“’Chớ lo lắng, buồn phiền.’  Chúa Jêsus bảo họ, 'Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.’”  Giăng 14:1

Bạn biết được cảm giác lúc nào cũng sống trong lo lắng triền miên là như thế nào phải không? Bạn cảm thấy người mình cứng ngắc, bao tử như bị co thắt lại và toàn bộ cơ thể căng thẳng. Nhưng bạn không cần phải sống một đời sống như thế.  Bất cứ thứ gì học được đều có thể học để từ bỏ nó.  Đã đến lúc bắt đầu học cách từ bỏ lo lắng!

 Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ chăm sóc bạn; đó là công việc của Chúa, không phải của bạn. Điểm khởi đầu để từ bỏ lo lắng là duy trì thái độ khiêm tốn như thế này: “Chúa là Đức Chúa Trời, chớ không phải tôi.”  Khi bạn hiểu được lẽ thật quan trọng này, sự lo lắng sẽ bắt đầu biến mất khỏi cuộc sống bạn.

Kinh Thánh nói rằng, “’Chớ lo lắng, buồn phiền.’  Chúa Jêsus bảo họ, 'Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa’” (Giăng 14:1).

Bất cứ khi nào bạn lo lắng, điều đó biểu lộ cho thấy được một lãnh vực cụ thể nào đó trong đời sống mình mà bạn chưa dành địa vị ưu tiên cho Chúa.  Đó là vì bất kỳ phần nào trong cuộc sống của bạn mà Chúa không nắm quyền kiểm soát, đó sẽ là nguồn của sự bất an và lo lắng.

Vậy bạn có thể làm gì về điều đó? Hãy chào đón Chúa Jêsus vào “ngôi nhà” của đời sống bạn. Trao cho Ngài quyền bước vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn — phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và thậm chí cả tủ quần áo. Chúa đã biết trong đó chứa những gì. Thật ra, Chúa biết rõ nhu cầu của bạn hơn cả chính bạn. Bạn có những nhu cầu mà bạn thậm chí không nhận biết được — nhưng không có nhu cầu nào trong đó sẽ làm Chúa ngạc nhiên cả.

Cha các ngươi trên trời đã biết các ngươi cần những điều đó rồi, và Ngài sẽ ban cho các ngươi nếu các ngươi trước hết tìm kiếm Chúa và sống theo ý Ngài” (Ma-thi-ơ 6:32-33)

Khi bạn đặt Chúa Jêsus Christ đứng đầu tiên trong mọi lãnh vực của cuộc sống, điều đó sẽ đơn giản hóa đi các thứ tự ưu tiên của bạn và giúp bạn giảm bớt nhiều điều lo lắng.

Chúa Jêsus dạy rằng, “Ta là người chăn nhân từ, ta quen biết chiên ta và chiên ta quen biết ta . . . Ta vì chiên mà hy sinh mạng sống mình” (Giăng 10: 14-15)

Nếu Chúa yêu bạn nhiều đến nỗi chết thế cho bạn, thì chắc chắn Ngài cũng yêu bạn nhiều đủ để nuôi dưỡng bạn, dẫn dắt bạn và đáp ứng bất cứ nhu cầu nào bạn có ngày hôm nay.

Hãy làm thử điều này: Bắt đầu mỗi một ngày của mình bằng cách nhắc nhở bản thân rằng Chúa là tốt lành. Khi bạn thức dậy, hãy ngồi cạnh giường mình và nói rằng: “Chúa là Đấng Chăn Giữ con. Vì vậy, Chúa Jêsus ơi, con đang mong đợi Chúa nuôi dưỡng con, dẫn dắt con và đáp ứng các nhu cầu con ngày hôm nay. Con sẽ đặt Chúa hàng đầu trong mọi lãnh vực của đời sống mình. Và con sẽ tin cậy Chúa.”

Khi bạn khởi đầu mỗi ngày bằng cách tin cậy Chúa, bạn sẽ bắt đầu thấy những lo lắng của mình tan biến mất.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những “căn phòng” nào trong đời sống mà bạn có xu hướng cố giữ lấy quyền kiểm soát, và đã khiến cho bạn càng lo lắng nhiều hơn?

2.    Tại sao việc buông bỏ lo lắng đòi hỏi phải có sự khiêm tốn?

3.    Bạn có thể làm điều gì mỗi ngày trước tiên để giúp mình không phải lo lắng? Bạn có thể làm gì vào ban đêm, trước khi đi ngủ?

Bạn sẽ tin cậy Chúa Jêsus với tất cả đời sống mình ngày hôm nay chăng?

 Kinh Thánh nói rằng, “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng được sự sống đời đời”  (Giăng 3:16).

Nếu bạn đã sẵn sàng để trao đời sống mình lên cho Chúa Jêsus, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: “Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus là Con Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội, và xin Chúa tha thứ cho con.  Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Chúa đã khiến Ngài sống lại.  Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa, từ nay trở đi. Thay vì lo lắng về việc kiểm soát đời sống mình, con muốn Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men."

 

 

 


 

 

THE MORE YOU TRUST GOD, THE LESS YOU’LL WORRY

BY RICK WARREN —

“Do not be worried and upset,’ Jesus told them. 'Believe in God and believe also in me.'” John 14:1 (GNT)

You know what it’s like to live in constant worry, don’t you? You feel uptight, your stomach seems tied in knots, and your whole body is tense. But you don’t have to live that way. Anything that’s learned can be unlearned. It’s time to start unlearning worry!

God has promised to take care of you; that’s his job, not yours. The starting point to letting go of worry is to maintain this humble attitude: “God is God, and I am not.” When you understand this important truth, worry will start to disappear from your life.

The Bible says, “'Do not be worried and upset,’ Jesus told them. 'Believe in God and believe also in me’” (John 14:1 GNT).

Anytime you worry, it reveals a particular area of your life where you have not given God first place. That’s because any part of your life where God is not in control is going to be a source of insecurity and worry.

So what can you do about that? Welcome Jesus into your life’s “house.” Give him access to all the aspects of your life—the living room, the bedroom, the kitchen, and even all the closets. He already knows what’s in there. In fact, God knows your needs better than you do. You have needs you’re not even aware of—but none of them will surprise God.

Jesus said, “Your heavenly Father already knows perfectly well that you need them, and he will give them to you if you give him first place in your life and live as he wants you to” (Matthew 6:32-33 TLB).

When you make Jesus Christ number one in every area of your life, it simplifies your priorities and gives you a lot less to worry about.

Jesus taught, “I am the good shepherd; I know my own sheep, and they know me . . . I sacrifice my life for the sheep” (John 10:14-15 NLT).

If God loved you enough to die for you, he certainly loves you enough to feed you, lead you, and meet whatever need you have today.

Try this: Start every day by reminding yourself that God is good. When you wake up, sit on the side of your bed and say, “The Lord is my Shepherd. So, Jesus, I’m expecting you to feed me, lead me, and meet my needs today. I will give you first place in every area of my life. And I will trust you.”

As you begin every day by trusting God, you’ll start to see your worries fall away.

Talk It Over

What “rooms” of your life do you tend to try to control yourself, causing you to worry more?

Why does letting go of worry require humility?

What can you do first thing every day to help you not to worry? What can you do at night, before you go to bed?

Will you trust Jesus with your whole life today?

The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

If you’re ready to give your life to Jesus, pray this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Instead of worrying about controlling my own life, I want you to guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."