’re down, it shows you’ve got a loving heart.

If you say kind and comforting words to people, it shows you’ve got a heart of peace. What you say shows what you’re like on the inside. Contamination can only be eliminated at the source. When God helps you control your mouth, he changes you from the inside out.

God specializes in heart transplants and is ready to transform anyone who comes to him, no matter what has happened in their past.

Talk It Over

1.       What do your words reflect about the condition of your heart?

2.       How have you been encouraged by kind, comforting words someone has spoken to you?

3.       What habits can you practice that help God’s heart-changing efforts?