“Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình dâng các nhu cầu của mình lên cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”  Phi-líp 4:6-7

Khi bạn đang lo lắng, đừng kiềm chế, đè nén, hay phủ nhận nó. Thay vào đó, hãy thú nhận nó. Thưa chuyện với Chúa về nó.

Nếu bạn cố gắng đè nén những lo lắng xuống, bạn sẽ mang bịnh. Nó cũng giống như lắc một lon nước ngọt rồi bỏ vào ngăn đá.  Lon nước ngọt đó sẽ nổ tung!

Kinh Thánh giải thích việc thú nhận những lo lắng của bạn với Chúa giống như thế này: “Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình dâng các nhu cầu của mình lên cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ“ (Phi-líp 4:6-7).

Sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết có nghĩa gì?  Đó là khi bạn đang bình an nhưng bạn không có một lý do hợp lý nào để có thể có được sự bình an đó cả.  Bạn vừa mất việc làm, nhưng qua một cách nào đó bạn vẫn thấy được bình an về điều đó. Vì sao? Chúa là Đấng Chăn Giữ bạn. Hoặc bạn vừa nghe nói đến từ “ung thư” đáng sợ từ nơi bác sĩ. Vì một lý do nào đó, bạn có được sự an bình về tình trạng hiện tại của mình. Vì sao? Chúa là Đấng Chăn Giữ bạn.

Sự bình yên vượt quá mọi sự hiểu biết không có nghĩa là bạn không buồn bã, thất vọng hay bối rối. Điều đó có nghĩa là bạn tin cậy rằng Chúa sẽ chăm sóc mình.  Bạn biết rằng Ngài đang nắm quyền kiểm soát và đang làm cho mọi thứ hợp lại cách tốt đẹp và sẽ dẫn dắt bạn khi mọi điều dường như trở nên tối tăm. Vì vậy, bạn cứ trao những lo lắng của mình cho Ngài vì Ngài có thể giải quyết được.

Một khi bạn đã trao những lo lắng của mình lên cho Đức Chúa Trời, bạn cần lấp đầy tâm trí mình với một điều khác — lẽ thật của Lời Chúa.  Một cách để làm điều này là thông qua việc suy gẫm.

Nếu bạn biết cách lo lắng, thì bạn cũng biết cách suy gẫm. Suy gẫm chỉ đơn giản là tập trung đầu óc mình lặp đi lặp lại vào một ý nghĩ.  Thật ra, bạn có thể dùng thói quen bạn thường làm khi lo lắng — tập trung tâm trí vào điều gì đó — và thay vào đó tập trung vào Lời Chúa.

Bắt đầu với một đoạn Kinh Thánh ngắn.  Đầu tiên, hãy đọc đoạn Kinh Thánh đó cách chậm rãi, có lẽ đọc to lên vài lần, nhấn mạnh vào các từ hoặc các cụm từ khác nhau. Thứ hai, suy gẫm trên lẽ thật về bản tính của Đức Chúa Trời và dựa trên bối cảnh, văn mạch của lời văn trong câu chuyện của Đức Chúa Trời.  Thứ ba, đáp ứng lại Đức Chúa Trời dựa trên những gì bạn vừa đọc; điều này có thể làm cách yên lặng hoặc nói ra tiếng. Thứ tư, hãy yên nghỉ trên Lời Chúa, lắng nghe những gì Chúa phán với mình qua Kinh Thánh.

Bạn muốn để những lo lắng của mình hay Lời Đức Chúa Trời trong đầu óc mình?  Hãy làm điều gì đó ngay hôm nay: Hãy thú nhận sự lo lắng của bạn, rồi lấp đầy đầu óc mình với lẽ thật của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc nói ra cách cụ thể khi cầu nguyện với Chúa về những lo lắng của mình có phải là điều quan trọng không? Tại sao có hoặc tại sao không?

2.    Đọc Thi thiên 23 và sau đó thực hành các hướng dẫn để suy gẫm trong bài tĩnh nguyện ngày hôm nay. Bạn học thêm được những điều hiểu biết mới nào?

3.    Phi-líp 4:7 nói rằng sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ “bảo vệ” lòng và ý tưởng của bạn. Theo bạn nghĩ điều đó có nghĩa gì?

 

 

 


MEDITATE ON GOD’S WORD, NOT YOUR WORRIES

BY RICK WARREN —

Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.” Philippians 4:6-7 (ESV)

When you are worried, don’t repress it, suppress it, or deny it. Instead, confess it. Talk to God about it.

If you try to push down worries, you’re going to get sick. It’s like shaking a can of soda, and then putting it in the freezer. It’s going to explode!

The Bible explains what it looks like to confess your worries to God: “Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus” (Philippians 4:6-7 ESV).

What is the peace that passes understanding? It’s when you’re at peace but you have no logical, rational reason for it. You just lost your job, but somehow you’re at peace about it. Why? The Lord is your Shepherd. Or you just heard the dreaded word “cancer” from the doctor. For some reason, you have peace about the situation. Why? The Lord is your Shepherd.

Peace that passes understanding doesn’t mean you’re not sad or frustrated or confused. It means that you trust God to take care of you. You know he is in control and is working all things for good and will lead you when things seem dark. So you just keep giving your worries to him because he can handle it.

Once you’ve given your worries to God, you need to fill your mind with something else—the truth of God’s Word. One way to do this is through meditation.

If you know how to worry, you know how to meditate. Meditation is simply focusing on one thought over and over. In fact, you can take the habits you use when you worry—focusing your mind on something—and instead focus on God’s Word.

Start with a small portion of Scripture. First, read the passage slowly, perhaps out loud a few times, placing emphasis on different words or phrases. Second, reflect on the truth of God’s character and on the context of the text within God’s story. Third, respond to God in light of what you’ve just read; this may be quietly or out loud. Fourth, rest in the Word of God, listening for what God has to say through the Scripture.

Would you rather have your worries or God’s Word running through your head? Do something about it today: Confess your worry, and then fill your mind with God’s truth that is found in the Bible.

Talk It Over

Does it matter if you get specific when you pray to God about your worries? Why or why not?

Read Psalm 23, and then practice the meditation instructions from today’s devotional. What new insights do you gain?

Philippians 4:7 says that God’s peace will “guard” your heart and mind. What do you think that means?