0187“Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần.” (Ma-thi-ơ 24:12 BHĐ).

Một lần kia có một người hỏi Chúa Jêsus, “Điều răn nào là quan trọng nhất trong Kinh Thánh?” Chúa trả lời, “Có hai điều: Hãy yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí, và sức lực của con, và yêu thương người lân cận của con như chính bản thân mình.”

Nếu đây là hai điều răn quan trọng nhất của Chúa, thì điều ngược lại với hai điều này không yêu mến Chúa và không yêu thương người lân cận chính là tội lỗi. Tội lỗi luôn luôn là việc không yêu thương.

Ma-thi-ơ 24:12 nói rằng, “Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần.”  (BHĐ). Bạn có để ý thấy những điều đó ngày hôm nay không? Con người nói chung ngày càng chỉ trích nhiều hơn, ít lịch sự hơn, và thô lỗ hơn bao giờ hết. Tại sao vậy? Bởi vì khi tội lỗi gia tăng, tình yêu thương suy giảm đi.

Tội lỗi là không ích lợi, không lành mạnh, không công bằng, không khôn ngoan, không trung thực — và nó luôn luôn ích kỷ.

Nhiều lúc chúng ta thường tự nhủ rằng mình đang làm điều lợi ích cho trong khi thực ra chúng ta đang làm điều lợi cho bản thân mình. Kinh Thánh nói, “Vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác” (Gia-cơ 3:16 BHĐ). Nguồn gốc của mọi điều ác đều đến từ tính vị kỷ, coi mình là trung tâm của mọi vấn đề.

Tại sao bạn lại hiện diện trên đất? Chúa không tạo dựng để bạn sống cho chính mình. Bạn được tạo dựng nên cho một điều cao cả hơn nhiều.

Bạn được tạo dựng nên bởi Chúa và cho Chúa, và cho đến khi bạn hiểu được và tin vào điều này, cuộc sống sẽ không bao giờ có ý nghĩa cả. Chúa không tạo dựng nên bạn để bạn chỉ tập trung vào chính mình và đẩy người khác ra ngoài lề. Bạn được tạo dựng nên để biết Chúa, tận hưởng Chúa, có được tình bạn với Chúa, hầu việc Chúa, và để Chúa làm tâm điểm đời sống mình.

Bạn xây dựng cuộc sống của mình xoay quanh điều gì thì điều đó chính là chúa (ông chủ) của cuộc đời bạn. Đó có thể là chiếc tàu, một công việc làm ăn, một môn thể thao hay là một người nào đó.

Chúa muốn bạn tập trung cuộc sống của mình vào Ngài, nhưng tội lỗi sẽ luôn khiến cho bạn chỉ tập trung vào chính bản thân mình. Hãy chọn lựa cách sống yêu thương. Nơi đâu có tình yêu tràn đầy, sự ích kỷ sẽ không còn chỗ nào chen chân được.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1. Bạn đang hầu việc Chúa, hay hầu việc một thần đang có vị trí ưu tiên trong cuộc đời mình? Người khác sẽ nói rằng bạn đang tôn thờ điều gì nhất?

2. Bạn thấy tự nhiên hay lo lắng khi biết rằng bạn đã được tạo dựng nên cho mục đích của Chúa? Tại sao vậy?

3. Làm thế nào để bạn có thể yêu mến Chúa với hết cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí và sức lực của bạn được? Sự yêu mến đó được biểu hiện ra như thế nào?

 


 

 

 

Sin Grows From The Seeds Of Selfishness

By Rick Warren —

“There will be more and more evil in the world, so most people will stop showing their love for each other” (Matthew 24:12 NCV).

Someone once asked Jesus, “What’s the most important command in Scripture?” He replied, “There are two of them: Love God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself.”

If those are God’s two most important commands, then their opposite—not loving God and not loving your neighbor—is sin. Sin is always unloving.

Matthew 24:12 says, “There will be more and more evil in the world, so most people will stop showing their love for each other” (NCV). Have you noticed that today? People in general have become more critical, less civil, and ruder than ever. Why? Because as sin increases, love decreases.

Sin is unhelpful, unhealthy, unfair, unwise, untruthful—and it is always selfish.

We often tell ourselves we’re doing something for the benefit of others when we’re really doing it for our own benefit. The Bible says, “Wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind” (James 3:16 NLT). At the root of every sin is self-centeredness.

Why are you here on earth? God did not make you to live for yourself. You were made for something far bigger than that.

You were made by God and for God, and until you understand and believe that, life’s never going to make sense. God didn’t create you so you could center your life on yourself and push other people to the side. You were made to know God, enjoy him, have a friendship with him, serve him, and center your life on him.

Whatever you build your life around is your god, whether it’s your boat or your business or a sport or another person.

God wants you to center your life on him, but sin will always put the focus back on you. Choose love. Where love is abundant, selfishness will not grow.

Talk It Over

1.      Do you serve God, or does some other god come first in your life? What would other people say you worship most?

2.      Do you experience comfort or anxiety knowing that you were made for God’s purpose? Why?

3.      How is it possible to love God with all your heart, soul, mind, and strength? What does that really look like?