0457“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.  Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:6-7 TTHĐ).

“Chớ lo lắng” có thể là mệnh lệnh khó làm theo nhất trong Kinh Thánh. Mỗi một người chúng ta đều đã phạm vào mệnh lệnh này. Chúng ta lúc nào cũng vi phạm mệnh lệnh này, bởi vì bản tính tự nhiên của chúng ta là lo lắng.

Chúa Jêsus đã dạy như thế này, “Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34 TTHĐ). Lý do tại sao bạn bị rắc rối ngày hôm nay là vì bạn dành phần lớn những năng lực, sức sống về mặt cảm xúc của mình để tiếc nuối quá khứ và lo âu về tương lai.

Nhưng lo lắng đã chưa bao giờ thay đổi được bất cứ điều gì cả. Lo lắng không có giá trị gì cả! Nó không thể thay đổi được quá khứ. Nó không thể kiểm soát được tương lai. Lo lắng chỉ có thể làm cho bạn khổ sở, mất vui hôm nay. Mỗi giây phút trong đời mà bạn bỏ ra để lo lắng là những giây phút lãng phí.

Lo lắng là tập trung vào nỗi sợ hãi của bạn thay vì tin cậy nơi Chúa. Trên thực tế đó là chủ nghĩa vô thần. Khi bạn lo lắng, bạn đang hành động như một đứa trẻ mồ côi. Bạn đang sống như thể bạn không có một người Cha Thiên Thượng, là Đấng đã hứa sẽ chăm sóc cho những nhu cầu của bạn. Bạn cho rằng mình phải là người giải quyết những vấn đề cho mình. Điều này không được nói đến trong Kinh Thánh — nó đến từ các sách “tự lực”, tự giúp bản thân. Và điều này không đúng chút nào cả.

Nếu bạn muốn bỏ đi thói quen lo lắng về cuộc sống của mình, bạn phải học cách tập trung vào một điều khác nào đó. Kiêng ăn — việc bạn kiêng cữ một loại thức ăn nào đó trong một khoảng thời gian nào đó và để nhu cầu của bạn đem bạn lại gần Chúa hơn — có thể giúp bạn làm điều đó.  Sự cầu nguyện cũng là một điều để tập trung vào.

Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 8:6 rằng, “Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (KTHĐ*).

Bạn phải lựa chọn sự tập trung của mình. Nếu bạn muốn suy nghĩ theo cách mình, bạn sẽ bồn chồn, lo lắng và sợ hãi. Bạn sẽ lo âu vì bản tính tội lỗi của mình kiểm soát. Khi bạn tập trung vào Chúa và có Chúa Thánh Linh ở trong bạn, bạn sẽ không bị lo lắng. Điều đó dẫn đến sự sống và bình an.

Bí quyết để thắng được sự lo lắng không phải chỉ là nói rằng, “Tôi sẽ không lo lắng nữa.” Điều đó sẽ không bao giờ có hiệu quả bởi vì bạn đang tập trung vào điều mình không muốn.

Bí quyết ở đây là phải chuyển hướng. Đừng chống cự lại điều đó. Hãy tập trung lại. Tập trung vào Chúa, tin cậy vào tình yêu và những lời hứa của Ngài dành cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Sự lo lắng đã ảnh hưởng đến tinh thần, cảm xúc và thậm chí cả đến thể chất của bạn như thế nào?

2.    Một số những cách thiết thực có thể giúp bạn tập trung vào Chúa?

3.    Việc học thuộc lòng Kinh Thánh có thể giúp bạn tập trung lại vào Chúa cả ngày như thế nào?

 

 

 


WHY WORRY IS WORTHLESS 210902 LH

By Rick Warren — 

“Don’t fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God’s wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It’s wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life" (Philippians 4:6-7 The Message).

“Don’t worry” may be the most difficult command in the Bible to keep. Every one of us has broken that commandment. We break that commandment all the time, because it’s in our nature to worry.

Jesus said it like this: “Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own” (Matthew 6:34 NIV). The reason why you mess up today is because you spend most of your emotional energy regretting the past and worrying about the future.

But worry has never changed anything. Worry is worthless! It can’t change the past. It can’t control the future. Worry can only make you unhappy today. Every moment of your life you spend worrying is wasted.

Worry is focusing on your fears instead of trusting God. It’s practical atheism. When you worry, you’re acting like an orphan. You’re acting like you don’t have a heavenly Father who’s promised to care for your needs. You’re thinking it’s up to you to take care of your problems. That’s not in the Bible—that’s in self-help books. And it’s just not true.

If you’re going to break that habit of worry in your life, you’re going to have to learn how to focus on something else. Fasting—where you abstain from something for a certain amount of time and let your need draw you closer to God—can help you do that, and so can prayer.

The Bible says in Romans 8:6, “If people’s thinking is controlled by the sinful self, there is death. But if their thinking is controlled by the Spirit, there is life and peace” (NCV).

You have to choose your focus. If you’re going to think your way, you’re going to get worried, fearful, and anxious. You going to have anxiety because you’re controlled by your sinful nature. When you’re focused on God, and you have God’s Spirit in you, you don’t worry. That leads to life and peace.

The key to overcoming worry is not to say, “I’m not going to worry.” That’s never going to work, because you’re focused on what you don’t want.

The key is to change the channel. Don’t resist it. Refocus. Put your focus on God, and trust in his love and promises for you.

Talk It Over

  • In what ways has worry affected you mentally, emotionally, and even physically?
  • What are some practical ways you can focus on God?
  • How does memorizing Scripture help you refocus on God throughout your day?