“Xin Chúa hãy đoái xem và thương xót con, vì con cô đơn và đầy khốn khổ” (Thi 25:16).

Bạn có thấy rằng sự ngã lòng thường xuất hiện ở giữa đường của hầu hết mọi thứ bạn làm không? Điều đó đúng trong việc nuôi dạy con cái, hôn nhân, trường học, và trong nghề nghiệp của bạn. Nhưng Chúa đã kêu gọi bạn để làm cho xong cuộc chạy đua mà Ngài đã chuẩn bị cho bạn – và hoàn tất nó cách xuất sắc.

Khi Chúa đặt trong lòng Nê-hê-mi việc xây dựng lại Giê-ru-sa-lem sau khi dân Y-sơ-ra-ên trở về từ phu tù, dân sự đã bắt đầu việc xây dựng lại tường thành. Nhưng khi “toàn thể vách thành được nối liền từ đầu đến cuối, và cao bằng phân nửa bức thành cũ” (Nê-hê-mi 4:6), dân sự bắt đầu ngã lòng.

Câu chuyện của Nê-hê-mi kể ra bốn lý do thông thường hay khiến người ta ngã lòng. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến hai lý do đầu tiên.

Nguyên nhân thứ nhất của sự ngã lòng là kiệt sức, mỏi mệt. Nê-hê-mi 4:10 nói rằng, “Bấy giờ người Giu-đa bắt đầu than phiền, 'Sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi.’” Khi xây dựng lại bất cứ điều gì, việc mất sức là chuyện tất nhiên. Họ đã làm việc rất cực nhọc trong nửa phần đầu của công trình xây cất, nhưng chẳng bao lâu sau họ trở nên mệt mỏi và đuối sức. Họ dễ dàng bị kẻ thù tấn công hơn về cả thể xác lẫn thuộc linh.

Những người thợ xây cất của Nê-hê-mi cho bạn một bài học quan trọng hôm nay: Đôi khi điều thuộc linh nhất bạn có thể làm là nghỉ ngơi. Vì sao vậy? Vì chán nản, ngã lòng thường là kết quả của sự mệt mỏi. Tình trạng, hoàn cảnh sẽ luôn thấy là tốt đẹp hơn sau một đêm ngủ ngon. Khi bạn được nghỉ ngơi đầy đủ, bạn khó có thể mà tủi thân, bị cám dỗ, hay bị những người khác tấn công.

Nguyên nhân thứ hai của sự ngã lòng là sự thất vọng, không được như ý. Dân Y-sơ-ra-ên đã không chỉ mệt mỏi; họ cũng thất vọng: “Các đống đổ nát còn quá nhiều. Chúng ta sẽ không thể nào xây lại tường thành này được.” (Nê-hê-mi 4:10). Công trình xây cất phức tạp hơn họ nghĩ nhiều. Sự tàn phá và đổ nát của thành phố bị phá hủy của họ gần như là quá sức để có thể xây dựng lại được.

Những đống đổ nát trong đời sống của bạn là gì? Nó là bất cứ điều mà liên tục gây cho bạn vấp ngã. Đó không chỉ là đống đổ nát vật chất. Nó có thể là đống đổ nát về xúc cảm, về quan hệ, hay về tài chánh. Hoặc có lẽ nó là đống đổ nát gây ra do những quyết định sai lầm.

Vấn đề với đống đổ nát này là nó sẽ luôn có mặt trong đời sống của bạn. Bạn sống trên một hành tinh đổ vỡ, vì vậy không có cách nào để tránh khỏi được. Nhưng bạn có thể học cách quản lý đống đổ nát đó để làm giảm thiểu đi sự thất vọng. Bạn làm điều đó như thế nào? Bằng cách không ngừng dọn sạch nó ra khỏi đời sống của mình. Bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện theo Thi 25:16: “Xin Chúa hãy đoái xem và thương xót con, vì con cô đơn và đầy khốn khổ.”

Bạn có đang cảm thấy ngã lòng trong kế hoạch của mình không? Xin đừng bỏ cuộc! Ngày mai chúng ta sẽ xem thêm hai cách nữa để bạn có thể vượt thắng được sự ngã lòng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Xin kể lại một thời điểm mà bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc nửa chừng trong một dự án. Điều gì đã khiến bạn cảm thấy ngắn ngẩm như vậy?

2.    Bạn có khoan dung với mình giống như đã khoan dung với người khác khi họ cần được nghỉ ngơi không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Làm thế nào để bạn có thể “dọn sạch” đống đổ nát trong đời sống mình một cách thiết thực – những thất vọng khiến bạn ngã lòng và bế tắc trong khi đang làm việc?

 

 


WHY DO YOU GET DISCOURAGED?

By Rick Warren —

“Come, Lord, and show me your mercy, for I am helpless, overwhelmed, in deep distress” (Psalm 25:16 TLB).

Have you noticed how discouragement sets in at the midpoint of almost anything you do? It’s true in parenting, marriage, school, and in your career. But God has called you to finish the race he has prepared for you—and to finish it well.

When God put it on Nehemiah’s heart to rebuild Jerusalem after the Israelites’ returned from captivity, they began the work of rebuilding the city’s walls. But when “the wall was completed to half its height around the entire city” (Nehemiah 4:6 NLT), the people became discouraged.

The story of Nehemiah describes four common reasons people get discouraged. Today we’ll look at the first two.

The first cause of discouragement is fatigue. Nehemiah 4:10 says, “Then the people of Judah began to complain, 'The workers are getting tired’” (NLT). Rebuilding anything, of course, is exhausting. They had worked hard on the first half of the project, but they soon grew weary and worn down. They were more vulnerable to attacks from their enemies, physically and spiritually.

Nehemiah’s workers offer an important lesson for you today: Sometimes the most spiritual thing you can do is go to bed. Why? Because discouragement is often the result of being tired. Circumstances always look better after you’ve had a good night’s sleep. When you’ve had plenty of rest, you’re less vulnerable to self-pity, temptation, and attack from others.

The second cause of discouragement is frustration. Not only were the Israelites fatigued; they were frustrated: “There is so much rubble to be moved. We will never be able to build the wall by ourselves” (Nehemiah 4:10 NLT). The project was more complex than they thought it was going to be. The ruin and rubble of their destroyed city was almost too much to handle.

What’s the rubble in your life? It’s whatever you keep tripping over. It’s not just physical rubble. It could be emotional, relational, or financial rubble. Or maybe it’s rubble from making bad decisions.

The thing about rubble is you will always have it in your life. You live on a broken planet, so there’s no way avoid it. But you can learn how to manage rubble to minimize frustration. How do you do that? By continually cleaning it out of your life. You can start by praying Psalm 25:16: “Come, Lord, and show me your mercy, for I am helpless, overwhelmed, in deep distress” (TLB).

Do you feel discouraged in your plans? Don’t give up! Tomorrow we’ll look at two more ways you can overcome discouragement.

Talk It Over

- Describe a time you felt like giving up at the midpoint of a project. What caused you to feel overwhelmed?

- Do you give yourself the same grace you give someone else when they need to rest? Why or why not?

- How do you practically “clean out” the rubble in your life—the frustrations that keep you discouraged and stuck in your progress?