0140“Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao! Cái lưỡi cũng là ngọn lửa...đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy.” (Gia-cơ 3:5-6 BHĐ)

Khi thiếu tự chủ, chúng ta dễ vướng vào đủ thứ nan đề.  Bất cứ điều gì mất kiểm soát trong cuộc sống của bạn đều có thể gây hại cho người khác và làm tổn hại các mối quan hệ thân thiết của bạn. 

Sự tức giận, ham muốn, nghiện ngập, tiêu xài, rượu bia hoặc tham vọng không kiểm soát được có thể tạo ra những nan đề to lớn. Nhưng kẻ hủy diệt lớn nhất của các mối quan hệ là một cái lưỡi không được kiểm soát.

Có lần tôi đọc được thông tin cho biết một người trung bình có khoảng 30 cuộc trò chuyện mỗi ngày.  Đó là trước thời điểm cách ly đại dịch.  Nhưng nếu thật như vậy, thì có nghĩa là chúng ta dành khoảng 1/5 cuộc đời để trò chuyện.  Đến một lúc nào đó, cái miệng của bạn có thể sẽ khiến bạn gặp rắc rối.  Bạn đang ở tình thế bất lợi đấy!

Gia-cơ ví sánh cái lưỡi như một tia lửa nhỏ vì chỉ cần có vậy là đủ gây ra một đám cháy rừng lớn.  Một lời nói bất cẩn có thể đốt cháy các mối quan hệ của bạn và khiến tất cả tan thành mây khói.

Bạn đã bao giờ gặp một kẻ đốt phá bằng lời nói chưa?  Lời nói của họ thật nguy hiểm.  Họ sử dụng những từ ngữ của sự chán nản, thất vọng, buộc tội, chỉ trích, mỉa mai, lên án hoặc công kích — cùng vô số những điều khác tương tự như vậy. 

Chuyện ngồi lê đôi mách có sức hủy diệt đặc biệt vì nó lây lan trong không khí như một loại vi rút.  Những lời nói bất cẩn hủy hoại sự nghiệp, tình bạn và gia đình.

Thay vì đi theo hướng phá hoại, bạn có thể chọn sử dụng lời nói của mình để gây dựng người khác.  Hãy để ý xem có ai đang làm điều gì đúng đắn thì khen họ về việc ấy.  Khẳng định bản lĩnh của họ khi họ đưa ra những quyết định khó khăn.  Nâng đỡ họ bằng những lời động viên, khích lệ.  Gây dựng người khác bằng lời nói không khó, nhưng trong thế giới của chúng ta, điều đó thật hiếm hoi.

Khi bạn kiểm soát môi miệng mình và dùng nó để gây dựng người khác, bạn đang phản chiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong một thế giới đầy tăm tối.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn có thể dùng những lời nói nào để gây dựng người khác?

2.      Khi bị cám dỗ muốn chỉ trích, có cách nào để bạn nhắc nhở bản thân cần phải khích lệ không?

3.      Tại sao chuyện ngồi lê đôi mách lại có sức hủy diệt như vậy?  Xin hãy lập kế hoạch "thoát khỏi" để tránh tham gia vào các cuộc đàm tiếu.


 

Be Wise with Your Words

BY RICK WARREN — 

“The tongue is a small thing, but what enormous damage it can do. A great forest can be set on fire by one tiny spark. And the tongue . . . can turn our whole lives into a blazing flame of destruction and disaster.” James 3:5-6 (TLB)

When we lack self-control, we’re vulnerable to all kinds of problems. Anything out of control in your life can harm other people and damage your close relationships. Uncontrolled anger, lust, addiction, spending, drinking, or ambition can create enormous problems. But the greatest destroyer of relationships is an uncontrolled tongue.

I read once that the average person has about 30 conversations a day. That was before the pandemic quarantine. But if it’s true, that would mean we spend around one-fifth of our lives talking. At some point, your mouth will probably get you into trouble. The odds are against you!

James compares the tongue to a tiny spark because that’s all that is needed to create a great forest fire. A careless word can ignite your relationships and make them all go up in smoke.

Have you ever met a verbal arsonist? Their words are dangerous. They use words of discouragement, disappointment, accusation, criticism, sarcasm, condemnation, or attack—the list is endless. Gossip is especially destructive because it spreads like an airborne virus. Careless words have destroyed careers, friendships, and families.

Instead of heading in a destructive direction, you can choose to use your words to build others up. Catch people doing something right and tell them about it. Affirm their character when they make difficult decisions. Lift them up with words of encouragement. Building others up with your words isn’t difficult, but in our world, it is uncommon.

You reflect God’s glory in a dark world when you control your mouth and build others up.

Talk It Over

1.      What are some words you can use to build others up?

2.      What is one way you can remind yourself to be encouraging when you’re tempted to be critical?

3.      Why is gossip so destructive? Make an “exit” plan for how you can avoid participating in gossip.